Projekat EU4AGRI, obavještava da su izvršene izmjene javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške primarnoj poljoprivrednoj proizodnji. Izmjene se odnose na sljedeću prateću dokumentaciju za prijavu na javni poziv:

Prilog 1b-Poslovni plan

Korekcija navedenog excel obrazca se odnosi na formulu za izračun pokazatelja bazne godine “Pokazatelj profitabilnosti EBITDA marža = ((dobit prije oporezivanja + kamata + amortizacija) / ukupni prihodi)” gdje je napravljena korekcija formule u dijelu granične vrijednosti radi tačnijeg izračuna bazne godine.

Kompletan javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je putem sljedećeg linka.

Prijave se mogu podnijeti do 20. novembra 2023. godine do 15:00 sati.