U okviru projekta EU4AGRI, 25. jula 2022. godine objavljen je Javni poziv za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikacije u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, a koji je zatvoren 12. septembra 2022. godine.  

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 16 prijava prema administrativnim, opštim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu. 

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 100 bodova za nastavak evaluacije.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 9 prijava za finansiranje putem ovog javnog poziva.

Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 26. januara 2023. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 02. februara 2023. godine do 17:00 sati.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je Finalna lista od 9 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI. 

 

Naziv podnosioca prijave

Opći kriteriji

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Odabrana prijava

1.

Investor doo 

DA

204

DA

DA

2.

Šumska tajna doo

DA

199

DA

DA

3.

A.Č. Amazone Company doo

DA

189

DA

DA

4.

Obrt srodna poljoprivredna djelatnost „Maksuz“ 

DA

189

DA

DA

5.

MBA CENTAR doo

DA

167

DA

DA

6.

Mladegs Pak doo 

DA

159

DA

DA

7.

Rakić Komerc doo

DA

144

DA

DA

8.

Dasmil doo

DA

139

DA

DA

9.

Grabovac Pekara Sunce doo 

DA

119

DA

DA

Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, na Finalnu listu odabranih korisnika nije moguće uložiti prigovor.