Projekat EU4AGRI, obavještava da su izvršene izmjene javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Izmjene se odnose na sljedeću prateću dokumentaciju za prijavu na javni poziv:

Korekcija navedenih excel obrazaca se odnosi na sheet „8.8 Bilans stanja (bazna god.)“ na stavke pozicije „1. Kapital“ gdje je dozvoljeno unošenje negativnih vrijednosti u ćelije koje su označene žutom bojom. 

Kompletan javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.

Prijave se mogu podnijeti do 20. juni 2023. godine do 15:00 sati.