Projekat EU4AGRI je 16. septembra 2022. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima, koji je zatvoren 28. decembra 2022. godine i na koji je zaprimljeno 28 prijava. Prihvatljivi podnosioci prijave na ovaj Javni poziv bile su jedinice lokalne samouprave. 

Pristigle prijave su ocijenjene prema opštim kriterijima, kriterijima prihvatljivosti i kvalitativnim kriterijima Javnog poziva. Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava i terenskih posjeta, sačinjena je preliminarna lista od 17 podnosilaca prijava za finansiranje putem projekta.  

Nakon završenog žalbenog postupka, 17 podnosilaca prijave bilo je uključeno u program tehničke pomoći, kroz koju su podnosioci prijava pripremali finalne projektne prijedloge. Nakon završenog programa tehničke pomoći i podnošenja finalnih projektnih prijedloga izvršeno je njihovo ocjenjivanje od strane EU4AGRI projekta, na osnovu kojeg je formirana finalna lista odabranih prijava.  

Finalna lista odabranih korisnika je navedena u sljedećoj tabeli.   

 

Naziv podnosioca prijave 

Krajnji korisnici podrške 

Opšti kriteriji i kriteriji prihvatljivosti 

Ocjena kvalitativnih kriterija  

Terenska verifikacija  

Odabrana prijava 

1.  

Opština Srbac 

  

Bojan Lazić, 

Dragan Đurđević, 

Jovo Gužvić 

DA  

183,00 

DA  

DA  

2.  

Općina Tešanj 

UPP Dječji san, 

KUD Behar 

DA  

172,00 

DA  

DA  

3.  

Opština Berkovići 

Željko Kuljić, 

Slaviša Okuka, 

Milivoje Janjoš, 

Zdravko Kojović, 

Stojan Radišić 

DA  

165,00 

DA  

DA  

4.  

Općina Sanski Most 

Esma Korlat, 

Raza Lokmić, 

Farma HA-TA, 

Enes Bahtić, 

Mesud Džamastagić, 

Hilmija Mašić 

DA  

162,66 

DA  

DA  

5.  

Opština Ribnik 

Dušan Milun, 

Predrag Sladojević, 

David Tomić, 

Mara Petrović 

DA  

155,00 

DA  

DA  

6.  

Grad Široki Brijeg 

HKUD Crnač 

DA  

150,00 

DA  

DA  

7. 

Grad Laktaši 

Vlado Zečević, 

Boško Babić, 

Jelena Malešević, 

Slavko Radetić, 

UG centar za djecu, mlade i porodicu 

DA  

145,55 

DA  

DA  

Grad Istočno Sarajevo 

  

Dragan Batinić s.p., 

Ljiljana Pržulj, 

Arsen Jugović 

DA  

148,00 

DA  

DA  

9. 

Opština Milići 

Jelka Kandić, 

Miloš Perišić, 

Marko Tomić, 

Snežana Đurić, 

Avdija Jašić, 

Radenko Knežević 

DA  

141,00 

DA  

DA  

10. 

Opština Gacko 

Marko Vuković, 

Milenija Sušić, 

Daliborka Grčić, 

Nada Milinković, 

Branka Buha 

DA 

134,00 

DA  

DA  

11. 

Općina Kupres 

OPG Bile, 

OPG Vrila, 

OPG Ića 

DA 

131,25 

DA 

DA 

12 

Opština Bosansko Grahovo 

Ljilja Vještica, 

Miloš Bojinović, 

Stanko Sarić 

DA 

129,25 

DA 

DA 

13. 

Grad Gračanica 

Muhamed Sinanović, 

Nermina Mehmedović, 

Esed Mujić, 

Hazima Topčagić, 

Ševal Džafić, 

Ibrahim Nurić 

DA 

127,66 

DA 

DA 

14. 

Općina Novi Travnik 

Gabrijela Mlakić, 

Igor Božić, 

Mišo Skopljaković 

DA 

127,66 

DA 

DA 

15. 

Opština Prnjavor 

SPKD “Prosvjeta” 

  

DA 

112,00 

DA 

DA 

 

Lista prijava koje nisu odabrane za konačnu listu: 

 

Naziv podnosioca prijave  

Opšti kriteriji  

Ocjena kvalitativnih kriterija  

Terenska verifikacija  

Odabrana prijava 

1. 

Općina Velika Kladuša 

DA 

135,67 

DA 

NE 

2.  

Općina Breza 

DA 

127,71 

DA 

NE (JLS odustala od prijave) 

3.  

Opština Modriča 

DA 

140 

NE 

NE 

4.  

Opština Istočni Stari Grad 

NE 

/ 

/ 

NE 

5.  

Općina Jablanica 

NE 

/ 

/ 

NE 

6.  

Općina Vogošća 

NE 

/ 

/ 

NE 

7. 

Opština Kneževo 

NE 

/ 

/ 

NE 

8. 

Opština Šipovo 

NE 

/ 

/ 

NE 

9. 

Općina Kakanj 

NE 

/ 

/ 

NE 

10. 

Grad Gradiška 

NE 

/ 

/ 

NE 

11. 

Općina Bosanski Petrovac 

NE 

/ 

/ 

NE 

12. 

Grad Mostar 

NE 

/ 

/ 

NE 

13. 

Opština Novi Grad 

NE 

/ 

/ 

NE 

 

Na rezultate finalne liste nije moguće uložiti žalbu.