Pitanja i odgovori za Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, novembar 2021.

Displaying 101 - 120 of 14212345678

Poštovani zanima me da li u ovaj program mogu aplicirati osobe koje još nemaju registriranu djelatnost? Tek planiram pokretati biznis (uzgoj riba) pa me zanima da li ja mogu aplicirati? Hvala
Datum upita: 10-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na interesu za ovaj Javni poziv. U skladu sa Smjernicama, prihvatljivi podnosilac prijave je i registrovano poljoprivredno gazdinstvo (znači ne mora imati registrovan obrt, firmu i sl.), ali mora imati minimalno 36 mjeseci iskustva u bavljenju sektorom za koji aplicira što vi ne ispunjavate, koliko je vidljivo iz vašeg pitanja.

Poštovani, da li je u sektoru proizvodnje žitarica i uljarica prihvatljiva investicija (kombajn) koja se odnosi i na merkantilnu i na sjemensku proizvodnju? Podnosilac prijave, osim merkantilne proizvodnje, proizvodi i sjemenske žitarice i uljarice (sjemenski suncokret) koji čini oko 40% prihoda.
Datum upita: 10-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na interesu za ovaj Javni poziv. Višenamjenski kombajn za žetvu žitarica i uljarica je prihvatljiva investicija za sektor žitarica i uljarica, a obzirom da proizvodnja sjemenskih žitarica i uljarica nije prihvatljiv sektor u skladu sa smjerinicama, efekte investicije i projekcije poslovnog plana trebate bazirati isključivo na prihodima merkantilne žitarice i uljarice.

Da li su prihvatljivi troskovi nabavke viljuskara- elektricnog. Namjena koristenja u skladistu za povrce.
Datum upita: 10-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Nabavku električnog viljuškara je prihvatljiva investicija u sklopu opreme za manipulaciju proizvodima u skladištu, dok nabavka viljuškara na naftu/gorivo nije prihvatljiva investicija.

Da li se kroz projekat kao trošak/investicija može prihvatiti kupovina parcele zemljišta na kojoj bi se vršio uzgoj voća/povrća? i šta sve može da se prihvati kao trošak npr. kupovina mehanizacije, plastenika i slično. S poštovanjem
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.8.3. Neprihvatljive investicije i troškovi jasno je navedeno da je kupovina zemljišta neprihvatljiv trošak. U dijelu 2.8.2 Prihvatljivi troškovi jasno su definisani prihvatljivi troškovi po sektorima. Molimo Vas da pročitate Smjernice i ukoliko imate nejasnoća budite slobodni da postavite pitanje.

Poštovani, firma se bavi uzgojem svinja i najvjerovatnije ide u izgradnju prečistača otpadnih voda. Imam problem kako da se izrazi efekat te investicije na proces proizvodnje, odnosno kako prikazati taj efekat u tabelama koje se odnose samo na direktne efekte investicije. Molila bih za savjet.
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Obzirom na specifičnost aktivnosti svjesni smo da ista neće imati značajne ekonomske efekte ali će značajno utjecati na okoliš. Stoga vas ohrabrujemo da pripremite projekat bez obzira na ekonomske rezultate ali da u narativnom dijelu detaljno date obrazloženje aktivnosti, postojeće situacije te poboljšanja koja će se realizovati implementacijom projekta.

Preduzeće kao neprihvatljivu djelatnost ima poljoprivrednu apoteku. Apoteka ima na stotine artikala-da li se u trenutno poslovanje apoteke može unijeti pod jednom stavkom (kao paušal- prodaja, prihod i nabavna vrijednost prodane robe). Proizvodi iz prihvatljive djelatnosti će se specificirati detaljno, kao i vezani troškovi.
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Obzirom da se radi o specifičnoj djelatnosti sasvim je prihvatljivo da u tabeli trenutno poslovanje podnosioca prodaju artikala kroz poljoprivrednu apoteku vodite kao jednu zbirnu stavku.

Imam farmu za uzgoj koka nosilica u obogaćenim kavezima, koji su uslovi koji bi trebali ispuniti takvi kavezi?
Datum upita: 12-01-2022

Svi obogaćeni baterijski kavezi moraju da ispunjavaju sljedeće uslove: a) kokoši nesilice moraju imati: 1) najmanje 750 cm² površine kaveza po kokoši, od čega 600 cm² korisne površine. Visina kaveza, osim visine nad korisnom površinom, mora da iznosi najmanje 20 cm na svakoj tački, a ukupna površina ni kod jednog kaveza ne smije da bude manja od 2000 cm²; 2) gnijezdo; 3) prostirku koja omogućava kljucanje i čeprkanje; 4) odgovarajuće grede, dužine najmanje 15 cm po jednoj kokoši. b) svaki kavez mora da ima hranilicu dužine najmanje 12 cm po jednoj kokoši; c) svaki kavez mora da ima na raspolaganju sistem za napajanje, dovoljan broju kokoši. Ako se koriste kapljične pojilice ili šoljice za napajanje, najmanje dvije moraju da budu dostupne svakoj kokoši; d) sa ciljem lakšeg nadzora, naseljavanja ili vađenja kokoši, prolaz među pojedinim redovima kaveza mora da bude širok najmanje 90 cm, a udaljenost od poda objekta do prvog reda kaveza mora da iznosi najmanje 35 cm; e) kavezi moraju da budu opremljeni adekvatnim materijalom za trošenje kandži.

Uslove koji ste naveli za dobrobit životinja nisu u skladu sa pravilnicima o dobrobiti životinja važećim u BiH i FBIH gdje se nalazi farma predmet investicije, to je link za pravilnik: http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/AgzeEVCjzao . Jesu objavljeni u javnom pozivu uslovi uzeti iz propisa EU?
Datum upita: 12-01-2022

Vodič za kontrolu dobrobiti životinja pripremljen je na osnovu više izvora, i zakonskih rješenja BiH i EU, od kojih je jedan i Pravilnik o uslovima koje moraju da zadovoljavaju farme i uslovima za zaštitu životinja na farmama, koji je pripremio Ured za veterinarstvo BiH. Vodič sadrži samo osnovna načela za najčešće vrste i načine proizvodnje. Za specifične načine proizvodnje prihvatljive su norme koje propisuje ovaj Pravilnik.

Poštovani, posjedujemo maslinik na vlastitoj parceli. Htjeli bismo povećati broj stabala sadnjom na parceli dodjeljenoj na koncesiju (cca 3.500 m2,150 stabala). Teren je izuzetno težak (hercegovački krš) i zahtijeva kultivaciju. Možemo li biti podnositelji i mogući korisnici sredstava? Lp
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Iz podataka u postavljenom pitanju ne možemo zaključiti da li Vi i Vaša planirana investicija zadovoljavate opće i posebne kriterije te stoga nismo u mogućnosti dati konkretan odgovor. Molimo Vas da detaljno pročitate Smjernice za podnosioce prijave pa ukoliko imate nedoumica budite slobodni da nas kontaktirate.

Hvala na odgovoru. Nismo dobili odgovor na pitanje vezano za referntnu listu utrošaka. Da li to znaći da pišemo koje god utroške koji nam odgovaraju da bi opravadli investiciju ili postoji drugo mjesto kome se obratiti sa pitanjem.
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Kao što je u ranijim odgovorima rečeno troškovi vezani za proces proizvodnje MORAJU biti realni (za baznu godinu dokazivi) i u skladu sa ostvarenim/planiranim prinosima. U narativnom dijelu poslovnog plana ste obavezni dati detaljna objašnjenja mjera i procesa koje su uz navedene troškove rezultirale ostvarenim/planiranim prinosima.

Efekti investicije kako ste zadali u poslovnom planu mogu biti subjektivni i teško se odrediti. Utovarivač za manipulaciju stajnjaka može utjecati na smanjenje radne snage ali poziv traži zaposlenje, isto mogu imati efekta na smanjenje troškova održavanja a time ne može se opravdati investicije. Vaš savjet?
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Sredstva koja se plasiraju u sklopu ovog javnog poziva su namjenjena za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje i očekuje se da planirane investicije daju pozitivan efekat na poslovanje podnosioca prijave. Podnosilac prijave kroz poslovni plan ima uvid u utjecaj investicije na njegovo poslovanje tako da isti služi i kao alat za procjenu isplativosti investicije. Na podnosiocu prijave je da realno sagleda sve efekte investicije i iste pretoči u očekivane financijske rezultate.

Zašto su uključeni troškovi PDV u iznosu investicije u novčanom toku? Kad su svi ostali finansijski podaci izraženi bez PDVa a svakako se vrši povrat PDVa na investiciji.
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Tablica Novčani tok se automatski popunjava na osnovu podataka koje ste unijeli u ostale tabele i ne uključuje PDV.

Poštovani, imamo RPG. Većinu svojih prihoda smo ostvarili prodajom lokalnom stanovništvu, te pri tome nije bilježeno ništa u otkupne blokove, niti su izdavani računi (imamo nešto ostvarenih poticaja). Je li kao dokaz o prihodima dovoljna samo navedena izjava ili je ipak treba potkrijepiti?
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Fizička lica su obavezna dostaviti potpisanu izjavu o ostvarenim prihodima i prinosima, te u omjeru u kom su u mogućnosti dostaviti dokaze o istom (ostvareni poticaji su također prihvatljiv dokaz). Napominjemo da će se svi podaci koje dostavite provjeravati kroz sve raspoložive izvore, kao i tokom terenske posjete.

Prilog 9. Kriteriji za ocjenu dobrobiti životinja je u koliziji sa poglavljem 2.5. zahtjevi za ispunjenje standarda u Smjerrnicama. U prilogu 9. kriteriji su obavezni i moraju biti ispunjeni prije investicije, a u poglavlju 2.5. je navedeno da će se standardi kontrolisati nakon investicije. Šta je ispravno?
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Navedeno poglavlje se odnosi na realizaciju investicije, odnosno činjenicu da se ista mora realizovati u skladu sa postojećim zakonskim rješenjima i standardima. Dokument o dobrobiti životinja se odnosi na postojeće stanje kod podnosioca prijave.

Da li će u komisiji za kontrolu ispunjenja standarda iz poglavlja 2.5. Zahtjevi za ispunjenje standarda iz Smjernica biti uključen neko iz nadležne veterinarske inspekcije koja je nadležna i za ispunjenje uslova kod izgradnje objekata i za izdavanje VKB - veterinarskog kontrolnog broja?
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Praćenje realizacije investicija koje su odabrane za sufinanciranje se radi kontinuirano, a provjera ispunjenosti kriterija se vrši na osnovu terenskih posjeta i dokumentacije koju je podnosilac prijave obavezan pribaviti po realizaciji investicije (upotrebne dozvole, VKB i sl.). Po potrebi projekat angažuje stručna lica veterinarske, građevinske i druge struke da daju ekspertsko mišljenje u pojedinim slučajevima.

Da li je prihvatljiv trošak oprema za rukovanje i transport stajnjaka (svinjogojstvo), koja se sastoji od traktora na kojem je fiksno pričvršćena oprema za manipulaciju stajnjakom i cisterna. Traktor u druge svrhe neće služiti. Ako je, da li je za traktor učešće 40% ili 65%
Datum upita: 13-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi - Posebni uslovi za nabavku traktora je osim navedenih kriterija po sektorima (površina i maksimalna snaga traktora) rečeno i "Da bi se nabavka traktora smatrala prihvatljivom u sektorima animalne proizvodnje podnosilac prijave je OBAVEZAN dokazati da ima vlastitu primarnu proizvodnju stočne hrane (uzgoj žitarica i uljarica, što se dokazuje ažuriranim listama RPGa i ostvarenim poticajima). " U skladu sa podacima iz RPG se određuje i maksimalna snaga traktora koji može biti kupljen. Također, u dijelu ovog segmenta koji se odnosi na proizvodnju mesa, navedena je oprema koja je prihvatljiva za nabavku a za manipulaciju stajnjakom.

Displaying 101 - 120 of 14212345678