Javni poziv za diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima

Displaying 61 - 80 of 228123456789

Da li mogu aplicirati po rješenju obrtničke djelatnosti domaća radinost u vidu osnovnog zanimanja predmet poslovanja uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva gajenja cvijeca voća bilja za rasadivanje malina jagoda i ostalog bobičasto voća.
Datum upita: 12-10-2022

Poštovana, da bi bio prihvatljiv direktni korisnik, obrt mora biti upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava prije 01.01.2021. godine i biti registrovan prije 01.01.2021. godine. Aktivnosti za koje prihvatljivi direktni korisnici mogu tražiti sredstva podrške opisani su u Smjernicama javnog poziva, u poglavlju 2.3. Prihvatljive aktivnosti korisnika podrške.

Poštovani, prilikom iščitavanja sadržaja pravila, želim samo jedno pitanje da mi razjasnite. OPG (i ostali), ne mogu izvršiti prijavu direktno, nego isključivo preko jedinice lokalne samouprave? Hvala Vam.
Datum upita: 12-10-2022

Poštovani, OPG ne može samostalno podnijeti prijavu na ovaj javni poziv. Prijavu podnosi isključivo jedinica lokalne samouprave koja je dužna izvršiti proceduru izbora direktnih korisnika na fer i transparentan način.

Zanima me ovaj projekat da li subvenciju dajete za kupovinu traktora i plastenika hvala unaprijed
Datum upita: 12-10-2022

Poštovani, nabavka traktora nije prihvatljiva investicija. Nabavka plastenika je prihvatljiva investicija za prihvatljive korisnike i pod uslovima koji su opisani u Smjernicama javnog poziva, u poglavlju 2.3 "Prihvatljive aktivnosti korisnika podrške".

Postovani zanima me kako da se prijavim za finansiranje fizickog lica imam malinjak registrovan,
Datum upita: 12-10-2022

Poštovani, u vašoj jedinici lokalne samouprave (opština/općina ili grad) potražite informaciju da li će jedinica lokalne samouprave pripremati prijavu za ovaj javni poziv, i ukoliko hoće, na koji način će vršiti odabir direktnih korisnika. Jedinice lokalne samouprave su jedini prihvatljivi podnosioci prijave na ovaj javni poziv.

Poštovani, Da li jedinica lokalne samouprave ima neke obaveze prema eventualnim korisnicima sredstava, u smislu neke garancije za njih?
Datum upita: 13-10-2022

Poštovani, Jedinice loaklne samouprave (JLS) odgovorne su za realizaciju projekta uključujući i finansijske obaveze. JLS su dužne izvršiti izbor direktnih korisnika na fer i transparentan način. JLS odgovara za izbor krajnjih korisnika, jer uvrštavanjem jednog direktnog korisnika čija prijava u bodovanju osvoji manje od 40 bodova, cijela prijava će se smatrati neprihvatljivom.  JLS je dužna obezbijediti sufinansiranje projekta od 25% ukupnih prihvatljivih troškova. Ovo sufinansiranje JLS može obezbijediti u potpunosti iz vlastitog budžeta, kombinovanjem vlastitih budžetskih sredstava i sufinansiranja pojedinačnih direktnih korisnika ili u potpunosti sufinansiranje od strane pojedinačnih direktnih korisnika. Izbor načina obezbjeđenja sufinansiranja određuje sama  JLS. Ukoliko prijava bude odabrana za finansiranje, JLS će uređivati svoje odnose sa direktnim korisnicima međusobnim ugovorom.

Poštovani U 2020 godini sam registrovan PG .Vidjevši Vaš poziv za dodjelu sredstava za pčelarstvo kontaktirao sam nadležnu službu u lokalnoj zajednici gdje su mi službenici rekli da ja nemam pravo zbog toga sto nisam azuriro podatke za PG.Dali ja mogu aplicirati.Hvala
Datum upita: 13-10-2022

Poštovani, Prihvatljivi direktni korisnici za LOT 1 moraju biti registrovani u Registru poljoprivrednih gazdinstava i aktivno se baviti poljoprivrednom porizvodnjom. Aktivno bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom dokazuje se izvodima iz Registra poljoprivrednih gazdinstava o prijavljenoj proizvodnji u 2021. i 2022. godini. Ukoliko niste redovno ažurirali podatke u Registru poljoprivrednih gazdinstava niste prihvatljivi kao direktni korisnik.

Postovani Moze li se desiti da opstina ne uvrsti moju aplikaciju iz razloga nekog, recimo ubace nekog sebi bliskog a moju aplikaciju izbace Drugo ako apliciram projekat sa idejom dali je on vegan za mene ili se moze desiti recimo da opstina taj projekat preusmjeri na nekog drugog. Lijep Pozdrav
Datum upita: 13-10-2022

Poštovani, Jedinica lokalne samouprave vrši izbor i predlaže direktne korisnike. Jedinice lokalne samouprave u svojoj prijavi moraju dostaviti objašnjenje na koji način je izvršen izbor direktnih korisnika i na koji način je osiguran transparentan i fer način izbora.

Poštovani, da li je nabavka plastenika s kompletnim sistemom za navodnjavanje u svrhu proširenja poslovnih aktivnosti članova Udruženja poljoprivrednika u okviru LOT-a 2 prihvatljiv trošak?
Datum upita: 13-10-2022

Poštovana, LOT2 je namijenjen za unapređenje ekonomske i socijalne infrastrukture u ruralnim područjima, što podrazumijeva izgradnju i unapređenje tehničkih kapaciteta samih pružalaca ekonomskih i socijalnih usluga, a ne njihovih članova ili klijenata. Članovi udruženja, kao poljoprivredna gazdinstva (fizička lica) ili obrti (samostalni preduzetnici) prihvatljivi su direktni koorisnici u okviru LOT 1. Udruženje poljoprivrednika sa investicijom koju spominjete u vašem pitanju nije prihvatljivo u LOT2.

Pozzz jel imate neki br.telefona da vas kontaktiram zanima me da li mogu aplicirati za motokultivator ili traktor
Datum upita: 13-10-2022

Poštovani, telefonski kontakt sa potencijalnim podnosiocima prijave ili potencijalnim direktnim korisnicima nije prihvatljiv način komunikacije. Molimo vas da koristite ovaj kanal za postavljanje konkretnih pitanja. Nabavka traktora nije prihvatljiva investicija.

Fizičko sam lice i imam prijavljeno gazdinstvo,Helio bi prosiriti mutna grla i nabaviti jos neke mehanizacije.Vasa sredstva bi mi pomogla jer ne mogu da nabavom,U naprijed HVALA
Datum upita: 14-10-2022

Poštovani, unapređenje već postojeće primarne poljoprivredne proizvodnje u sektoru proizvodnje mlijeka nije prihvatljivo. U tom slučaju prihvatljivo je pokretanje primarne proizvodnje u nekom drugom sektoru (voće, povrće, meso, jaja, pčelarstvo, ukrasno bilje i cvijeće).

Dali važe prilikom prijave uvjerenja UIO BiH i Poreske uprave Republike Srpske iz Jula mjeseca 2022 godine, tačnije 19.07.2022.godine Uvjerenje poreske uprave RS i 22.07.2022.godine Uvjerenje UIO BiH. Srdačan pozdrav !!!
Datum upita: 17-10-2022

Poštovani, uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza i po osnovu javnih prihoda nije potrebno dostaviti u prijavi. Ovi dokumenti su dodatna dokumentacija koja će se od potencijalnih korisnika tražiti u toku ocjenjivanja prijava i/ili pružanja tehničke pomoći. Ukoliko od potencijalnih korisnika budu traženi ovi dokumenti oni moraju biti izdati od strane nadležnih organa nakon dana objave javnog poziva (16.09.2022.) Potvrde izdate prije ovog datuma neće biti prihvatljive.

Poštovani, Uključuje li unaprjeđenje primarne proizvodnje nabavku osnovnih alata za rad (npr.prskalica,muzilica,kopačica)? Može li se proizvođač s nasadima voćki prijaviti za nabavku alata i opreme? Odnosi li se nabavka opreme i mašina samo na sektore navedene pod drugom točkom poglavlja 2.3.1.1.?
Datum upita: 17-10-2022

Poštovani, Nabavka opreme i alata za rad prihvatljiva je u slučaju da se pokreće nova primarna poljoprivredna proizvodnja na gazdinstvu ili za unapređenje postojeće primarne proizvodnje samo u sektorima koji su navedeni u tačci 2, u poglavlju 2.3.1.1. Unapređenje postojeće primarne poljoprivrede proizvodnje u sektorima mlijeka, mesa, voća, povrća, žitarica i uljarica i jaja nije prihvatljivo. Na primjer, proizvođač koji se bavi proizvodnjom voća ne može tražiti podršku za unapređenje već postojeće voćarske proizvodnje, već može tražiti podršku za uvođenje neke nove proizvodnje (plastenička proizvodnja povrća, pčelarstvo ...).

Postovanje. Zanima me dali je prihvatljiva investija 100 pcelinjih zajednica i oprema,te uređenje adekvatnog prostora za pcelarstvo...
Datum upita: 17-10-2022

Poštovani, nabvka životinja, uključujući i rojeve pčela, nije prihvatljiva. Nabavka opreme i uređenje prodajnog prostora za direktnu prodaju proizvoda na gazdinstvu su prihvatljivi.

Poštovani, da li pčelari koji se već bave pčelarskom proizvodnjom i hoće da uvedu api komore imaju pravo na prijavu? Da li se to smatra već postojećom proizvodnjom i nije prihvatljivo?
Datum upita: 18-10-2022

Poštovani, Uvođenje api komore smatra se unapređenjem postojeće proizvodnje kroz razvoj turističke usluga, što je u sektoru pčelarstva prihvatljivo.

Postovani, Objekat je u vlasnistvu MZ, u kojem privatna predskolska ustanova iznajmljuje prostor vec 9 godina i sa ugovorom trenutnim na neodredeno , da li se mozemo javiti na javni poziv lot 2 tocnije zanima nas da li predstavlja problem sto je objekat u vlasnistvu MZ
Datum upita: 18-10-2022

Poštovani, Direktni korisnici mogu realizirati projektne aktivnosti vezane za LOT2 u objektu koji je ili u njihovom vasništvu ili u zakupu na period duži od pet godina od dana objave ovog javnog poziva. Ugovor o zakupu treba biti potpisan sa stvarnim vlasnikom objekta. Ukoliko je MZ stvarni vlasnik objekta, ugovor o zakupu sa MZ je prihvatljiv.

Zasto moja opcina nece da aplicira za mene? Kazu samo sam se ja javila nije nitko vise i nece samo za mene aplicirati.
Datum upita: 18-10-2022

Poštovani, Jedinice lokalne samouprave jedini su prihvatljivi podnosioci prijave. Prijava se mora odnositi na finansijsku podršku za minimalno pet prihvatljivih direktnih  korisnika za LOT1 (diverzifikacija ekonomskih aktivnosti na gazdinstvima) i najmanje jednog direktnog korisnika za LOT2 (diverzifikacija ekonomskih/socijalnih aktivnosti u ruralnim podrdučjima).

Poštovani,da li predmet invest. za LOT 2 može biti izgradnja objekta uz OŠ u ruralnom području koji bi Grad Laktaši dao u zakup Udruženju za djecu, mlade i porodicu, parcela ima građ.dozvolu.Korisnici programa Udruženja su djeca školskog uzrasta?Može li u zakup građ.dozvola i objekat nakon izgr.?
Datum upita: 18-10-2022

Poštovani, Ukoliko se radi o izgradnji novog objekta, zemljište mora biti u vlasništvu direktnog korisnika. Ukoliko se radi o adaptaciji, dogradnji ili rekonstrukciji postojećeg objekta, objekat mora biti ili u vlasništvu  direktnog korisnika ili pod zakupom za period duži od pet godina od datuma objave ovog javnog poziva. Za bilo koju vrstu građevinskih radova potrebno je dostaviti građevinsku dozvolu ili mišljenje nadležnog organa da građevinska dozvola nije potrebna.

Displaying 61 - 80 of 228123456789