EU4AGRI obavještava da će način podnošenja prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini sa pratećom dokumentacijom biti organizovan putem on-line sistema.

Link sa dodatnim instrukcijama za podnošenje prijava biti će objavljen putem EU4AGRI web stranice u sljedeći ponedjeljak, 22.11.2021. godine nakon 12:00 sati.