Projekat EU4AGRI, obavještava da su 02. februara 2024.godine izvršene izmjene Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizodnji. Izmjene se odnose na sljedeće elemente Smjernica predmetnog javnog poziva:

Tačka “2.1. (stranica 5) Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu)”  se mijenja iz:

Podnosilac prijave koji sa Projektom ima već jedan aktivni ugovor koji se odnosi na mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda mora u potpunosti realizovati investiciju iz aktivnog ugovora (npr. dobiti odobrenje na Izvještaj o investiciji), te u potpunosti ispuniti sve njime propisane obaveze, uključujući i one po osnovu zapošljavanja, u skladu sa dinamikom navedenom u projektnom prijedlogu.

u:

Podnosilac prijave koji sa EU4AGRI i/ili EU4AGRI-Recovery ima aktivni ugovor mora u potpunosti realizovati investiciju iz aktivnog ugovora (npr. dobiti odobrenje na Izvještaj o investiciji), te u potpunosti ispuniti sve njime propisane obaveze, uključujući i one po osnovu zapošljavanja, u skladu sa dinamikom navedenom u projektnom prijedlogu do objave preliminarne liste po ovom javnom pozivu.

 

Tačka “2.6.1. (stranica 7) Ukupna raspoloživa sredstva” se mijenja iz:

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku investicijama u primarnoj proizvodnji iznose 2 miliona KM. Ukoliko se po ovom pozivu zaprimi veći broj kvalitetnih prijava koje prevazilaze raspoloživa sredstva, Projekat zadržava pravo da poveća iznos raspoloživih sredstva.

Projekat zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da kvaliteta projektnih prijedloga ne ispuni očekivanja i definisane kriterije.

u:

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku investicijama u primarnoj proizvodnji iznose 2 miliona KM. Ukoliko se po ovom pozivu zaprimi veći broj kvalitetnih prijava koje prevazilaze raspoloživa sredstva, Projekat zadržava pravo da poveća iznos raspoloživih sredstva.

Projekat zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

 

Tačka “2.8.2.(strana 14) Prihvatljive investicije i troškovi” se mijenja iz:

Napomena: Troškovi prihvatljivih konsultantskih usluga ne mogu iznositi više od 4% iznosa finansijske podrške. Sve usluge koje su pobrojane kao usluge ili konsultantske usluge ulaze u ovaj procenat.

u:

Napomena: Troškovi prihvatljivih konsultantskih usluga ne mogu iznositi više od 4% iznosa finansijske podrške. Sve usluge koje su pobrojane kao usluge ili konsultantske usluge ulaze u ovaj procenat. Isporučilac konsultantskih usluga ne može biti lice stalno zaposleno kod podnosioca prijave, niti lice (fizično i/ili pravno) sa kojim podnosilac prijave ima ugovore o pružanju redovnih ili povremenih usluga.

 

Tačka 4.1.  (strana 21) Ocjena projektnog prijedloga u dijelu koraka 2: Bodovanje podnesenog projektnog prijedloga na osnovu kvalitativnih kriterija u tabeli TABELA: OCJENA PRIJAVA NA OSNOVU KVALITATIVNIH KRITERIJA  se mijenja u tački 11 iz:

Izjava Podnosioca prijave o broju radnih mjesta koja će biti kreirana

u:

Izjava Podnosioca prijave o broju radnih mjesta koja će biti kreirana ²³

Fusnota 23: Podnosioci prijave, koji namjeravaju kreirati nova radna mjesta kroz predloženu investiciju, će biti u obavezi da dostave Listu osiguranih lica za obveznika ili poresko uvjerenje o zaposlenim nakon objave preliminarne liste, a do dana objave finalne liste. Broj zaposlenih po dostavljenoj prijavi mora da odgovara broju zaposlenih na Listi osiguranih lica odnosno poreskom uvjerenju o zaposlenim. Dostavljanje navedenog dokumenta je preduslov da bi podnosilac prijave bio predložen za finalnu listu.  

Link na izmjenjene smjernice: Smjernice 2024 JP Primarna poljoprivredna proizvodnja (ažurirano 02.02.2024.)