Pitanja i odgovori za Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (april, 2022)

Displaying 41 - 50 of 50123

mljekara , namjerava zamijeniti kotao na ugalj koji se koristi u procesu pasterizacije I sterilizacije mlijeka na novi kotao na pelet ili sječka koji se se svrstaju u energiju iz obnovljivih izvora. Moram li ići projektni prijedlog koji ide na bodovanje ili poslovni plan koji ide na ocjenu ekono
Datum upita: 17-05-2022

Poštovani, ukoliko je udio prihvatljih troškova investicije koji se odnosi na uvođenje električne energije iz obnovljivih izvora viši od 70%, popunjavate projektni prijedlog, a ukoliko je ovaj udio 70% i manje, popunjavate poslovni plan.

Poštovani, Javljam se povodom ponudjene pomoći. Bavim se malim biznisom,nemam firmu. Radi se o malom plasteniku,u kojem se uzgaja jestivo cvijeće. Plan mi je da prosirim biznis,prijavim firmu,poboljsam kvalitet! Zanima me imam li se pravo prijaviti? Srdačan pozdrav!
Datum upita: 18-05-2022

Poštovani, na ovaj javni poziv mogu se prijaviti registrovani obrti/samostali preduzetnici, zadruge i preduzeća. Prema inforacijama koje ste naveli u pitanju, vi niste prihvatljivi podnosilac prijave.

U online info sesiji, održanoj 08.04. rečeno je da će se prilikom ocjene kvalitativnih kriterijuma za aplikacije koje se odnose (više od 70%) na obnovljive izvore energije dovoljan broj bodova biti 50 i više. U smjernicama nisam našao ovu informaciju. Možete li potvrditi ili demantovati?
Datum upita: 18-05-2022

Poštovani, informacija koju ste tražili nlazi se u tekstu Smjernica, u zadnjem paragrafu na stranici 25 i prvom paragrafu na stranici 26. U slučaju kada udio prihvatljivih troškova investicije koja se realizuje u sklopu projekta a odnosi se na uvođenje korištenja električne energije iz obnovljivih izvora ili unapređenja upravljanja otpadnim vodama veći od 70% (u odnosu na ukupne prihvatljive troškove) tada je bodovni prag 50, odnosno te prijave moraju osvojiti minimalno 50 bodova.

Zelim da pokrenem biznis i da kupim 100 krava junica.Mjesto Bjelašnica. Interesuje me kako da ostavim su finansiranje nepovratnim srestvima
Datum upita: 19-05-2022

Poštovani, ovo je Javni poziv za investicije u prerađivačke kapacitete, a ne za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Predlažemo vam da pratite naše buduće javne pozive za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i da se prijavite ukoliko ispunjavate uslove koje budu propisivali ti javni pozivi.

Poštovani, da li je prihvatljiv aplikant s.p. čiji osnivač/vlasnik je jedini zaposleni (prijavljen na 4 sata), dok u drugom preduzeću koje je takođe u vlasništvu iste porodice ima 5 zaposlenih na puno radno vrijeme (povezana lica)? U smjernicama nije propisan minimalan broj zaposlenih.
Datum upita: 19-05-2022

Poštovani, Ukoliko zadovoljavate druge uslove javnog poziva, po pitanju broja zaposlenih ste prihvatljivi podnosilac prijave, jer javnim pozivom nije propisan minimalni broj zaposlenih koji podnosilac prijave mora imati u momentu podnošenja prijave.

Da li je prihvatljivo da se projektni prijedlog formira samo za finansiranje investicije nadogradnje objekta koji već ima dozvole u kojem će se nakon završetka obavljati prerađivačka djelatnost ili postoji određeni procenat finansijskih sredstava može bili alociran za tu namjenu?
Datum upita: 19-05-2022

Poštovani, Ne postoji ograničenje vezano za udio troškova građevinskih radova (u vašem slučaju nadogradnje). Takvi projekti moraju imati validnu dozvolu za gradnju, dokazanu finansijsku isplativnost i rezultirati dobivanjem upotrebne dozvole za nadograđeni prostor na kraju investicije.

U smjernicama stoji da roba koja je predmet investicije mora biti porijeklom iz zemalja prihvatljivih za EU. Ukoliko se roba proizvodi u Kini, a kompanija je iz Njemačke, odnosno Izraela, može li ona biti predmet investicije?
Datum upita: 20-05-2022

Poštovani, Ukoliko je vrijednost robe (bez PDV-a) iznad praga konkurentskog postupka od 100 000 EUR, ona mora biti porijeklom iz zemalja prihvatljivih za EU. Zemlja porijekla je zemlja u kojoj je roba proizvedena (u vašem slučaju Kina), bez obzira iz koje je zemlje kompanija (Njemačka ili Izrael).

Pred. želi da inv. u dig.mark. Da li su prihv. trošk: 1.Kreiranje sadrž.društ. mreže; 2.graf. priprema za društv. mreže; 3.Kreir. animacija i videa; 4)Prilagođ. Graf. objava za Google banere 5.Kreir.videa za YTube kampanje; 6. podeš.kampanja na FB i Instagram; 7.Podeš. kampanja na Google i YouTube
Datum upita: 20-05-2022

Poštovani, angažovanje konsultanta ili firme za kreiranje sadržaja za društvene mreže i druge oblike digitalnih marketinških alata prihvatljiv je trošak, dok troškovi samog oglašavanja ili sponzoriranja objava nisu prihvatljivi.

Displaying 41 - 50 of 50123