Javni poziv za diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

Displaying 41 - 60 of 22812345678

Zelim da apliciram za kupovini poljoprivredne mehanizacie kako da to ucinim?veliki pozdrav
Datum upita: 08-10-2022

Poštovani, Predlažemo vam da provjerite da li će jedinica lokalne samouprave u kojoj obavljate svoju proljoprivrednu proizvodnju pripremati prijavu na ovaj javni poziv, i ukoliko hoće, kakva će biti procedura za izbor krajnjih korisnika. Smjernice javnog poziva propisuju ko su prihvatljvi krajnji korisnici i šta su prihvatljive investicije i troškovi. Napominjemo da je ovo javni poziv za diverzifikaciju čiji je jedan od ciljeva da poljoprivredni proizvođači povećaju izvore svojih prihoda kroz uvođenje novih proizvodnji i novih proizvoda i usluga u svom postojećem poslovanju, a ne za unapređenje postojećeg poslovanja.

Ne razumijem bas o čemu se radi da li je to neka pomoć u vezi poljoprivrede jer radimo zemlju već dugo
Datum upita: 08-10-2022

Poštovani, svi detalji javnog poziva što uključuje i opis prihvatljiivih korisnika, kao i opis načina podnošenja prijave su opisani u Smjernicama za podnosioce prijave. Molimo Vas da iste detaljno pročitate pa ukoliko imate nedoumice stojimo vam na raspolaganju.

Postovani poceo sam sa igradnjom porodicne farme muznih krava da li to spada pof ovaj javi poziv lp
Datum upita: 09-10-2022

Poštovani, Unapređenje već postojeće primarne poljoprivredne proizvodnje u sektoru proizvodnje mlijeka nije prihvatljiva aktivnost u okviru Javnog poziva za diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima. Svi detalji javnog poziva što uključuje opis prihvatljiivih korisnika, prihvatljivih aktivnosti, kao i opis načina podnošenja prijave  navedeni su u Smjernicama za podnosioce prijave. Molimo Vas da iste detaljno pročitate pa da, ukoliko imate nedoumice, postavite konkretna pitanja.

Nemogu da preuzmem prijavne obrasce.Imam reg.gazdinstvo i odličnu izvodljivu ideju za posao.I mogučnost.
Datum upita: 09-10-2022

Poštovani, Jedinice lokalne samouprave (opština/općina ili grad) jedini su prihvatljivi podnosioci prijave na ovaj javni poziv. Jedinice lokalne samouprave će izvršiti izbor direktnih korisnika podrške sa svog područja i u njihovo ime podnijeti prijavu. Poljoprivredni proizvođači nisu prihvatljivi kao samostalni podnosioci prijave. U svojoj jedinici lokalne samouprave potražite informaciju da li će jedinica lokalne samouprave pripremati i podnijeti prijavu na ovaj javni poziv i o načinu na koji će biti izvršen izbor direktnih korisnika.

Pozdrav ,Poštovani gdje se može informisati u općini Jajce ,tj kod koga
Datum upita: 09-10-2022

Poštovani, predlažemo da informacije o ovom javnom pozivu potražite u općinskoj službi koja je nadležna za poljoprivredu, privredu ili razvoj.

Da li mogu dobiti neka sredstva za unapređenje plasteničke proizvodnje? Imam 250 kvadrata plastenika.
Datum upita: 09-10-2022

Poštovani, Unapređenje već postojeće primarne poljoprivredne proizvodnje u sektoru proizvodnje povrća nije prihvatljiva aktivnost u okviru Javnog poziva za diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Interesuje me dali mogu konkurisati za poljoprivredu i poljoprivredne mašine
Datum upita: 09-10-2022

Poštovani, svi detalji javnog poziva što uključuje i opis prihvatljiivih korisnika, kao i opis načina podnošenja prijave su opisani u Smjernicama za podnosioce prijave. Molimo Vas da iste detaljno pročitate pa ukoliko imate nedoumice stojimo vam na raspolaganju.

Zanima me ovaj poziv za registrovano poljoprivredno gazdinstvo bez plana. Želim se prijaviti na ovaj poziv. Ove godine sadim lješnjake i orahe te mi je neophodna pomoć.Pa ako mogu dobiti više informacija. Unaprijed zahvalna. Lp.
Datum upita: 09-10-2022

Poštovani, svi detalji javnog poziva što uključuje i opis prihvatljiivih korisnika, kao i opis načina podnošenja prijave su opisani u Smjernicama za podnosioce prijave. Molimo Vas da iste detaljno pročitate pa ukoliko imate nedoumice stojimo vam na raspolaganju.

Dobro vece aplicirao bi za ovaj projekat 6,5miliona ja imam stalu registrovanu na sebi mlijeko izdajemo u mljekaru da li mi mozete objasniti kako i sta treba upisati dobro bi mi dosao traktor neki da imam sa cim da ishranim krave ..hvala unaprijed
Datum upita: 10-10-2022

Poštovani, Javni poziv za diverzifikaciju namijienjen je poljoprivrednim gazdinstvima (fizička lica) i registrovanim privrednim subjektima (obrti/samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća u rangu mikropreduzeća), a koja imaju mogućnosti i planiraju unaprijediti svoje poslovanje tako što će uvesti novu proizvodnju ili u postojećoj proizvodnji uvesti neki novi proizvod ili novu uslugu. Na primjer, poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava prije 01.01.2021. godine, a koje se bavi isključivo proizvodnjom mlijeka, može tražiti podršku za podizanje plastenika (nova proizvodnja, kojom se do tada nisu bavili) ili za preradu mlijeka u sir i druge mliječne proizvode. U ovom primjeru, poljoprivredno gazdinstvo ne može tražiti podršku za unapređenje primarne proizvodnje mlijeka kojom se već bavi (na primjer, ne može tražiti podršku za nabavku izmuzišta). Nabaka traktora takođe nije prihvatljiva investicija. Važno je napomenuti da su jedinice lokalne samouprave (opština/općina ili grad) jedini prihvatljivi podnosioci prijave i da će one vršiti izbor korisnika i odabrane korisnike predložiti u svojoj prijavi na javni poziv za dobijanje podrške. Molimo vas da pažljivo pročitate Smjernice javnog poziva u kojima su opisani svi detalji.

Poštovani, da li je visina troškova ograničena za troškove edukacije koji se odnose na prevenciju mentalnog zdravlja starijih osoba, obuke o značaju ljekobilja u svrhu osposobljavanja korisnica za ekonomsku aktivnost i edukacija pletenja namjenskih proizvoda? Da li se 8% odnosi na ovu vrstu troškova
Datum upita: 11-10-2022

Poštovani, 8% tražene finansijske podrške može se odnositi na troškove organizacije i izvođenja različitih vrsta obuke koje su u skladu sa djelatnostima koje, kao dio prijedloga projekta, predlaže krajnji korisnik u Lotu 2. Ograničenje od 8%  odnosi se na sve programe obuke u zbiru, a ne na pojedinačne programe.

Zanima me ovaj javni poziv za sta se moze aplicirati za dodijelu sredstava moze li kupovina mehanizacije ili kupovina plastenika ili za sta je potrebno i koja vrsta dokumentacije
Datum upita: 11-10-2022

Poštovani, Svi detalji javnog poziva što uključuje opis prihvatljiivih korisnika, prihvatljivih aktivnosti, kao i opis načina podnošenja prijave  navedeni su u Smjernicama za podnosioce prijave. Molimo Vas da iste detaljno pročitate i da postavite konkretna pitanja.

Da li je kupovina traktora prihvatljiva investicija? Pozdrav!
Datum upita: 11-10-2022

Poštovani, kupovina traktora nije prihvatljiva investicija.

Da li je prihvatljiva investicija readaptacija postojećeg objekta u mini Siranu, kao i nabavka same opreme za preradu u sir? Pozdrav!
Datum upita: 12-10-2022

Poštovani, ukoliko imate vlastitu proizvodnju mlijeka (minimalno 20% planiranog obima prerade), adaptacija postojećeg prostor za preradu mlijeka i nabvaka opreme za preradu mlijeka u sir su prihvatljive investicije.

Poštovani, da li za prihvatljivog direktnog korisnika podrške za diverzifikaciju ekonomskih/socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima (LOT 2) spada i obrt tj. srodna djelatnost ? Hvala
Datum upita: 12-10-2022

Poštovani, Obrt tj, srodna djelatnost nije prihvatljiv kao direktni korisnik za LOT 2. Prihvatljivi direktni korisnici za LOT 2 su udruženja, privatne ustanove i privatna preduzeća.

Poštovani, ako se PG bavi uzgojem cvijeća u plasteniku, da li nabavka opreme za grijanje se smatra prihvatljivim troškovima
Datum upita: 12-10-2022

Poštovani, unapređenje proizvodnje cvijeće i ukrasnog bilja, kao alternativnog sektora je prihvatljivo ako doprinosi poboljšanju kvaliteta proizvoda, sigurnosti proizvoda i pakovanja. Konkretno, nabavka opreme za grijanje plastenika u kojem se proizvodi cvijeće i ukrasno bilje je prihvatljiva.

Interesuje me dali mogu aplicirati za punionicu meda ili bilo šta u vezi pčelarstva
Datum upita: 12-10-2022

Poštovani, Ukoliko ste upisani u Registar poljoprivrednih proizvođača najkasnije do 01.01.2021. godine i  aktivno se bavite primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, te ispunjavate druge uslove popisane Smjernicama javnog poziva, možete podnijeti prijavu za pokretanje pčelarske proizvodnje. U slučaju da se već bavite tom proizvodnjom, možete podnijeti prijavu za unapređenje pčelarske proizvodnje za poboljšanje kvaliteta proizvoda, sigurnosti proizvoda i pakovanja.

Displaying 41 - 60 of 22812345678