U okviru trenutno otvorenog Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a u okviru projekta EU4AGRI, najavljujemo informativnu sesiju u Bijeljini. Informativna sesija će se održati 05. maja sa početkom u 10:00 sati, na adresi Trg kralja Petra I Karađorđevića br.1 (velika sala).

Ovaj javni poziv, vrijedan 2 miliona KM kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava se isključivo odnose na mjeru podrške u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja. 

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na: Javni poziv

Dodatne informacije o mjestu i vremenu održavanja ostalih informativnih sesija u vezi ovog Javnog poziva, kao i lokaciji bit će dostupne čim prije putem Facebook stranice projekta EU4AGRI kao i putem web stranice projekta eu4agri.ba .