Projekat EU4AGRI je 09. maja 2023. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji je zatvoren 28. jula 2023. godine i na koji je zaprimljena 13 prijava.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 13 zaprimljenih prijava prema administrativnim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 70 bodova za nastavak evaluacije.

Kroz ocjenu nefinansijskih efekata investicije podnosioci prijave su morali osvojiti minimalno 50 bodova, u skladu sa odredbama Smjernica javnog poziva.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 5 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.

 

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.  

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije  I ekonomske opravdanosti

Ocjena nefinansijskih efekata 

Odabrana prijava 

1

POLJORAD doo

DA 

11

135

DA 

100

DA 

2

REGIUS doo

DA 

18

115

DA 

80

DA 

3

Obrt OČUZ

DA 

18

95

DA 

100

DA 

4

ČAPLJANKA doo

DA 

18

95

DA 

100

DA 

5

MI GORA doo

DA 

10

85

DA 

150

DA 

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije I ekonomske opravdanosti 

Ocjena nefinansijskih efekata 

Odabrana prijava 

1

Obrt MAKSUZ

DA 

18

135

NE

/

NE

2

DM AGRO doo

DA 

16

125

NE

/

NE

3

PODRUMI VUKOJE 1982 doo

DA 

20

115

NE

/

NE

4

SUBAŠIĆ doo

DA 

16

80

NE

/

NE

5

ARMADA doo

DA 

8

/

/

/

NE

6

Podrum Tolj

NE

/

/

/

/

NE

7

ND Pile – prom

NE

/

/

/

/

NE

8

Pekara Maletić

NE

/

 

/

/

NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u Smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je do 02. decembra 2023. godine, do 16:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni putem web platforme Javni pozivi (undp.ba).

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa, e-maila ili pošte), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.