Pitanja i odgovori za Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (april, 2022)

Displaying 1 - 20 of 50123

Postovani, preduzece ima tri djelatnosti, od cega je samo djelatnost vinarstvo-vlastita proizvodnja i prodaja vina prihvatljiva za projekat. Da li se kriterijum da fin.podrška ne može biti veća od 70% prihoda-odnosi na prihode od sve tri djelatnosti u ovom slucaju ili samo od prihoda vinarstva?
Datum upita: 20-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Kriterijum koji se odnosi na maksimalan iznos financijske podrške se odnosi na ukupno poslovanje podnosioca i računa na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja za 2021. godinu.

Postovani, Mogu li novoosnovane firme sudjelovati u ovom natjecaju? Lp, I.B.
Datum upita: 21-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške, navedeno je da podnosioc prijave mora biti registrovan  najmanje dvije godine (24 mjeseca) prije objave ovog javnog poziva. Navedeni kriterij je pobrojan i u općim kriterijima, 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave i projektnog prijedloga tačka 13. Obzirom na informacije iz Vašeg pitanja Vi se nažalost po ovom javnom pozivu ne smatrate prihvatljivim podnosiocem prijave. Ohrabrujemo Vas da pratite našu stranicu kako bi ste pravovremeno bili informisani o javnim pozivima i tehničkoj podršci za koju ste prihvatljiv potencijalni korisnik.

Firma iz područja C - prerađivačka industrija, šifra 10.82 - proizvodnja začina i drugih dodataka hrani. U procesu prerade i proizvodnje finalnog proizvoda koristi većinom sušene sirovine (začine, povrće). Smjernice traže min. 50% svježih sirovina, da li je firma ipak prihvatljiv podnosioc prijave?
Datum upita: 21-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.3. Prihvatljivi sektori prerade za podršku definisan je sektor ljekobilja i začinskog bilja na način da se pod preradom podrazumijeva procese obrade/prerade svježih poljoprivrednih proizvoda (udio svježih proizvoda je minimalno 50%) i proizvodnju isključivo prehrambenih proizvoda. Ukoliko ne ispunjavate navedeno ne smatrate se prihvatljivim podnosiocem prijave.

Postovanje Procito sam da se moze prijaviti za investiciju max 75% od proslogodisnjih prihoda, ja sam opg i prodam sve na kucnom pragu, dali to znaci da nemam pravo na natjecaj. I koliko uopce ima smisla traziti potporu u pcelarstvu? Hvala.
Datum upita: 21-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Prihvatljivi podnosioc prijave po ovom javnom pozivu su obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća (mikro, mala i srednja preduzeća u skladu sa definisijom u Smjernicama) koji su registrovani najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda (definicija u smjernicama) a čiji godišnji prihod uključujući i prihod povezanih lica (definicija u smjernicama) u 2021. godini nije bio veći od 30.000.000 KM, i koji u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. Prihod ostvaren u 2021. godini ograničava maksimalan iznos financijske podrške koju podnosilac može tražiti, i to na način da tražena financijska podrška ne može biti veća od 70% ostvarenog prihoda u 2021.godini ili 350.000 KM maksimalno odnosno 30.000 KM minimlano.  Pozivamo Vas da detaljno pročitate Smjernice za podnosioce prijave koje sadrže sve detalje vezane za podnošenje prijave te ukoliko budete imali konkretno pitanje stojimo Vam na raspolaganju.

Molim pojašnjenje za 2.5. Zahtjevi za ispunjenje standarda gdje iz teksta nije jasno da li je obavezno uvođenje standarda (npr. HACCP) u toku trajanja projekta ako ga firma trenutno ne posjeduje.
Datum upita: 22-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Uvodjenje standarda za razliku od prethodnog poziva u ovom javnom pozivu nije obavezno. Međutim, ukoliko Vaša investicija uključuje certifikaciju, ista će se smatrati završenom tek po ishođenju certifikata.

Firma se bavi preradom voća i proizvodi sokove. Do 2019. sirovina se nabavljala sa domaćeg tržišta, međutim zbog cijene sirovine voćne pulpe, ona se zadnje dvije godine nabavlja sa tržišta EU i Turske jer je cijena povoljnija. Možemo li se prijaviti obzirom da sirovina nije domaća. Izvozimo proizvod
Datum upita: 23-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Na osnovu podataka koje ste dali u pitanju smatramo da ste prihvatljiv podnosilac prijave (ukoliko zadovoljavate sve ostale kriterije). Vezano za Vaš upit o porijeklu sirovine, po ovom pozivu nije obavezno da sirovina bude iz BiH, ali podnosioci koji koriste sirovine iz BiH (u procentu definisanom u kvalitativnim kriterijima) po tom kriteriju osvajaju dodatne bodove.

Proizvođač mesa dosad se nekoliko godina uspješno bavio klanjem i prodajem mesa u vlastitoj mesnici, kroz investiciju bi dovršio zgradu za preradu mesa u druge proizvode (suhomesnate) - ispunjava li kriterij bavljenja tim sektorom? Hvala!
Datum upita: 25-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. U Smjernicama javnog poziva u dijelu 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava, član  13) stoji da podnosilac prijave mora biti registrovan minimalno dvije godine prije objave ovog Javnog poziva i da se aktivno  bavi preradom u sektoru za koji se prijavljuje minimalno jednu godinu. U skladu sa ovim javnim pozivom  u sektoru prerade mesa svi procesi od klaonice i dalje se podrazumijevaju preradom. Iz navedenog slijedi da ste prihvatljiv podnosilac prijave.

 

Dobar dan, pitanje se odnosi za građevinsku dozvolu, da li se može podniejt zahtjev za građevinsku u toku javnog poziva ili mora biti od prija građevinska dozvola pitanje vezano za izgradnju štalskog objekta. Hvala
Datum upita: 25-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave i projektnog prijedloga tačka 12 je navedeno da u momentu podnošenja prijave podnosilac mora imati važeću dozvolu za gradnju, ista spada u obaveznu dokumentaciju. Naknadno dostavljanje dokumentacije nije prihvatljivo. Također napominjemo da se ovaj javni poziv odnosi na prerađivačke kapacitete a ne na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, te se investicija koju spominjete u Vašem pitanju ne smatra prihvatljivom. Pozivamo Vas da pratite našu stranicu kako bi ste pravovremeno bili informisani o javnim pozivima i tehničkoj podršci za koju ste prihvatljiv potencijalni korisnik.

Postovani da li na ovaj javni poziv ima pravo da se prijavi fizicko lice koje ima prijavljeno poljoprivredno gazdinstvo?Mi imamo dva ribnjaka,jedan od 1400 kvadrata i jedan od 2000 kvadrata,uzgajamo sarana ali nismo imali mogućnost da do sada prijavimo firmu,imamo li se pravo prijaviti?Hvala puno
Datum upita: 25-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške, navedeno je da podnosioc prijave mora biti registrovan  najmanje dvije godine (24 mjeseca) prije objave ovog javnog poziva. Navedeni kriterij je pobrojan i u općim kriterijima, 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave i projektnog prijedloga tačka 13. Obzirom na informacije iz Vašeg pitanja Vi se nažalost po ovom javnom pozivu ne smatrate prihvatljivim podnosiocem prijave. Također napominjemo da se ovaj javni poziv odnosi na prerađivačke kapacitete a ne na primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Ohrabrujemo Vas da pratite našu stranicu kako bi ste pravovremeno bili informisani o javnim pozivima i tehničkoj podršci za koju ste prihvatljiv potencijalni korisnik.

Postovanje, Prvo bih zelio da se zahvalim na ukazanim mogucnostima. Naime zabrinjava me ova stavka o uslovima za ispunjenje poziva. Ja sam povratnik koji nije bio prije registrovan ali pocinjem ove godine. Znaci li to da nemam prava podnijeti zahtjev? Hvala unaprijed na odgovoru! Nermin
Datum upita: 25-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške, navedeno je da podnosioc prijave mora biti registrovan  najmanje dvije godine (24 mjeseca) prije objave ovog javnog poziva. Navedeni kriterij je pobrojan i u općim kriterijima, 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave i projektnog prijedloga tačka 13. Obzirom na informacije iz Vašeg pitanja Vi se nažalost po ovom javnom pozivu ne smatrate prihvatljivim podnosiocem prijave. Ohrabrujemo Vas da pratite našu stranicu kako bi ste pravovremeno bili informisani o javnim pozivima i tehničkoj podršci za koju ste prihvatljiv potencijalni korisnik.

Poštovani, firma smo sa šifrom djelatnosti 10.32 - proizvodnja sokova od voća i povrća. Da li ispunjavamo uslove da apliciramo? hvala unaprijed, lp, Edita
Datum upita: 26-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Kao što je rečeno ovaj javni poziv se odnosi na jačanje prerađivačkih kapaciteta i marketinga poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te ukoliko ispunjavate ostale kriterije smatrate se oprihvatljivim podnosiocem prijave.

Pozdrav, pišem Vam ispred Sirane koja je formirana u sklopu zadruge. Sirana je počela sa radom 27. decembra 2021., tako da što se tiče prihoda u 2021. godini mi ih nismo ostvarili. Zanima me kolika su naša ulaganja, tj. sufinansiranje ako nam se odobre sredstva od 30 000KM?
Datum upita: 26-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. U smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave i projektnog prijedlog u tački 13 je navedeno da je podnosilac prijave podnosilac registrovan minimalno dvije godine prije objave ovog Javnog poziva i da se aktivno se bavi preradom u sektoru za koji se prijavljuje minimalno jednu godinu. Iz Vašeg pitanja slijedi da obzirom da se aktivnošću koja je predmet prijave bavite kraće od godinu dana niste prihvatljiv podnosioc prijave.

Poštovani, Zanima nas jedna stavka da podnosilac prijave je registrovan minimalno dvije godine prije objave ovog Javnog poziva. Mi smo registrovani 19.05.2020, i uskoro ćemo imati pune dvije godine. Da li imamo mogućnost da se prijavimo na ovaj poziv? Hvala
Datum upita: 26-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Kao što ste u Vašem pitanju naveli podnosilac je obavezan biti registrovan najmanje 24 mjeseca prije objave ovog javnog poziva. Obzirom da je javni poziv objavljen 05.04.2022. godine, slijedi da ne zadovoljavate postavljeni kriterij.

Preduzece preradjivac mesa ima dugorocno zakupljen proizvodni pogon, ugovor potpisan u aprilu 2021. godine. shodno datumu potpisa, trenutno se ne ispunjava uslov 10 godina zakupa, od trenutka objave poziva. da li novi notarski ovjeren anex ugovora na 10 godina predstavlja prihvatljiv dokaz zakupa?
Datum upita: 27-04-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. U skladu sa Smjernicama za podnosioce, podnosilac je obavezan dokazati vlasništvo nad objektom/pogonom ili pravo korištenja (zakup) na period ne kraći od 10 godina od datuma objave ovog javnog poziva. Ovjereni Anex Ugovora kojim je period prava korištenja produžen je prihvatljiv dokument.

Poštovani, Interesuje nas da li je prihvatljiv subjekt koji se bavi proizvodnjom soka od ruže uzgajanih na vlastitom poljoprivrednom gazdinstvu? Takođe, da li je moguće konkurisati ukoliko je ostvareni prihod u 2021. 32945 KM, što bi bilo da je 70 posto nekih 23 hiljade maraka? Srdačan pozdrav
Datum upita: 29-04-2022

Poštovani, proizvodnju soka od ružinih latica ne smatramo preradom voća i ova proizvodnja nije prihvatljiva u sektoru prerade voća. U sektoru ljekovitog bilja prihvatljiva je samo proizvodnja čaja.

Prema pravilima javnog poziva minimalni iznos tražene finansijske podrške mora biti veći od 30000KM, što treba predstavljati više od 70% godišnjeg prihoda podnosioca prijave u 2021. godini. Kako je 70% vašeg prihoda u 2021. godini manje od 30 000KM, niste prihvatljivi podnosilac prijave po ovom osnovu.

Poštovanje, zanima me da li se može prijaviti na ovaj natječaj fizicko lice za kupovinu novog traktora, ako da sta mi je potrebno od dokumenata za prijavu.
Datum upita: 29-04-2022

Poštovani, ovaj Javni poziv je namijenjen za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za koji fizička lica nisu prihvatljivi podnosioci prijave.

Bavim se pčelarstvom (cc 50 košnica) i član sam pčelarskog udruženja u Bijeljini. Na koji nacin mogu da apliciram za biznis plan. Konkretno htio bih aplicirati za kupovinu mašine za pakovanje meda.
Datum upita: 02-05-2022

Poštovani, da biste bili prihvatljivi podnosilac prijave, morate biti registrovani kao obrt, samostalni preduzetnik, zadruga ili preduzeće, najmanje dvije godine, te imati dokaze o preradi meda najmanje godinu dana i to više od 5 tona meda godišnje. Druge uslove koje moraju ispunjavati podnosioci prijave možete naći u Smjernicama za podnosioce prijave. Nabavka mašine za pakovanje meda je prihvatljiva investicija za sektor prerade meda.

Displaying 1 - 20 of 50123