Jedini ovlašteni i službeni kanali za prezentaciju Javnih poziva jesu prezentacije i informativne sesije koje organizuje projektno osoblje EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery projekata. Napominjemo da nije dozvoljeno obavljati javne prezentacije Javnih poziva bez prethodnog pismenog odobrenja EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery Projekta.

Bespovratna podrška investicijama

EU4AGRI

Projekat EU4AGRI-Recovery će pružiti investicijske paket bespovratnih sredstava i tehničku pomoć preduzećima.

Planirana je dodjela ukupno 3,1 milion eura bespovratnih sredstava kako za velike poljoprivredno-prehrambene kompanije, tako i za manje proizvođače i njihove lance snabdijevanja, za potrebe primarne poljoprivredno-prehrambene proizvodnje te prerade i marketinga, jednako kao i ponuđače turističkih proizvoda i pružatelje usluga u ruralnim područjima kako bi se doprinijelo diverzifikaciji ruralnih ekonomskih aktivnosti.

Investicijski paket bespovratnih sredstva

Investicijski paket bespovratnih sredstva predviđen je kao mehanizam finansiranja projekata za efikasnu podršku korisnicima za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Bespovratna sredstva se distribuiraju putem javnih poziva za podnošenje prijedloga projekata.

Tehnička pomoć za preduzeća će omogućiti realizaciju investicija kroz bespovratna sredstva i osigurati predviđeni efekat na korisnike. Dalje, predviđa se pružanje ciljane podrške pružateljima usluga za razvoj poslovanja i savjetodavnim službama, kako bi im se omogućilo da ostvaruju svoju ulogu i pružaju podršku poljoprivredno-prehrambenim subjektima da prevladaju izazove COVID-19 i usmjere svoje napore na oporavak.

EU4AGRI-Recovery blisko sarađuje s institucionalnim partnerima sa svih relevantnih nivoa kroz odgovarajuće projektne strukture te sarađuje sa svim ostalim akterima, uključujući akademsku zajednicu, nedržavne aktere, privatni sektor i medije.

Quality Standards
Quality Standards