Projekat EU4AGRI je 05. oktobra 2023. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji je zatvoren 20. novembra 2023. godine i na koji je zaprimljeno ukupno 38 prijava.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 38 zaprimljenih prijave prema administrativnim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 350 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 100 bodova za nastavak evaluacije.

Kroz ocjenu nefinansijskih efekata invsticije podnosioci prijave su morali osvojiti minimalno 50 bodova, u skladu sa odredbama Smjernica ovog javnog poziva.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 16 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.

 

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.  

 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije  I ekonomske opravdanosti

Ocjena nefinansijskih efekata 

Terenska verfikacija 

1

Samostalna poljoprivredna djelatnost “TOPIĆ” vl. Marinko Topić

DA 

12

200

DA 

55

DA 

2

SD “FARMA PAŠAGIĆ” vl. Suvada Pašagić

DA 

18

195

DA 

65

DA 

3

SP “FARMA BRAĆA PARATUŠIĆ” vl. Suad Paratušić

DA 

14

165

DA 

60

DA 

4

SP “AGROPLOD”

DA 

20

150

DA 

60

DA 

5

SP “FARMA VUČEN”

DA 

12

145

DA 

60

DA 

6

Poljoprivredna djelatnost vl. Mehmed Husić

DA 

14

145

DA 

55

DA 

7

Poljoprivredna djelatnost “KATA”

DA 

16

145

DA 

50

DA 

8

“G-R-P” s.p. Petko Gajić

DA 

16

145

DA 

60

DA 

9

“ZELENGAJ”  d.o.o.

DA 

11

140

DA 

50

DA 

10

“A-S KOMERC” d.o.o.

DA 

14

137

DA 

50

DA 

11

Poljoprivredna djelatnost “JOZIĆ”, vl. Ilija Katić,

DA 

16

135

DA 

55

DA 

12

SP “FARMA BALTIĆ” vl. Dragan Baltić

DA 

20

135

DA 

60

DA 

13

“JELENA” doo

DA 

18

125

DA 

50

DA 

14

Poljoprivredna djelatnost vl. Hasić Sulejman

DA 

17

125

DA 

50

DA 

15

SD “FARMA ČAUŠMILK”

DA 

14

110

DA 

50

DA 

16

“DADO KOMERC” d.o.o.

DA 

12

100

DA 

60

DA 

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije I ekonomske opravdanosti 

Ocjena nefinansijskih efekata 

Odabrana prijava 

1

“EKO-EKO PLAST”

DA

18

215

NE

/

NE

2

“MARKOVIĆ FARMA” d.o.o.

DA 

12

175

NE

/

NE

3

“MS”, vl. Marija Sabljo

DA 

18

170

NE

/

NE

4

PD „FARMA OKANOVIĆ“ vl. Omer Okanović

DA 

16

170

NE

/

NE

5

„ANCORA COMMERCE“ d.o.o.

DA 

10

165

NE

/

NE

6

PD „FARMA MAŠINOVIĆ“ vl. Elvedin Mašinović

DA 

16

155

NE

/

NE

7

“FARMA PUPOVIĆ“ d.o.o.

DA 

16

145

NE

/

NE

8

“KOKA-PRODUKT” d.o.o.

DA 

15

145

NE

/

NE

9

Poljoprivredni obrt “PIRAGIĆ”, vl. Hanifa Piragić

DA 

16

140

NE

/

NE

10

„FARMA BABIĆ“

DA 

18

130

NE

/

NE

11

SP “FARMA BILAJBEGOVIĆ”

DA 

16

100

NE

/

NE

12

“POLJOVET” d.o.o.

DA 

3

/

/

/

NE

13

“PRO SILVA” d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

14

“BRAĆA MARJANOVIĆ” d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

15

PPG Slobodan Bosić

NE

/

/

/

/

NE

16

“RIBARSTVO MARJANOVIĆ “ d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

17

“MONAKO 2000” d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

18

“H A COMPANY” d.o.o

NE

/

/

/

/

NE

19

 “VINARIJA BUNTIĆ”, vl. Marin Buntić

 

NE

/

/

/

/

NE

20

“VINO MILAS”, vl. Zdenko Milas

NE

/

/

/

/

NE

21

“VINARIJA ŠKEGRO”, vl. Mirko Škegro

NE

/

/

/

/

NE

22

PP “eXZo” Vl. Dženan Hodžić

NE

/

/

/

/

NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u Smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 12.mart 2024. godine, do 15:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni putem web platforme Javni pozivi (undp.ba).

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa, e-maila ili pošte), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.