JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova

U okviru projekata EU4AGRI, koje finansira Evropska unija, krajem mjeseca maja 2022. godine, bit će objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške pružaocima konsultantskih usluga u identifikaciji mogućnosti finansiranja i pripreme poslovnih planova.    
 
Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati razvoj kapaciteta pružalaca usluge u oblasti poslovnog savjetovanja i konsaltinga, sa ciljem unapređenja pristupa raspoloživim investicionim sredstvima poljoprivrednim proizvođačima, prerađivačima prehrambenih proizvoda i stanovništvu ruralnih područja u BiH.

Ko će se moći prijaviti na ovaj Javni poziv?

Na ovaj javni poziv moći će se prijaviti preduzeća i udruženja građana (nevladine organizacije) koje su registrovane u BiH i koje imaju iskustvo u realizaciji programa obuke i konsaltinga u oblasti  poslovnog planiranja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 400.000 KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi do 40.000 KM. Ova sredstva će podnosioci prijava koristiti za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova, za lica koja pružaju ili namjeravaju pružati ovu uslugu krajnjim korisnicima.

 
Tačan datum objave ovog javnog poziva, bit će objavljen na oficijelnoj stranici projekta, www.eu4agri.ba