U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je Javni poziv za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima. 

Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 6.5 miliona KM, Evropska unija će podržati mala poljoprivredna gazdinstva kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzifikovati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima. Prednost će biti data prijavama koje uključuju mala gazdinstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava, a čiji prihod ne prelazi 50.000 KM, odnosno koja nisu upisana u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV registar). Kroz ovaj javni poziv se od korisnika neće zahtijevati da registruju obrt/preduzetničku djelatnost ili preduzeće.

Također, kroz ovaj javni poziv će biti podržane i inicijative i aktivnosti  koje će doprinijeti boljoj zapošljivosti mladih u ruralnim područjima (npr. poslovni inkubatori, razvojni hub-ovi i slično), unapređenju inovativnosti i konkurentnosti ruralnih preduzeća (npr. poslovni inovacijski centri, biznis inkubatori, hubovi i sl.). Dodatno, bit će podržane aktivnosti koje doprinose zapošljivosti i položaju žena u društvu kroz kreiranje infrastrukturne podrške (npr. vrtići, usluge podrške starijim osobama itd.), te za aktivnosti koje uopšteno doprinose unapređenju kvaliteta života na selu, uključujući i mlade (npr. omladinski klubovi, sportski, edukativni i kulturno-umjetnički sadržaji i sl.).

Posebnu pažnju skrećemo na pojednostavljen proces prijave na javni poziv te obezbijeđenu tehničku podršku za unapređenje odabranih projektnih prijedloga za finansiranje.

Prijave se mogu podnijeti od 27.09.2022. godine dok je krajnji rok  21.11.2022. godine do 17:00 sati.

 

Ko se može prijaviti na ovaj javni poziv? 

Korisnici finansijske podrške u sklopu ovog javnog poziva su poljoprivredna gazdinstva, registrirani privredni subjekti, udruženja građana, privatne ustanove ili preduzeća a kroz prijavu koju podnose jedinice lokalne samouprave (općine/opštine i gradovi).

Navedeni potencijalni korisnici finansijske podrške svoje prijedloge za finansiranje podnosit će direktno jedinici lokalne samouprave u formi koncept projektnih prijedloga dok će jedinica lokalne samouprave objediniti sve pristigle koncept projektne prijedloge i dostaviti u jednoj prijavi prema EU4AGRI projektu, putem online sistema za podnošenje prijava, https://javnipoziv.undp.ba/. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje. 

Jedinice lokalne samouprave ne mogu biti korisnici financijske podrške.

Više informacija o Javnom pozivu možete na web stranici projekta eu4agri.ba, na LINKU.

Prva online INFO sesija bit će održana u utorak, 20. septembra u 10:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Više informacija o ovom Javnom pozivu svi zainteresovani moći će saznati putem zvanične web stranice projekta www.eu4agri.ba .