Jedini ovlašteni i službeni kanali za prezentaciju Javnih poziva jesu prezentacije i informativne sesije koje organizuje projektno osoblje EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery projekata. Napominjemo da nije dozvoljeno obavljati javne prezentacije Javnih poziva bez prethodnog pismenog odobrenja EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery Projekta.

O nama

Projekat EU4AGRI

Projekat „Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“ (EU4AGRI) je četverogodišnja inicijativa (2020-2024), sa ciljem modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranja novih i zadržavanja postojećih radnih mjesta te podrške oporavku od krize prouzrokovane COVID-19 virusom u Bosni i Hercegovini.

Projekat EU4AGRI primarno je finansiran sredstvima Evropske unije (EU) u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Vrijednost projekta je 20 miliona eura, uz zajedničko sufinansiranje Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Češke razvojne agencije (CzDA).
Quality Standards
Quality Standards

Registrujte se da biste primali najnovija obavještenja o našim aktivnostima

Težište projekta

Težište projekta je na povećanju ulaganja u poljoprivredno-prehrambeni sektor i podizanju nivoa znanja i vještina poljoprivrednih proizvođača i ostalih učesnika u lancima vrijednosti kroz prošireno pružanje savjetodavnih usluga, kao i poboljšanjem ekonomskih prilika u ruralnim područjima. Projekat također unapređuje politike kroz koherentan i komplementaran skup aktivnosti, uključujući jačanje institucionalnih kapaciteta i usluga, kao i podršku unapređenjima politika i regulatornih okvira.

Doprinos projekta kod konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora očekuje se sa realizacijom sljedećih rezultata:

Očuvani veći obimi proizvodnje sigurne i kvalitetne hrane temeljeni na uvedenim inovativnim praksama uz očuvanje prirodnih resursa i ruralnih krajeva

Aktivnosti u dijelu politika provode se u skladu sa EU, na osnovu poboljšanih sektorskih usluga i sistema.

Quality Standards
Quality Standards

Strateški plan ruralnog razvoja BiH

Pored Programa ekonomskih reformi BiH (2019-2021), projekat EU4Agri je u cijelosti usklađen i sa „Strateškim planom ruralnog razvoja BiH (2018-2021) – Okvirni dokument“, izrađenim s ciljem utvrđivanja pravaca razvoja sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja BiH.

Nadalje, projekat EU4AGRI doprinosi ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja usmjerenih, između ostalog, na okončanje gladi i postizanje sigurnosti hrane te promociju inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta i dostojanstvenog rad za sve i smanjenje nejednakosti između i unutar država.