Pitanja i odgovori za Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, novembar 2021.

Displaying 61 - 80 of 14212345678

Pozdrav, Naša farma je osnovana u 2 mjesecu 2020. godine. Bavimo se uzgojem goveda, sustav krava -tele. Trenutno brojimo 53 krave, 2 rasplodna bika te 26 teladi. Ono što nas zanima da li smo mi kandidati za apliciranje. U planu imamo izgradnju štale i pomoćnih objekata.
Datum upita: 22-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava), stoji da prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave (ne kraće od 36 mjeseci od objave ovog javnog poziva) primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima opisanim u dijelu 2.3. Prihvatljivi poljoprivredni sektori, te da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar pčelara/Registar proizvođača sadnog materijala najkasnije do 30.11.2018. U skladu sa navedenim, te podacima iz Vašeg pitanja, ne smatrate se prihvatljivim podnosiocem. Također, u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijave, da bi se podnosilac koji je d.o.o. smatrao prihvatljivim podnosiocem mora biti registrovan (kao d.o.o.) minimalno tri godine prije objave ovog javnog poziva.

Fizicko lice ima zasad od 1.2 ha pod vocem ciji prihod se moze ocekivati tek u 2023. godini, tokom 2020. godine je registrovano gazdinstvo. Da li ovakav podnosilac spada u fizicka lica ili obrte? Ukoliko od istog zasada nije ostvario prihod u prethodnoj godini, da li ga to cini neprihvatljvim? Hvala
Datum upita: 23-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava), stoji da prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave (ne kraće od 36 mjeseci od objave ovog javnog poziva) primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima opisanim u dijelu 2.3. Prihvatljivi poljoprivredni sektori, te da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar pčelara/Registar proizvođača sadnog materijala najkasnije do 30.11.2018. Ukoliko niste registrovani kao samostalni preduzetnik/obrt, tada se smatrate fizičkim licem koje mora zadovoljiti ranije spomenuti uslov. Također, kao fizičko lice minimalna/maksimalan iznos finansijske podrške koji možete tražiti je 20.000/70.000 KM ili maksimalno 50% ostvarenog prihoda u 2020. godini. Ukoliko niste ostvarili prihod u 2020. godini i/ili niste registrovani najkasnije 30.11.2018. godine smatrate se neprihvatljivim podnosiocem.

Bavimo se proizvodnjom svježeg kravljeg mlijeka sa trenutnih 5 muznih grla. Da li možemo ostvariti pravo na eu4agri?
Datum upita: 23-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.7.2. Posebni kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava, u dijelu koji se odnosi na proizvodnju kravljeg mlijeka navedeno je da podnosilac prijave u momentu apliciranja (a u skladu sa RPG-om) mora imati minimalno 10 muznih grla. Iz navedenog slijedi da se Vi ne smatrate prihvatljivim podnosiocem prijave.

Poštovani, molim Vas za informaciju da li je prihvatljivo da se s.p. registruje na kćerku, ako je trenutni vlasnik PPG-a otac. Hvala unaprijed. S poštovanjem,
Datum upita: 24-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Podnosilac prijave ima obavezu, u slučaju odobrenja finansijske podrške, u roku od 40 dana od dana zvaničnog obavještenja o odobrenju finansijske podrške, dostaviti dokaz da je registrovao obrt/s.p/preduzeće. Ukoliko ste u mogućnosti dokazati da je kćerka upisana kao član poljoprivrednog gazdinstva, traženo se smatra prihvatljivim.

Poštovani, Imajući u vidu da postoji interes, da li je moguće osim silažnog kombajna uključiti i višenamjenski kombajn i za sektor proizvodnje mlijeka i mesa, imajući u vidu da u plodoredu imaju proizvodnju žitraica i uljarica, kako za vlastitu stočnu hranu tako i za tržište?
Datum upita: 24-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Podsjećamo vas da su sektori proizvodnja mesa i proizvodnja mlijeka dva odvojena sektora, a da bi prijava bila prihvatljiva mora se odnositi isključivo na jedan sektor. Samohodni i priključni kombinovani silokombajni i višenamjenski kombajni za žetvu žitarica i uljarica smatraju se prihvatljivim troškom u sektoru proizvodnje mlijeka, kao i u sektoru proizvodnje mesa.

Poštovani, da li mogu aplicirati za nepovratna sredstva za kupovinu osnovnog stada, 20 steonih junica iz uvoza? Lp
Datum upita: 24-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Prihvatljivi troškovi i investicije su definisani u Smjernicama, u dijelu 2.8.2 Prihvatljive investicije i troškovi, iz čega se vidi da kupovina osnovnog stada nije prihvatljiv trošak.

Kao privatno lice koje zeli da se bavi stocarstvom ima pravo na besprovatna sredstva, imam zemljista potrebna mi je donacija za Ovčarnik i da se ogradi zemljiste to je oko 20.000KM donacije
Datum upita: 26-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ovaj javni poziv ne podrazumijeva davanje donacija i poticaja, već bespovratnih finansijskih sredstava koji imaju za cilj podršku investicijama za jačanje kapaciteta primarne poljoprivredne proizvodnje. Molimo vas da pročitate Smjernice za podnosioce prijave, te ukoliko imate konkretno pitanje budite slobodni da nam se obratite. Ukoliko ispunjavate sve obavezne kriterije (opšte i posebne), Vaša prijava će se smatrati prihvatljivom.

Poštovani, da li može biti investicija u solarnu elektranu kao pomoć u razvoju preduzeća i obrade poljoprivrednih sirovina. Osim toga da li može aplicirati firma koja se bavi otkupom, obradom i izvozovm ljekovitog bilja? Lijep pozdrav
Datum upita: 26-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na ineteresu za Javni poziv. Prihvatljivi troškovi su jasno definisani u Smjernicama, u dijelu 2.8.2 Prihvatljive investicije i troškovi. U dijelu koji se odnosi na proizvodnju (uzgoj) ljekovitog bilja stoji da su investicije u instalacije za proizvodnju električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije za korištenje na gazdinstvu: solarne energije, biomase, biogasa, geotermalne energije i drugih vidova obnovljivih izvora energije prihvatljiv trošak, ali isključivo ukoliko je podnosilac prijave prihvatljiv, odnosno, ukoliko se radi o primarnom poljoprivrednom proizvođaču koji ima vlastitu poljoprivrednu proizvodnju, u ovom slučaju uzgoj ljekovitog bilja.

Da li može aplicirati firma koja se bavi otkupom, obradom i izvozom u EU ljekovitog bilja? Hvala
Datum upita: 26-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ovaj javni poziv je namijenjen jačanju kapaciteta primarne poljoprivredne proizvodnje. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.7.2. Posebni kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava, dio koji se odnosi na Uzgoj začinskog i ljekovitog bilja, stoji da će prijava biti uzeta u obzir ukoliko podnosilac prijave posjeduje na početku investicije minimalno 0.5 hektara proizvodnje na otvorenom ili 0.2 hektara u zaštićenom prostoru, a upisano u Registar poljoprivrednih proizvođača (odnosi se na ljekobilje i začinsko bilje). Iz navedenog, da biste bili prihvatljivi MORATE imati vlastitu proizvodnju (uzgoj) ljekobilja u skladu sa spomenutim kriterijima.

Postovani srdacno vas pozdravljam i zelim znati da li ja mogu aplicirati ovde za sumski veliki traktor ili timberdzek. Otvorila bih firmu i zaposlila 4 radnika. Ja imam veliku porodicu./ja suprug i 4 djece./ Zivim u Rudom cija je regija bogata sumom i smatram da bih uspjela da pokrenem uspjesan biznis.
Datum upita: 27-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave jasno su definisana pravila javnog poziva kao i prihvatljivi troškovi, te vas molimo da ih pročitate i ako imate nedoumica budite slobodni da nas kontaktirate. Ovaj Javni poziv je namijenjen jačanju primarne poljoprivredne proizvodnje i da bi ste bili prihvatljiv podnosilac prijave MORATE biti aktivan poljoprivredni proizvođač i biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do 30.11.2018. godine (minimalno 36 mjeseci iskustva u poljoprivrednoj proizvodnji).

Dugi niz godina bavimo se proizvodnjom jaja. Planiramo u svojim objektima da uzgajamo pilenke do 18 nedjelja starosti za vlastite potrebe (obnova jata). Da li potrebna oprema za napajanje i hranjenje pilenki, je prihvatljiva investicija za mjeru podrške. Hvala.
Datum upita: 28-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na interesu za Javni poziv. Oprema za napajanje i hranjenje pilenki prihvatljiva je investicija za sektor Proizvodnja jaja (lista prihvatljivih investicija, tačka 5.2.1.).

Firma se bavi otkupom i plasmanom svježeg voća i indirektno proizvodnjom pomažući svoje koperante finasijski nabavkom ambalaže i još drugim pomoćima zavisno od potrebe koperanata. Proizvodnja koperanata je od 500-600tona konzumnog voća od 50ak istih. Da li imamo mogućnosti konkurisati na javnom pozivu?
Datum upita: 29-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ovaj javni poziv, kako je objašnjeno u Smjernicama za podnosioce prijave, isključivo se odnosi na jačanje kapaciteta aktivnih primarnih poljoprivrednih proizvođača. Slijedom navedenog, a na osnovu podataka iz vašeg pitanja, zaključujemo da se vi ne možete smatrati prihvatljivim podnosiocem prijave.

Poštovani, kvalitativni kriterij pod brojem 12 u poglavlju 4.2. Smjernica nije u skladu sa poglavljem 2.7.1.2. gdje se pod tačkom 7 navodi da: Radna mjesta MORAJU biti stvorena u toku trajanja ugovora o finansijskoj podršci i moraju biti stalnog karaktera. Molila bih objašnjenje kvalitativnog kriterija br. 12
Datum upita: 29-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Radna mjesta koja se kreiraju u sklopu ovog javnog poziva moraju biti stalnog karaktera neovisno o načinu zapošljavanja na to radno mjesto. To znači da radno mjesto mora biti na puno radno vrijeme i trajno (npr. povremeni i sezonski poslovi nisu prihvatljivi i neće se bodovati). Na to radno mjesto vi zapošljavate radnika po osnovu ugovora o radu, a čija dužina trajanja se dodatno boduje u kvalitativnim kriterijima.

Kako mogu kvalitetno da odradim prijavu na konkurs za sredstva? Imam mini farmu od 32 muzna grla sa tendecijom rasta. Potrebna mi je mehanizacija da ovo mogu sve opsluzivati a sam nemogu to priustiti. Ima li ikakve sanse da to se moze dobiti ovako preko konkursa? Unaprijed hvala.
Datum upita: 29-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Molimo vas da detaljno pročitate Smjernice za podnosioce prijave te da pogledate prijavne obrasce koji su sastavni dio ovog javnog poziva. Ukoliko budete imali nejasnoća i nedoumica, budite slobodni da nas kontaktirate.

Možete li objasniti zašto je data referentna lista prinosa, ako se svako odstupanje može objasniti u narativnom dijelu. U praksi su veći prinosi i za izradu poslovnih planova koriste se maksimalni prinosi i utrošci u skladu sa tehnologijom proizvodnje, a ne u skladu sa datim standardima.
Datum upita: 30-12-2021

Poštovani, kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva na strani 35 ocjena projekcije proizvodnje se vrši na osnovu referentne liste prinosa koja se nalazi u prilogu ovog dokumenta, te postojećih i planiranih proizvodnih kapaciteta Podnosioca prijave. Ukoliko podnosilac prijave projektuje prinose koji značajno odstupaju od prinosa iz referentne liste neophodno je da detaljno opiše šta je doprinijelo navedenim prinosima.

Ko je, kada i na koji način odredio standardne prinose u BiH? Poznato je da su 2002. g. urađene kalkulacije za biljne kulture i stočarsku proizvodnju za 3 agroklimatske zone i definisani minimalni, prosječni i maximalni prinosi i utrošci. Molim Vas za izvor ove date referentne liste prinosa.
Datum upita: 30-12-2021

Poštovana, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Referentne liste je pripremila radan grupa za programiranje javnih poziva u sklopu EU4AGRI projekta na osnovu raspoloživih podataka, i kao što je navedeno u ranijim odgovorima na ovu temu navedene vrijednosti su referentne ali ne ograničavaju podnosioca da navede prinose koji odstupaju od referentnih. Od podnosioca prijave se očekuje da kvalitetno u narativnom dijelu objasni ostvarene/očekivane prinose, naročito ukoliko isti značajno odstupaju od referentnih vrijednosti (koje agrotehničke mjere su poduzete, specifični klimatski uslovi i sl.).

Poštovani, u 2022. godini gradimo dva objekta za tov brojlera kapaciteta 100000 Kom/turnus. Građevinsku dozvola bi bila obezbijeđena do Oktobra mjeseca 2022. a upotrebna sredinom 2023. godine. (Toliko traju procedure) Prema prostornom planu Pelagićeva može se graditi na predviđenoj lokaciji.
Datum upita: 30-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Kao što je navedeno u Smjernicama podnosilac mora u momentu apliciranja posjedovati dozvolu za građenje za sve planirane građevinske radove koji su predmet investicije, te istu dostaviti kao sastavni dio obavezne dokumentacije.

Displaying 61 - 80 of 14212345678