Pitanja i odgovori za Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, novembar 2021.

Displaying 41 - 60 of 14212345678

Vlasnik farme posluje kroz dopunsku djelatnost jer je korisnik invalidske mirovine. Budući da mora zaposlit minimalno jednu osobu je li prihvatljivo da farmu preregistrira u dodatnu djelatnost te kao vlasnik zaposli istu ili više njih te aplicira na poziv?
Datum upita: 16-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na inetresu za ovaj Javni poziv. U Smjernicama javnog poziva kao obaveza potencijalnog korisnika je navedeno kreiranje novih radnih mjesta (broj ovisi o traženoj financijskoj podršci). Iako se djelatnost potencijalnog podnosioca realizuje kao dopunska isti je obavezan ispuniti sve kriterije koji su opisani u Smjernicama za podnosioce a odnose se na obrte. Ukoliko Vaša prijava bude predložena za financijsku podršku biti će te u obavezi registrovati djelatnost u organizacioni oblik koja omogućava kreiranje radnih mjesta.

Ako je moguće iz dokumentacije dokazati utroške, cijene na osnovu kojih će se uraditi projekcija, moguće je dokazati i ostvarene prinose. Da li se u poslovnom planu u tabelama mogu unijeti veći prinosi nego što su navedeni u referentnoj listi, jer su i ostvareni u proizvodnji i mogu se dokazati?
Datum upita: 16-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Referentna lista predstavlja prinose koji se postižu u standardnim proizvodnim uslovima na području BiH. Navedeni prinosi nisu maksimalni i ne ograničavaju podnosioca prijave, s tim da u narativnom dijelu poslovnog plana, podnosilac mora opisati tehnologiju, stvarni utrošak repromaterijala, mikroklimu i sl., koji su rezultirali višim prinosima.

Postovani, mi smo registrovani kao nekomercijalno gazdinstvo vec duzi vremenski period. Imamo prijavljeno nekoliko hektara vocnog zasada, ali primarna djelatnost nam je drugacija. Naime radi se o manastiru. Preko nam je potreban destilator za preradu tog voca. Da li mozemo da se prijavimo?
Datum upita: 16-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ovaj javni poziv se odnosi isključivo na investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju te se nabavka destilatora ne smatra prihvatljivom investicijom (spada u prerađivačku industriju).

Poštovani, naši objekti su izgrađeni s namjerom da se za čišćenje te kasniju manipulaciju čvrstog stajnjaka koristi mini utovarivač (tipa Bobcat S100) molim Vas za informaciju da li je takav stroj prihvatljiv kao stavka za nabavu 2.2.1 mašine i oprema za manipulaciju čvrstog stajnjaka?
Datum upita: 16-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave , u tačci 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi, su definisani prihvatljivi troškovi, tako da u dijelu koji se odnosi na mašine i mehanizaciju (1.2.1 i 2.2.1) je navedeno da su prihvatljive mašine i mehanizaciju (isključivo za poljoprivrednu svrhu - više namjenski teleskopski utovarivači za poljoprivrednu svrhu). Navedeni utovarivac Bobcat s100 je prihvatljiv ukoliko se radi o višenamjenskom teskopskom utovarivaču koji se koristi isključivo za poljoprivrednu namjenu kako je navedeno u smjernicama.

Poštovani, da li u slučaju obrta iznos predložene investicije ili iznos podrške od EU4Agri ne smiju prelaziti 70% prosječnog prihoda iz 2020. i 2021. godine? Odnosno, ako obrt ima prosječni prihod 30.000KM pitanje da li je prihvatljiv po kriteriju visine prihoda? Unaprijed zahvaljujem.
Datum upita: 16-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava financijske podrške ne može biti veći od 70% ostvarenog prosječnog prihoda u posljednje dvije godine (2019 i 2020. godina). Ukoliko je obrt imao prosječan prihod u 2019 i 2020. godini 30.000 KM, maksimalan iznos financijske podrške za koji može aplicirati je 21.000 KM. Obzirom da je minimalan iznos financijske podrške za koji se može aplicirati kroz ovaj javni poziv 20.000 KM to bi prijava bila prihvatljiva.

Da li je podnosilac prijave koji je u fazi završetka novog proizvodnog objekta za koji će se građevinska/upotrebna dozvola izdati tokom marta 2022 godine, prihvatljiv kao aplikant za nabavku opreme?Da li je prihvatljiva dostava upotrebne dozvole u martu 2022, prije donošenja odluke o dodjeli granta?
Datum upita: 17-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ukoliko je predmet investicije izgradnja, objekta, podnosilac prijave u momentu podnošenja prijave mora posjedovati građevinsku dozvolu. Upotrebna dozvola za novoizgrađeni objekat je uslov koji je neophodno zadovoljiti da bi se investicija smatrala završenom. Ukoliko je predmet investicije nabavka opreme, podnosilac u momentu podnošenja prijave mora posjedovati dokaz da je objekat u koji će ista biti smještena legalno izgrađen i da posjeduje upotrebnu dozvolu. Naknadno dostavljanje bilo kakve dokumentacije nije prihvatljivo.

Poštovani, ja sam nezaposlena osoba prijavljena na zavod za zaposljavanje. Vec godinama se bavim pcelarstvom i proizvodnjom meda. Zelim da prosirim proizvodnju i da apliciram na vas javni poziv. Mene interesuje da li ako dobijem poticaj trebam registrovati obrt?
Datum upita: 17-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.7.1.1. Opći kriteriji koje dodatno moraju ispuniti podnosioci prijava koji su fizička lica (odnosi se na podnosioce koji će se u sklopu ovog javnog poziva registrovati) jasno je specificirana obaveza svih fizičkih lica čija prijava bude odabrana za finansijsku podršku da u roku najkasnije 40 dana od dana prijema zvanične obavjesti o odobrenju finansiranja prijave dostave dokaz da su registrovali obrt ili preduzeće.

Poštovani, Naš OPG planira kupnju novog traktora s priključkom. Cijena traktora s plugom je 25.000,00KM. Zanima me omjer projekta kad bi aplicirali, koliko bi bio Vaš povrat? Hvala!
Datum upita: 17-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi, dio Posebni uslovi za nabavku novog traktora navedeno je da "Kupovina traktora može biti finansirana sa maksimalno 40% iz traženih sredstava finansijske podrške ili 40% cijene koštanja traktora (bez PDV-a), ovisno koji iznos je manji (finansira se manji iznos)". Navedeno se odnosi na traktor bez priključaka. Napominjemo da je minimalan iznos tražene finansijske podrške po ovom javnom pozivu 20.000 KM. Iz Vašeg pitanja nije jasan ukupan iznos investicije kao ni sektor u kome planirate realizovati investiciju. Napominjemo, da osim minimalnog iznosa investicije i obaveznog financijskog učešća podnosioca prijave (koje ovisi o sektoru u kome se ista realizuje) spomenuta investicija mora zadovoljiti i posebne uslove vezane za nabavku traktora te mora uključivati i mjere vezane za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključuje i COVID-19) što je opisano u segmentu 2.7.1.1. Opći kriteriji koje dodatno moraju ispuniti podnosioci prijava koji su fizička lica (odnosi se na podnosioce koji će se u sklopu ovog javnog poziva registrovati).

Poštovani Interesuje me da li se mogu odobriti sredstva za uvoz poljoprivredne masine, izgradnju magacina i kupovinu zemlje ili sve ovo ali pojedinačno. Dopunski obrt je u pitanju registrovan u Sarajevu a imanje je u RS-u (Sokolac). Lp
Datum upita: 17-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Prihvatljivi troškovi i investicije su definisani u Smjernicama u dijelu 2.8.2 Prihvatljive investicije i troškovi za sve prihvatljive sektore, kao i ostali obavezni kriteriji koje moraju zadovoljiti prijava i podnosilac prijave. Molimo Vas da pročitate Smjernice i ukoliko imate konkretno pitanje stojimo vam na raspolaganju. Napominjemo da jedan podnosilac prijave može podnijeti samo jednu prijavu u okviru ovog poziva.

Preduzeće je imalo pad dobiti u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, razlog negativan uticaj COVID19 na tržištu ali i dalje je ostvarilo pozitivnu dobit u 2020. samo manju u odnosu na 2019. god. Da li se može uzeti kao bazna godina 2019. u tom slučaju ?
Datum upita: 18-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Po Smjernicama za podnosioce, bazna godina je 2020., izuzev u slučaju kada je podnosioc prijave negativno poslovao u 2020. usljed utjecaja COVID-19 (a poslovao pozitivno u 2021., po bruto bilanci).

Imamo registrirano poljoprivredno gazdinstvo na kome je zasađeno jagodasto voće. Površina na kojoj je registrirano gazdinstvo je manja od 0,5 ha. Na toj površini namjeravamo izgraditi zaštićeni prostor od 0,2 ha za uzgoj jagodastog voća. Imamo li uslove za bespovratna sredstva iz ovog javnog poziva?
Datum upita: 18-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce u dijelu 2.7.2. Posebni kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava stoji da ukoliko se investicija odnosi na izgradnju zaštićenog prostora, podnosilac prijave koji se bavi proizvodnjom voća u zaštićenom prostoru (uglavnom jagodasto voće), potrebno je da ima minimalno 0.2 hektara zaštićenog prostora upisanog u RPG prije investicije. Naravno, uz ovaj uslov neophodno je da prijava i podnosioc ispunjavaju i ostale obavezne kriterije.

Poštovani, da li aplikant može učestvovati u pozivu ukoliko je poslovni rezultat u 2019. godini negativan (zbog značajnih ulaganja u proširenje kapaciteta), a za 2020. godinu pozitivan? Hvala
Datum upita: 20-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na vašem interesu za Javni poziv. Vezano za Vaše pitanje, u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijave, vi se smatrate prihvatljivim podnosioce. Napominjemo da će vaše poslovanje biti detaljno razmatrano tokom evaluacije vaše prijave.

Postovani, Od 2005. godine bavim se vocarstvom, registrovan kao PPG koji i danas egzistira kao primarni proizvodjac, ali 2019. god smo prerasli u doo- djelatnost prerada. Na koji nacin mozemo aplicirati na Poziv buduci da smo kao obrt tj. PPG vec prerasli u doo, ali kao doo nismo u RPG u sa 30.11.2018.
Datum upita: 20-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava, stoji da prihvatljivi podnosioci prijava mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave (ne kraće od 36 mjeseci od objave ovog javnog poziva) primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, što dokazuju izvodom iz Registra poljoprivrednih gazdinstava za navedeni period. Na ovaj javni poziv možete se prijaviti u pravnom obliku kako ste prijavljeni u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Napominjemo da je ovo javni poziv za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i svi projektni prijedlozi vezani za preradu poljoprivrednih proizvoda, kroz ovaj poziv neće biti uzeti u razmatranje. U Smjernicama za podnosioce u dijelu 2.7.1.2. Opći kriteriji koje dodatno moraju ispuniti podnosioci prijava koji spadaju u kategoriju obrta/preduzetnika, preduzeća ili zadruga navedeno je da podnosilac prijave mora biti registrovan minimalno tri godine prije objave ovog Javnog poziva, međutim ukoliko ste registrovani minimalno dvije godine prije objave ovog javnog poziva, a možete dokazati kontinuitet rada, poljoprivredno gazdinstvo - d.o.o. ne kraće od tri godine (upisan u RPG) smatrat ćemo vas prihvatljivim podnosiocem.

Pozdrav zanima me pekarski sektor da li može aplicirati za sjetvu psenice
Datum upita: 20-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.1. navedeno je da prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave (ne kraće od 36 mjeseci od objave ovog javnog poziva) primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima opisanim u dijelu 2.3. Prihvatljivi poljoprivredni sektori, a koja: imaju godišnjih prihod, uključujući i prihod povezanih lica/društva u 2020. godini, ne veći od 5 miliona KM, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar pčelara/Registar proizvođača sadnog materijala najkasnije do 30.11.2018., koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. Iz navedenog slijedi da se ne smatrate prihvatljivim podnosiocem prijave.

Poštovani, Imam poljoprivedno gazdinstvo i bavim se uzgojem pilića brojlera 12.000 komada kapacitet, ovaj posao radim duži niz godina. Da li podžavate gradnju farmi za tov pilića? I da li podržvate kupovinu novog traktora? Unaprijed zahvalan
Datum upita: 21-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Prihvatljive investicije i troškovi su opisani u Smjernicama za podnosioce, te Vas molimo da iste pročitate i ukoliko imate konkretno pitanje stojimo vam na raspolaganju.

Poštovanje, zanima me da li sušara za sušenje žitarica podliježe poticaju? Unaprijed hvala. Lp.
Datum upita: 21-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Prihvatljivi troškovi i investicije su definisani u Smjernicama, u dijelu 2.8.2 Prihvatljive investicije i troškovi, gdje u dijelu koji se odnosi na uzgoj žitarica i uljarica stoji da je prihvatljiva investicija Oprema za utovar, uzorkovanje, skladištenje i sušenje zrna, te se stoga sušara smatra prihvatljivom investicijom.

Dvije porodice, dvije sestre (VSV stručna sprema) porijeklom iz ruralnog područja-nastanjeni sada u gradu ,željeli bih da započnu poljoprivredno gazdinstvo na vlastitom imanju ( kuća i uredjena oranica 2 ha). Sredstva za osnovno stado -20 ovaca. Projekt vrijedan cca 10000 KM
Datum upita: 22-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.1. navedeno je da prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave (ne kraće od 36 mjeseci od objave ovog javnog poziva) primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima opisanim u dijelu 2.3. Prihvatljivi poljoprivredni sektori, a koja: imaju godišnjih prihod, uključujući i prihod povezanih lica/društva u 2020. godini, ne veći od 5 miliona KM, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar pčelara/Registar proizvođača sadnog materijala najkasnije 30.11.2018., koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. Iz navedenog slijedi da se ne smatrate prihvatljivim podnosiocem prijave. Prihvatljivi troškovi i investicije su definisani u Smjernicama u dijelu 2.8.2 Prihvatljive investicije i troškovi. Minimalan iznos prihvatljive finansijske podrške je 20.000 KM i on ne može činiti više od 65%/70% (ovisno o sektoru) ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije.

Da li može podnijeti prijavu restoran koji ima svoje etno selo. Nisu se bavili prije proizvodnjom hrane. Vlasnik posjeduje svoju zemlju. Zbog Covida 19 su imali i imaju izazov sa nabavkom hrane. Otud ideja da se počnu baviti proizvodnjom svoje hrane. Zapošljavanje radnika se podrazumijeva. Hvala.
Datum upita: 22-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.1. navedeno je da prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave (ne kraće od 36 mjeseci od objave ovog javnog poziva) primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima opisanim u dijelu 2.3. Prihvatljivi poljoprivredni sektori, a koja: imaju godišnjih prihod, uključujući i prihod povezanih lica/društva u 2020. godini ne veći od 5 miliona KM, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar pčelara/Registar proizvođača sadnog materijala najkasnije 30.11.2018., koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. Iz navedenog, te iz podataka u Vašem pitanju, slijedi da se ne smatrate prihvatljivim podnosiocem prijave.

Displaying 41 - 60 of 14212345678