Održivo vinogradarstvo? Moguće je! Tokom studijske posjete Češkoj, 12 bh. vinogradara imalo je priliku vidjeti i praktično se obučiti o efikasnoj preraditi otpadnog materijala iz proizvodnje grožđa i prerade vina. Naime, ovaj proces uključuje pripreme vrijednog vermikomposta i proizvodnju začina od elemenata odvojenih tokom prerade vina

Učesnici studijske posjete također su učestvovali u nekoliko sastanaka sa češkim kolegama i razgovarali o razvoju kapaciteta za održivo upravljanje, ekonomskim i ekološkim učincima sektora vinogradarstva, uključujući razmjenu informacija o relevantnom državnim zakonodavstvima,  zakonodavstvu EU i promjenama politika u ovom sektoru.

Po povratku učesnika u BiH, projekat EU4Agri Recovery podržat će vinogradare sa sušilicama začinske proizvodnje i vermikomposta, kako bi podržao njihove ekonomske napore u vinskom sektoru.

Ova studijska posjeta organizovana je u okviru podrške Evropske unije otpornosti poljoprivrednog i prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini (EU4AGRI-Recovery). Radi se o 2,5-godišnjoj inicijativi (2021-2023) koja ima za cilj pružiti podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata nastalih pandemijom COVID-19 za poljoprivredno-prehrambene kompanije i operatere ruralnog turizma i osiguravajući njihov kontinuitet poslovanja.

Projekat EU4AGRI Recovery finansira Evropska unija u vrijednosti od 5 miliona eura, a zajednički ga provode Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Češka razvojna agencija (CzDA). Projekat je komplementaran projektu EU4AGRI (2020-2024).

Očekuje se da će projekat dovesti do očuvanja 400 radnih mjesta, stvaranja 100 zelenih radnih mjesta (najmanje 50 za žene i mlade), 20 podržanih inovativnih i zelenih start-upova, kao i povećanju znanja i vještina za dugoročnu otpornost i održivost u sektoru.