Pitanja i odgovori za Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, novembar 2021.

Displaying 81 - 100 of 14212345678

Poštovani, Dvije godine se bavim preradom voća i povrća u svrhu cijeđenja prirodnih sokova. Samostalno sam obezbijedio osnovne mašine porijeklom iz Češke, Italije i BiH. Proizvodnja se zasniva na čistom eko sistemu, bez aditiva. U potrebi sam za objektom. Da li imam pravo aplicirati za poziv?
Datum upita: 31-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ovaj Javni poziv se odnosi isključivo na investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Iz Vašeg pitanja nije jasno da li ste registrovani, aktivni primarni poljoprivredni proizvođač i za koju namjenu bi ste koristili te vam stoga nismo u mogućnosti odgovoriti na pitanje.

Aplicirao sam sa planom Inkubator. Uzgoj visokokvalitetne priplodne stoke. Kakav je status zahtjeva. Hvala.
Datum upita: 01-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 3.2. Način dostave prijave, rečeno je da će potencijalni podnosioci prijave biti naknadno (najkasnije do 10.01.2022. godine), a putem web stranica projekta www.eu4agri.ba i www.ba.undp.org, informisani o načinu dostave dokumentacije koja mora biti pripremljena u elektronskom formatu. Da bi prijava bila prihvatljiva mora biti pripremljena u zadatom formatu i dostavljena u skladu sa instrukcijama Javnog poziva. O rezultatima evaluacije potencijalni korisnici će biti obavješteni direktno, putem email-a i putem informacije na našoj web stranici. Ukoliko ste Vašu prijavu već dostavili, molimo Vas da istu ponovo dostavite u propisanom formatu, odnosno kroz sistem za online prijavu, u skladu sa instrukcijama koje su objavljene na našoj stranici 10.01.2022. godine.

Poštovani, za proizvodnju knip voćnih sadnica potreban je naslon. Da li je u ovu svrhu dozvoljena investicija željezna armatura (promjera 6 mm) koja se reže na dužinu od 1,5 m uz koju se sadnica veže čime se postiže pravilan rast? Potrebna je nabavka oko 100 000 ovih stubova. Hvala
Datum upita: 01-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Prihvatljiva je investicija u potporne stubove za sadnice voća, ali nisu prihvatljivi metalni već od drugih materijala kao što su betonski, pvc, drveni i sl.

Poštovani u skladu sa prethodnim pitanjem: naš s.p. se bavi proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru i na otvorenom. U plasteniku: mladi luk, prasa, feferon. Na otvorenom: špinat, bijeli luk, tikva, patlidžan, rotkvica, boranija i pasulj. Potrebni su nam referentni prinosi za navedene kulture.
Datum upita: 04-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Lista prinosa u prilogu Javnog poziva data je kao pomoćno sredstvo za pripremu poslovnog plana i aplikacije. U slučaju da vaši stvarni prinosi značajno odstupaju od prinosa navedenih u Listi prinosa, očekuje se da u narativnom dijelu poslovnog plana objasnite kojom tehnologijom proizvodnje postižete navedene prinose. Za kulture koje nisu navedene u listi prinosa navodite stvarne prinose koje postižete u svojoj proizvodnji.

Da li je prihvatljiva investicija u završetak izgradnje objekta za tov svinja i nabavku opreme za tov koja se ugrađuje u taj objekat. Objekat ima građevinsku dozvolu. Upotrebna dozvola bi bila dobijena po završetku izgradnje, a prije nabavke i ugradnje opreme, a zatim bi objekat bio useljen.
Datum upita: 04-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U skladu sa Smjernicama, dio 2.9. Rokovi završetka predloženog projekta, navedena investicija je prihvatljiva uz ograničenja koja su navedena u ranije spomenutoj tačci.

Da li se poziv odnosi na prozivodjace konzumni jaja
Datum upita: 04-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Proizvodnja konzumnih jaja se smatra prihvatljivim sektorom.

Postovani! Molim Vas kontakt telefona osobe, za javni poziv. Hvala.
Datum upita: 05-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Pitanja možete postavljati isključivo putem linka, nikakav drugi način komunikacije nije prihvatljiv.

Postovani! Molim adresu podnositelja i kontakt telefona osobe. Hvala.
Datum upita: 05-01-2022

Poštovana, Vaše pitanje nije jasno, podnositelj ste Vi ili osoba/preduzeće u čije ime podnosite prijavu.

Poštovani zanima me kriterij od 5 miliona promet u 2020 godini. Da li je to eliminatoran uslov ili se može prijaviti i netko tko ima više? Dosta potencijalnih aplikanata ima promet iznad 5 miliona. S poštovanjem,
Datum upita: 06-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama u dijelu 2.1 Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava) je jasno navedeno da podnosilac prijave (zajedno sa povezanim licima) mora imati prihod ne veći od 5 miliona KM.

Mi smo u fazi izdradi poslovnog plana. vi ste nam dali refrentnu listu za prinose. Imate li referentnu listu za utroške odnosno potrebne količine repromaterijala, goriva, maziva I usluga, npr. usluge primarne obrade zemlje, berbe, rezibe itd. Ili trebamo da stavimo te utroške kako nam odgovara.
Datum upita: 06-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Od podnosioca prijave se očekuje da u poslovnom planu navede stvarne/realne prinose i sa time u vezi i pripadajuće troškove. Referentne liste prinosa su produkt dostupnih podataka te stoga ne predstavljaju ograničenje za podnosioce nego samo referencu. Podnosilac prijave je obavezan u narativno dijelu dati detaljan opis procesa koji su rezultirali prinosima navedenim u poslovnom planu (poduzete agrotehničke mjere, specifični klimatski uslovi, inovacije i sl.).

Mi imamo farmu koja nema otvornog prostora 5% od ukupne površine za osvjetljenje kako ste tražili u obaveznim kriterijama za ispunjenje uslova dobrobit životinja ali imamo vještačko osvjetljenje koje je dozvoljeno važećim zakonima. Po kojim važečim zakonima u BiH ili u EU ste vi definirali kriterij?
Datum upita: 06-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Navedeni kriterij kreiran je na osnovu preporuka iz stručne literature. U slučaju da objekat ne zadovoljava ovaj kriterij, biće prihvaćeni i objekti u kojima je obezbijeđeno zadovoljavajuće vještačko osvjetljenje jačine najmanje 80 luksa. Vještačko osvjetljenje mora da odgovara najmanje prirodnom osvjetljenju u vremenu od 9 do 17 časova.

Klijent ima savremene objekte za tov pilića koji ispunjavaju veterinarske uslove za proizvodnju do 40 kg mesa po m2 u skladu sa zahtjevima kupaca i zakona. Jel to znači da moj klijent ne može se prijavati obzirom da ste ogrničili na 33kg mesa po m2? Po kojem pravilniku ili zakonu ste vi odredili granicu?
Datum upita: 06-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Pošto "Pravilnik o uslovima koje moraju da zadovoljavaju farme i uslovima za zaštitu životinja na farmama" Ureda za veterinarstvo BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 25/09) ne propisuje detaljno uslove za držanje pilića u tovu, u definisanju kriterija gustine naseljenosti Projekti su se vodili EU Direktivom 2007/43/EZ.

U kriterijama za dobrobit životinja, pisano da je npr. objekat za držanje životinje mora biti izgrađen od neškodljivih materijala za životinje. Koji su ti materijali? Ko će njih utvrditi na terenu? Hoće li biti u komesiji za kontrolu veterinarski inspektori za utrvđivanje ispunjenosti svih kriterija?
Datum upita: 06-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Kontrola uslova držanja životinja biće izvršena za vrijeme terenske posjete komisije u čijem sastavu su predstavici projekta EU4AGRI i predstavici partnerskih institucija u BiH, a sa ciljem da se utvrdi da li podnosioci zahtjeva grubo krše elementarne norme vezane za uslove držanja i dobrobit domaćih životinja. Po potrebi projekat angažuje stručna lica veterinarske, građevinske i druge struke da daju ekspertsko mišljenje u pojedinim slučajevima.

Molim vas da nam date instrukcije kako će se odrediti efekte investcije za opravdanje investcije u poslovnom planu. npr. Vlasnik farme krava muzara, planira nabaviti višenamjenski utovarivač ili drugi planira kupiti silokombajn za farmu tova junadi itd , kakvi efekti mogu imati na poslovanju farma?
Datum upita: 07-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Podnosilac prijave u fazi apliciranja mora imati jasne ciljeve investicije te također mora biti svjestan efekata investicije koja se kroz projekat realizuje jer oni i predstavljaju razlog radi čega se ide u investiciju. Nabavka opreme sigurno utječe na sve segmente poslovanja, od broja zaposlenih do produktivnosti, efikasnosti, konkurentnosti, itd. Na podnosiocu prijave je da detaljno obrazloži na koji način će investicija utjecati i zašto je treba realizovati.

Ukoliko se aplicira za Investiciju u instalacije u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije: 1. Da li povrat investicije mora biti manji od 7 godina? Ako mora da li se može za obračun povrata investicije primjenit podsticajna cijena i da li se u tom slučaju uslovljava pridobijanje statusa privilgovanog proizvođača?
Datum upita: 07-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Povrat investicije trebate ostvariti kroz svoje poslovanje tj. kroz sektor za koji se prijavljujete na ovaj javni poziv, a ne iz prodaje električne energije. Podrška investiciji u obnovljive izvore energije podrazumjeva isključivo proizvodnju za vlastitu upotrebu električne energije, a ne u svrhu prodaje iste. Vrijeme povrata investicije je jedan od kriterija na osnovu kojih se ocjenjuje projektni prijedlog i on je eliminatoran.

Postovani, po zanimanju sam diplomirani pravnik. Pokrenuli smo porodicno projekat pcelarstva 2015-te godine. Svake godine smo povecavali broj kosnica, te smo 2019-te godine upisani u registar! 2019-te smo imali 30, 2020-70, 2021-100 kosnica, imamo li mogućnost konkurisanja? Lp
Datum upita: 07-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama, dio 2.1 Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava) je jasno navedeno da podnosilac prijave da bi bio prihvatljiv MORA biti upisan u registra poljoprivrednih proizvođača najkasnije 30.11.2018. godine. Na osnovu podataka iz Vašeg pitanja, zaključujemo da po ovom kriteriju niste prihvatljiv podnosilac prijave.

(1.2.1 i 2.2.1) je navedeno da su prihvatljive mašine i mehanizaciju isključivo za poljoprivrednu svrhu - više namjenski teleskopski utovarivači za poljoprivrednu svrhu. Zašto mora biti teleskopski!? Nemamo svi ogromne objekte u koje mogu uci takvi teleskopski utovarivaci a i imaju veliku cijenu.
Datum upita: 07-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Kao što i sami navodite, mašine i mehanizacija, čija nabavka je prihvatljiva ovim pozivom, moraju biti isključivo za poljoprivrednu svrhu. Ukoliko na tržištu postoje mašine isključivo za poljoprivrednu svrhu, a koje odgovaraju vašim potrebama, njihova nabavka je prihvatljiva. Nabavka mašina čija primarna svrha nije poljoprivredna djelatnost, već neka druga (šumarstvo, građevinarstvo, rudarstvo i sl.) nije prihvatljiva.

Displaying 81 - 100 of 14212345678