Jedini ovlašteni i službeni kanali za prezentaciju Javnih poziva jesu prezentacije i informativne sesije koje organizuje projektno osoblje EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery projekata. Napominjemo da nije dozvoljeno obavljati javne prezentacije Javnih poziva bez prethodnog pismenog odobrenja EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery Projekta.

Pitanja i odgovori za Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, novembar 2021.

Displaying 1 - 20 of 142123456

Naša firma se bavi proizvodnjom i preradom krompira u pomfrit, krokete, mladi blanširan krompir, i prisutni smo na tržištu od marta tekuće 2021.godine. Sa posjedovanjem ugovora o zakupu zemljišta sa jednim planinarskim društvom da li ispunjavamo uslove za aplikaciju na vaš javni poziv?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i interesu za Javni poziv. Obzirom da svi aplikanti na Javni poziv moraju ispunjavati niz kriterija, iz vašeg upita nije jasno na šta se pitanje odnosi. Prvenstveno, poziv je namijenjen privrednim subjektima u primarnoj proizvodnji. Za druge uvjete molimo da pročitate Smjernice za podnosioce prijava.

Fizička osoba planira traktor s priključcima. Da li priključci ulaze u ograničenje od 40 % cijene traktora ili iznosa sredstava? Cijena traktora je 42.735 KM, znači projekt daje 17.094 KM (40% cijene) a podnositelj ostalih 25.641 KM što automatski znači da ukupan omjer projekta 70:30 nije ni moguć?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ograničenje da se maksimalno 40% sredstava financijske podrške može utrošiti na kupovinu traktora (ili 40% cijene traktora, ovisno šta je manje) se odnosi samo na traktor, i ne uključuje priključke. U smjernicama je također navedeno da podnosilac prijave kroz ovaj projekat ne može nabavljati samo traktor.

Naslijedio sam poljoprivrednih parcela, vinograd, voćnjak, kuća, gospodarska zgrada, katastarski vlasnik 1/1, mogu li se natjecati za unapređenje i kupnju mehanizacije? Postupak usklađivanja ZK je u toku. Imam pčelarsku opremu i perad u prirodnom okruženju pa bih i povećao proizvodnju. Molim za bliže informacije.
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave su jasno definisani kriteriji koje podnosioc prijave i sama prijava moraju zadovoljiti da bi se smatrali prihvatljivim. Molimo Vas da isčitate kriterije te ukoliko imate konkretno pitanje da nam se obratite.

Potrebno je dostaviti diplomu o završenom stepenu obrazovanja ovlaštenog lica/podnosioca prijave (za fizičko lice). Podnosilac je završio samo osnovnu školu prije više od 40 godina. Da li je u ovom slučaju neophodno da se dostavi i dokaz za to?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U kvalitativnim kriterijima se dodatno boduje ukoliko vlasnik/podnosioc prijave posjeduje obrazovanje vezano za poljoprivredu (formalno ili neformalno-kursevi). Da bi isto bilo bodovano neophodan je dokaz - diploma i/ili certifikati. U Vašem slučaju diploma o završenoj osnovnoj školi se ne odnosi na obrazovanje u poljoprivredi te stoga nemate obavezu dostavljanja iste.

Dal stvarno mislite da je moguće bilo kakvo pitanje postaviti u 300 karaktera i to s razmacima? Da li je zaposlenje u m:telu eliminatorno za fizička lica? Relevantan prihod nam je 600KM podsticaja Vlade RS godišnje. Znači li to da smo ograničeni na 300KM? Jel ovaj Poziv smišljen da odbije fizička lica???
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave je definisano da fizička lica (osobe koje nemaju registrovanu djelatnost kao obrt, samostalni preduzetnik ili preduzeće) mogu tražiti financijsku podršku u iznosu od 50% ostvarenog prihoda u prethodnoj godini ili maksimalno 70.000 KM. Ostvareni poticaji u 2020. godini se ne posmatraju samo kao prihod, već kao dokaz ostvarene proizvodnje iz koje ste generisali prihod (npr. zasijana površina, količina prodanih proizvoda i sl.). Dokaz ostvarenih prihoda u 2020. godini mogu biti rješenja o ostvarenom poticaju, nota računi, otkupni blokovi, bankovni izvodi, i drugi transakcijski dokumenti te lične evidencije proizvodnje. Nije eliminatorno da sve prihode morate na ovaj način dokazati, za to postoji i izjava koju trebate potpisati i sastavni je dio paketa dokumentacije koju možete preuzeti sa web stranice www.eu4agri.ba gdje se nalazi ovaj Javni poziv. Međutim, ukoliko ste u 2020. godini ostvarili prihod od samo 600 KM tada Vaša prijava nije prihvatljiva jer je minimalni iznos financijske podrške koji se može tražiti kroz ovu mjeru 20.000 KM. Vezano za upit o zaposlenju u telekom kompaniji, u Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava je navedeno da su neprihvatljivi samo podnosioci koji obavljaju javnu funkciju.

Proširenje mini farme Puretine sa domacinskog uzgoja od 50kom na veci uzgoj do 3000kom godišnje
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Molimo Vas da postavite konkretno pitanje.

Ako je fizička osoba u 2020. imala ukupno prihoda recimo 50.000 KM kako će joj se računati gornja granica iznosa koji može dobiti da li 25 000 KM ili može tražiti do 70.000 KM?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave je definisano da fizička lica (osobe koje nemaju registrovanu djelatnost kao obrt, samostalni preduzetnik ili preduzeće) mogu tražiti financijsku podršku u iznosu od 50% ostvarenog prihoda u prethodnoj godini ili maksimalno 70.000 KM. U Vašem slučaju maksimalan iznos je 25.000 KM.

Šifra naše proizvodnje 01.30. Možemo li putem ovog projekta nabaviti transportna sredstva za dostavu? Plan nam je i proširenje u okviru ove djelatnosti na pakeraj začinskog bilja, možemo li putem ovog projekta nabaviti mašine potrebne za pakovanje tih začina? Može li nabavka podloga za sadnice voća?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Nabavka vozila (transportna sredstva) se u skladu sa Smjenicama smatra neprihvatljivom investicijom (2.8.3., deseta tačka). Oprema za pakiranje se smatra dozvoljenom investicijom za sektor začinskog bilja - tačka 4.2.16. Međutim bitno je napomenuti da investicija mora biti funkcionalna po završetku što pretpostavlja da podnosilac prijave već posjeduje drugu opremu, koja je potrebna do momenta pakiranja. Nabavka podloga za sadnice voća kao repromaterijala nije prihvatljiva investicija u skladu sa Smjernicama (Neprihvatljive investicije - 2.8.3. nabavka sirovina I poluproizvoda). Pored toga, Vaša prijava se može odnositi samo na jedan sektor pa vas molimo da u tom smislu obratite pažnju na vrstu investicije.

Želimo nabaviti novi traktor Claas Axion 960 TT (prvi u BiH), nabavna vrijednost istog je 250.000 eura (oko 489.000 KM) budući da se bavimo poljoprivredom i obrađujemo 900 ha zemljišta u Odžaku. Naš osnivač je tvrtka iz inozemstva čiji je promet preko 5,000.000 KM da li je moguća prijava na natječaj?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, dio 2.1 Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava) je definisano da su prihvatljivi podnosioci prijave oni koji imaju godišnjih prihod, uključujući i prihod povezanih lica/društva u 2020. godini, ne veći od 5 miliona KM. Definicija povezanog lica je data u Smjernicama.

Jesu li prihvatljive sljedeće investicije: 1. ugradnja pirolitičke peći od 350 kw u plastenik? 2. rekonstrukcija postojećeg staklenika porušenog od snijega?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Prihvatljivi troškovi i investicije po sektorima su definisani u Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi. Ugradnja opreme za zagrijavanje zaštićenog prostora je definisana kao prihvatljiva investicija (4.2.9.) dok se bilo kakve popravake staklenika smatraju neprihvatljivim troškom.

Da li se mogu srestva dobiti za solarne panele? Imam farmu ovaca pa bi panele instalirao na krovu štale.
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi, za svaki od prihvatljivih sektora su pobrojani prihvatljivi troškovi i investicije. Za proizvodnju mesa (uzgoj ovaca) u dijelu 2.2.16 navedeno je da su prihvatljive investicije u instalacije za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije za korištenje na gazdinstvu: iz solarne energije, biomase, biogasa, geotermalne energije i drugih vidova obnovljivih izvora energije, uključujući povezivanje postrojenja na distributivnu mrežu. Napominjemo da prijava mora zadovoljiti i sve ostale postavljene kriterije vezane za ovu vrstu investicije.

Imamo mješovite djelatnosti -koji se podaci unose u tabele trenutnog poslovanja-prihvatljive ili sve -koji se podaci unose u zvanične bilanse, jer ne postoje duple tabele, a navedeno je da će se ocjena BG vršiti za prihvatljivi dio i kompletno poslovanje -dostavljaju li se korigovani bilansi
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv. U tabelu „Trenutno poslovanje“, u skladu sa postojećim instrukcijama se unose podaci ukupnog poslovanja podnosioca za baznu godinu koji ne uključuju efekte investicije, a tabela automatski prenosi podatke za ostale godine. U tabelu „Zvanični bilans stanja“ i „Zvanični bilans uspjeha“ se u skladu sa uputstvom unose podaci iz zvaničnih izvještaja a koji se odnose na ukupno poslovanje podnosioca. Svi dokumenti koji mogu osigurati dodatno pojašnjenje poslovanja podnosioca mogu biti dostavljeni i dodatno pojašnjene u narativnom dijelu poslovnog plana.

Pitanje: Imamo jedan registrovani obrt od 15.10.2009. godine, kojeg je vlasnik zbog odlaska u penziju prebacio vlasništvo pod istim nazivom na svoga sina od 30.09.2021. godine, koji je do tada bio zaposlenik ovog obrta a sada nasljednik, pa nas zanima da li može aplicirati po ovom Javnom pozivu.
Datum upita: 11-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Obzirom na specifičnu situaciju ovakav podnosioc prijave je prihvatljiv ukoliko dokaže da je prenos obrta urađen u skladu sa zakonom o Obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, te ukoliko dokaže ranije iskustvo u obavljanju djelatnosti (sva prateća dokumentacija mora biti dostavljena u prijavnom paketu).

S obzirom da smo mi Kantonalno javno preduzeće koje je u vlasništvu Kantona 100 %, u dilemi smo da li se mi kao takvo preduzeće možemo prijaviti na ovaj javni poziv? U nadi da ćete nas razriješiti te sumnje, unaprijed se zahvaljujemo.
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, dio 2.1 Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava) definisano je da su prihvatljivi podnosioci prijave oni koji u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. To znači da ste neprihvatljiv podnosilac prijave.

Poštovani, preduzeće smo koje se bavi uzgojem žitarica, u okviru sektora za uzgoj žitarica i uljarica zainteresovani smo za kupovinu sušare (tačka 3.2.5.), obrtnog pluga i prikolice za rasipanje djubriva (tačka 3.2.6.), da li možemo da apliciramo za sve navedeno u okviru ovog projekta? Hvala!
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.8.2 su jasno pobrojane prihvatljive investicije i troškovi po sektorima. Kao podnosilac prijave možete u svoju investiciju uključiti sve prihvatljive troškove (troškovi koje ste naveli u Vašem pitanju se smatraju prihvatljivim) i tražiti financijsku podršku koja ne prelazi definisane okvire. Naravno predložena investicija mora biti ekonomski opravdana.

Poštovani, naše preuzeće se bavi sa više djelatnosti, obzirom da apliciramo samo za jednu djelatnost (sektor), da li se kod pripreme dokumentacije uzima u obzir prihod samo od te djelatnosti ili cjelokupnog poslovanja preduzeća? Unaprijed hvala! Srdačan pozdrav!
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U obrascu poslovnog plana su date jasne instrukcije vezane za podatke koji se unose u određene tabele. Poslovanje podnosioca se posmatra kao trenutno poslovanje, koje ne uključuje efekte investicije i odnosi se na ukupno poslovanje, a ocjena poslovnog plana se radi na osnovu rezultata, odnosno direktnih efekata investicije. Molimo Vas da detaljno pročitate uputstva u obrascu poslovnog plana i budite slobodni da se obratite ukoliko imate dodatna pitanja.

Šta se misli pod uslovom za nepr. podn. da "su izloženi kontroverzama i/ili drugim radnjama prije ili tokom provođenja J.poziva i itd". Ovo ostavlja mogućnost samovolje osoblju UNDP-a da na principu rekla-kazala i sopstvenom nahođenju, bez relevantnih dokaza odbija prijave, a da je sve ostalo u redu.
Datum upita: 13-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Odabir korisnika sredstava financijske podrške se realizuje po jasno definisanim pravilima, na transparentan način i u saradnji sa partnerskim institucijama (nadležna ministarstva: državni i entitetski/BD nivo). UNDP će pažljivo provjeriti sve navode i kontroverze vezane za podnosice prijava te donijeti odluku na osnovu dokazima potkrijepljenih informacija.

Displaying 1 - 20 of 142123456