Javni poziv za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

Displaying 21 - 28 of 2812

Pojašnjenje odredbe "ne kraće od 5 godina" u vezi sa dokazom o vlasništvu. Naša proizvodnja/firma je u zakupu u tom prostoru od 2019, no vlasnik je tog prostora duži period.
Datum upita: 19-08-2022

Poštovani, Ukoliko se proizvodnja ili prerada odvija u prostoru koji nije u vlasništvu podnosioca prijave već je pod zakupom, podnosilac prijave mora dostaviti ugovor o zakupu koji će trajati još najmanje 5 godina od dana objavljivanja ovog javnog poziova.

Poštovani, U smjernicama za podnosioce prijave u tabeli za ocjenu prijava navodi se da će se ocjenjivati Kvalitet narativnog dijela projektnog prijedloga. Da li je potrebno pri prijavi projektnog prijedloga priložiti dodatni dokument pored obrasca/priloga Prilog 1. Prijavi obrazac? Lijep pozdrav
Datum upita: 19-08-2022

Poštovana, Nije obavezno prilagati dodatni dokument pored Priloga 1 (Prijavni obrazac), ali ukoliko želite dostaviti opis projekta u nekom drugom formatu, možete ga priložiti u Prilozima kao Ostalu dokaznu dokumentaciju.

pozdrav. bavim se plastenickom proizvoddnjom i proizvodnjom ostalog povrca na otvorenom.Da li bih mogla dobiti ppdsticaj za sadnju jagoda,borovnica ili malina za dva dunuma zemljosta?lp
Datum upita: 22-08-2022

Poštovana, ovaj javni poziv namijenjen je isključivo za sufinansiranje projekata uvođenja standarda i certifikacije poljoprivredne proizvodnje i prerade. Predlažemo vam da pratite buduće javne pozive EU4AGRI koji će biti namijenjeni za primarnu poljoprivrednu proizvodnju ili diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima.

Zanima me da li mogu aplicirati za manji traktor sa pomagalima/ Freza.kosacica.plug/ posto imam malinjak koji obradjujemo vec 7 godina i do sada sam usluge frezanja oranja placali.Jako bi nam znacilo.Imam poljoprivredno gazdinstvo.Hvala.
Datum upita: 20-09-2022

Poštovani, Ovaj Javni poziv namijenjen je isključivo za investicije u uvođenje standarda i u certifikaciju poljoprivredno-prehrambene proizvodnje. Predlažemo vam da pratite objavu budućih javnih poziva EU4AGRI, te da, ukoliko zadovoljavate njihove uslove, pošaljete svoju prijavu.

 

Pozdrav,naše poljoprivredno gazdinstvo se bavi svinjarstvom i preradom svinjskog mesa,pa me zanima da li mogu aplicirati za izgradnju hladnjače za svježe i pečeno meso?
Datum upita: 21-09-2022

Poštovani, Ovaj Javni poziv namijenjen je isključivo za investicije u uvođenje standarda i u certifikaciju poljoprivredno-prehrambene proizvodnje. Predlažemo vam da pratite objavu budućih javnih poziva EU4AGRI, te da, ukoliko zadovoljavate njihove uslove, pošaljete svoju prijavu.

Interesujeme kako dobiti nepovratni kredit i koliko se može dobiti kredita
Datum upita: 21-09-2022

Poštovani, Ovaj Javni poziv namijenjen je isključivo za investicije u uvođenje standarda i u certifikaciju poljoprivredno-prehrambene proizvodnje po pravilima koja su opisana u smjernicama javnog poziva. Smjernice javnog poziva propisuju ko može dobiti sredstva podrške, za koje namjene i u kojem iznosu. Predlažemo vam da pročitate  smjernice za podnosioce prijave za ovaj i druge javne pozive koje je objavio projekat EU4AGRI, te da, ukoliko zadovoljavate uslove tih javnih poziva, pošaljete svoju prijavu.

Posto vani ja bi za poljeprivredu stocno fond ako mogu dobiti jer su mi potrebni da prosirim vecu proizvodnju stočnog fonda .
Datum upita: 06-10-2022

Poštovani, ovaj javni poziv namijenjen je isključivo za podršku uvođenju standarda ili za certifikaciju u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

Dali kreditirate
Datum upita: 08-10-2022

Poštovani,  Smjernice javnih poziva koje raspisuje EU4AGRI propisuju ko su prihvatljivi korisnici, koji su prihvatljivi troškovi i investcije i koju vrstu finansijske podrške prihvatljivi korisnici mogu ostvariti ukoliko ispunjavaju uslove javnog poziva. U smjernicama javnog poziva opisan je i način finansiranja odabranih projekata. EU4AGRI projekat ne kreditira poljoprivredne proizvođače, već se radi o bespovratnim sredstvima, čiji utrošak je regulisan ugovorom o finansiranju.

 

Displaying 21 - 28 of 2812