Jedini ovlašteni i službeni kanali za prezentaciju Javnih poziva jesu prezentacije i informativne sesije koje organizuje projektno osoblje EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery projekata. Napominjemo da nije dozvoljeno obavljati javne prezentacije Javnih poziva bez prethodnog pismenog odobrenja EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery Projekta.

Pitanja i odgovori za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova

Pozdrav, da li aplikant moze biti Udruženje koje nema stalno zaposlenih, ili JU "Razvojna agencija" ciji je osnivač Opština?
Datum upita: 07-06-2022

Poštovani, prema pravilima Javnog poziva, podnosilac prijave mora imati najmanje jednu stalno zaposlenu osobu na poslovima pružanja usluga poslovnog savjetovanja ili edukacije o poslovnom planiranju. JU "Razvojna agencija" čiji je osnivač Opština nije prihvatljiv podnosilac prijave jer u vlasničkioj strukturi ima udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala.

Da li se u okviru neprihvatljivih troškova može prikazati angažman konsultanta koji radi u javnoj ustanovi?
Datum upita: 09-06-2022

Poštovani, prijave u kojima je u projektni tim angažovano stručno osoblje koje je zaposleno u javnoj ustanovi smatraju se neprihvatljivim.

Poštovani, Ako su korisnici programa edukacije firme/udruženja, da li se računa broj polaznika iz te firme, ili se misli na broj firmi/udruženja, čega mora biti minimalno 10, jer stoji da mora biti min.10 fizičkih lica, a ukupan broj korisnika 20. Hvala
Datum upita: 09-06-2022

Poštovani, U program edukacije mora biti uključeno najmanje 20 osoba, kao fizičkih lica (pojedinaca/pojedinki), od tog broja najmaje 10 učesnika moraju biti privatni pružaoci konsultantskih usluga (samostalni konsultanti, nezaposleni agronomi, ekonomisti i sl.), dok su ostali učesnici ili direktni poljoprivredni proizvođači, članovi farmerskih udruženja, uposlenici firmi iz prerađivačke industrije, zadruga i sl.). Nije prihvatljivo da iz jedne firme, zadruge ili udruženja bude više od 2 uposlenika kao polaznika obuke.

Poštovani, u Smjernicama stoji samo sadržaj ponude za opremu, Treba li ponuda za logistiku, za putne troškove, komunikacije,za angažman osoblja i sl. i u kom obliku?
Datum upita: 09-06-2022

Poštovani, U aplikaciji je potrebno dostaviti jednu ponudu za opremu, dok za troškove organizacije i realizacije programa obuke nije potrebno dostavljati ponude.

Postovani, imam dva pitanja u vezi postojeceg poziva: 1. Prilog VII nije dostupan - da li to znaci da se CV predaje u EU formatu ili slobodnom formatu? 2. Da li je obavezno da angazovani konsultanti moraju biti sa liste trenera koji su zavrsili obuke EU4 Agri ili EU4BUsiness? Hvala unaprijed,
Datum upita: 17-06-2022

Poštovani, Molimo vas da ponovo pokušate pristupiti Prilogu VII.

1. CV članova Projektnog tima mora biti u formatu koji je priložen u Prilogu VII. 2. Angažovani konsultanti ne moraju biti sa liste trenera koji su završili obuke organizovane od strane EU4AGRI ili EU4Business.