U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, u toku septembra 2022. godine, bit će objavljen javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.   
 
Kroz ovaj javni poziv Evropska unija posebno će podržati mala poljoprivredna gazdinstva  kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzifikovati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima.   

Posebnu pažnju skrećemo na pojednostavljen proces prijave na javni poziv te obezbijeđenu tehničku podršku za unapređenje odabranih projektnih prijedloga za finansiranje.

Ko će se moći prijaviti na ovaj Javni poziv? 

Korisnici financijske podrške u sklopu ovog javnog poziva su poljoprivredna gazdinstva, registrirani privredni subjekti, udruženja građana, privatne ustanove ili preduzeća a kroz prijavu koju podnose jedinice lokalne samouprave. Navedeni potencijalni korisnici finansijske podrške svoje prijedloge za finansiranje podnosit će direktno jedinici lokalne samouprave u formi koncept projektnih prijedloga dok će jedinica lokalne samouprave objediniti sve pristigle koncept projektne prijedloge i dostaviti u jednoj prijavi ka EU4AGRI projektu putem online sistema za podnošenje prijava.

Javni poziv se sastoji od dva lota

U prvom lotu jedinice lokalne samouprave trebaju predložiti najmanje pet prijedloga za finansiranje poljoprivrednih gazdinstava ili registriranih privrednih subjekata, koji u svoje poslovanje uvode nove poslovne aktivnosti vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, preradu poljoprivrednih proizvoda, tradicionalne zanate i ruralni turizam.

U drugom lotu jedinice lokalne samouprave trebaju predložiti najmanje jedan prijedlog udruženja građana, privatnu ustanovu ili privatno preduzeće, koja će biti podržana u realizaciji aktivnosti koje doprinose povećanju zapošljavanja u ruralnim područjima, kreiranju povoljne poduzetničke klime, razvoju inovativnih proizvoda, kao i unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima.

U okviru ovog javnog poziva, koji će biti objavljen u mjesecu septembru, na raspolaganju je 6 miliona KM za podršku investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima.

Više informacija svi zainteresovani moći će saznati putem zvanične web stranice projekta www.eu4agri.ba