Projekat EU4AGRI obavještava da su izvršene izmjene Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizodnji.  Izmjene se odnose na sljedeće elemente Smjernica predmetnog javnog poziva:

Izmjene se odnose na sljedeće elemente Smjernica predmetnog javnog poziva:

Tačka “2.1. (strana 5) Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu)” se mjenja iz:

Prihvatljivi podnosioci prijava u okviru mjere podrške mogu biti

  • obrti/samostalni preduzetnici ,
  • zadruge i
  • preduzeća,

koja su registrovana najkasnije od 31.12.2021. godine.

u:

Prihvatljivi podnosioci prijava u okviru mjere podrške mogu biti

  • obrti/samostalni preduzetnici ,
  • zadruge i
  • preduzeća,

koja su registrovana najkasnije do 31.12.2021. godine.

Ostale odredbe tačke 2.1. ostaju nepromijenjene.

 

Tačka “2.2. (strana 6) Neprihvatljivi podnosioci prijava” se mijena iz:

nisu ispoštovali sve obaveze ugovora sklopljenih po osnovu ranije odobrenih projekata koji su realizovani uz finansijsku podršku projekata finansiranih i/ili implementiranih od strane UNDP

u:

nisu ispoštovali sve obaveze ugovora sklopljenih po osnovu ranije odobrenih projekata koji su realizovani uz finansijsku podršku projekata finansiranih i/ii implementiranih od strane UNDP[4]

Dodana je Fusnota 4: Ovo uključuje i korisnike koji su potpisali ugovore sa UNDP i samovoljno odustali od projekata koji su bili predmetom finansiranja.

Ostale odredbe tačke 2.2. ostaju nepromijenjene.

 

Tačka 4.1. (strana 20) Ocjena projektnog prijedloga u dijelu koraka 2: Bodovanje podnesenog projektnog prijedloga na osnovu kvalitativnih kriterija u tabeli TABELA: OCJENA PRIJAVA NA OSNOVU KVALITATIVNIH KRITERIJA se mjenja u tački 6 iz:

Investicija je planirana na teritoriji jedinica lokalne samouprave (JLS) koje spadaju u nerazvijene u RS ili grupa IV u FBiH ili izrazito nerazvijene u RS ili grupa V u FBiH

u:

Investicija je planirana na teritoriji jedinica lokalne samouprave (JLS) koje spadaju u nerazvijene u RS ili grupa IV u FBiH ili izrazito nerazvijene u RS ili grupa V u FBiH[2]2

Dodana je Fusnota 22: Prema izvještaju o Socio-ekonomskim pokazateljima po općinama u FBiH za 2022. godinu, u V grupu (izrazito nerazvijene općine) spadaju sljedeće JLS: Ravno, Domaljevac-Šamac, Ključ, Bužim, Drvar, Glamoč, Čelić, Teočak, Pale, Sapna, Bosansko Grahovo i Dobretići. U grupu IV (nerazvijene općine) spadaju: Jajce, Donji Vakuf, Olovo, Grad Zavidovići, Foča, Kalesija, Grad Stolac, Grad Bosanska Krupa, Grad Cazin, Tomislavgrad, Gornji Vakuf-Uskoplje, Velika Kladuša, Prozor, Odžak, Sanski Most, Kladanj i Bosanski Petrovac i Vareš. Izvještaj dostupan na sljedećem linku. Prema odluci Vlade RS, za 2023. godinu : Nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Bratunac, Višegrad, Vlasenica, Donji Žabar, Kostajnica, Ljubinje, Nevesinje, Novi Grad, Petrovac, Petrovo, Ribnik, Rogatica, Han Pijesak, Šamac i Šipovo. Izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave su: Berkovići, Vukosavlje, Istočni Drvar, Istočni Mostar, Istočni Stari Grad, Jezero, Kalinovik, Kneževo, Krupa na Uni, Kupres, Lopare, Novo Goražde, Osmaci, Oštra Luka, Pelagićevo, Rudo, Srebrenica, Trnovo, Čajniče i Šekovići.  Odluka je dostupna na sljedećem linku.

Ostali odredbe tačke 4.1. ostaju nepromijenjene.

 

Link na izmjenjene smjernice:  Smjernice 2024 JP Primarna poljoprivredna proizvodnja (ažurirano 10.01.2024.)