Naša podrška

Projekat EU4AGRI Recovery će pružiti investicijske paket bespovratnih sredstava i tehničku pomoć preduzećima.

Planirana je dodjela ukupno 1,6 miliona eura bespovratnih sredstava kako za velike poljoprivredno-prehrambene kompanije, tako i za manje proizvođače i njihove lance snabdijevanja, za potrebe primarne poljoprivredno-prehrambene proizvodnje te prerade i marketinga, jednako kao i ponuđače turističkih proizvoda i pružatelje usluga u ruralnim područjima kako bi se doprinijelo diverzifikaciji ruralnih ekonomskih aktivnosti.

Investicijski paket bespovratnih sredstva predviđen je kao mehanizam finansiranja projekata za efikasnu podršku korisnicima za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Bespovratna sredstva se distribuiraju putem javnih poziva za podnošenje prijedloga projekata. Preliminarnu listu javnih poziva za dostavu prijedloga projekata možete preuzeti ovdje.

Tehnička pomoć za preduzeća će omogućiti realizaciju investicija kroz bespovratna sredstva i osigurati predviđeni efekat na korisnike. Dalje, predviđa se pružanje ciljane podrške pružateljima usluga za razvoj poslovanja i savjetodavnim službama, kako bi im se omogućilo da ostvaruju svoju ulogu i pružaju podršku poljoprivredno-prehrambenim subjektima da prevladaju izazove COVID-19 i usmjere svoje napore na oporavak.

EU4AGRI Recovery blisko sarađuje s institucionalnim partnerima sa svih relevantnih nivoa kroz odgovarajuće projektne strukture te sarađuje sa svim ostalim akterima, uključujući akademsku zajednicu, nedržavne aktere, privatni sektor i medije.