Jedini ovlašteni i službeni kanali za prezentaciju Javnih poziva jesu prezentacije i informativne sesije koje organizuje projektno osoblje EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery projekata. Napominjemo da nije dozvoljeno obavljati javne prezentacije Javnih poziva bez prethodnog pismenog odobrenja EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery Projekta.

Pitanja i odgovori za novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, Dec 2021

Displaying 1 - 20 of 211123456

Poštovani, Jesu li zadruge koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda prihvatljiv partner? Hvala i lijep pozdrav!
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama javnog poziva, poglavlje 2.1 Prihvatljivi podnosilac prijave, navedeno je ko su prihvatljivi partneri i zadruge nisu navedeni među prihvatljivim partnerima. U Smjernicama je propisano do podnosilac prijave mora predložiti partnerstvo koje će uključivati najmanje 2 člana iz sljedećih kategorija:
a) fizička lica ili seoska domaćinstva/gazdinstva koja su registrovana za pružanje turističkih usluga
(usluge izdavanja smještaja, ugostiteljstva, itd.) ili planiraju da se registruju za pružanje navedene
usluge; i/ ili se bave proizvodnjom poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda (uključujući i
tradicionalne) a registrovani su u RPG-u; i/ili proizvodnjom rukotvorina; i/ili uzgojem lokalnih sorti
voća i povrća i autohtonih rasa domaćih životinja a registrovani su u RPG-u, a žele da obogate svoju
ponudu uslugama ruralnog turizma;
b) organizacije/preduzeća (u rangu mikro i mala preduzeća)/obrti/NVO - udruženja/komercijalna
gazdinstva/samostalni preduzetnici koji su registrovana za pružanje turističkih usluga ili planiraju da
se registruju za pružanje navedene usluge kao što su: izdavanje smještaja; ugostiteljstvo;
objedinjavanje i promocija turističke ponude; organizacija turističkih programa zasnovanih na
sportskim aktivnostima (kao npr. biciklizam, planinarenje, alpinizam, rafting, jahanje, lov i ribolov,
kanjoning i sl.); proizvodnja suvenira i bavljenje tradicionalnim zanatima; održavanje kulturne,
vjerske i tradicijske baštine BiH; mali obrti i proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih
proizvoda na zanatski i tradicionalni način, i sl.).

Poštovani, Koji način isplate sredstava će biti predviđen u slučaju da je podnositelj prijave javno poduzeće? Hvala i lijep pozdrav!
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Javni poziv podrške investicije u ruralnom turizmu. Kako je navedeno u poglavlju 2.6.2. Visina pojedinačnih iznosa za finansiranje i udio sufinansiranja korisnika Smjernica javnog poziva, ukoliko je podnosilac prijave JLS/kanton, javno preduzeće/ ustanova/ organizacija ili NVO-udruženje način isplate će biti definisan u skladu sa pravilima UNDP-a. To podrazumijeva potpisivanje sporazuma o saradnji u kome se na osnovu ranije procijenjenog rizika precizira način i dinamika isplate odobrene financijske podrške.

Poštovani, Za objekt na koji se investicija odnosi, partner posjeduje ugovor o najmu na 3 godine. Je li prihvatljiv ugovor o najmu od najmanje 10 godina koji bi se potpisao sada, prilikom pripreme projektne prijave za ovaj javni poziv? Hvala i lijep pozdrav!
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 3.1 Potrebna dokumentacija stoji da je podnosilac prijave dužan dostaviti dokaz o vlasništvu ili Ugovor o pravu korištenja čije trajanje ne može biti kraće od 10 godina od datuma objave ovog javnog poziva. Obzirom da sklapate novi Ugovor isti ne bi trebao trajati kraće od 10 godina od datuma njegovog sklapanja (pošto se sklapa nakon objave javnog poziva a prije podnošenja prijave).

Poštovani, Jesu li potrebne dozvole i dokumenti za izgradnju, kao i ugovor o najmu ili potvrda o vlasništvu za objekt u kojem će se skladištiti oprema za sportove i aktivnosti u prirodi, koja bi bila nabavljena kroz projekt? Hvala i lijep pozdrav!
Datum upita: 11-01-2022

Poštovana, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Za objekte u koje ćete smjestiti opremu za sportove i aktivnosti u prirodi, potrebno je dostaviti ugovor o najmu ili potvrdu o vlasništvu nad objektom, nije potrebno dostavljati dozvole za gradnju i sl.

Registrirani smo za obavljanje, razvoj i promociju tur.-ugostiteljskih djelatnosti, ali nam to nije dosad bila primarna djelatnost. Trenutno ulažemo u obnovu ugostiteljskog objekta, a planirano otvaranje je ljeto 2022. Može li naše poduzeće biti Podnosilac prijave, iako još nemamo prihode od turizma?
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Javni poziv podrške investicije u ruralnom turizmu. U poglavlju 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava i partneri, navedeno je da podnosioci prijava a) preduzeća (u rangu mikro ili mala preduzeća) koja u vlasničkoj strukturi nemaju javnog kapitala a registrovana su i bave se pružanjem turističkih usluga/proizvoda, te koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica)
b) obrti/samostalni preduzetnici (koji vode finansijsko knjigovodstvo a koji nemaju više od 30 zaposlenih u 2020. godini) koji su registrovani i bave se pružanjem turističkih usluga/proizvoda u ruralnim područjima a koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica). U poglavlju 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave je navedeno da podnosoci prijava se aktivno bavi i registrovan je za obavljanje, razvoj i promociju turističko/ugostiteljskih djelatnosti i moraju imati finansijske izvještaje za 2019. i 2020. godinu. S tim u vezi, podnosilac prijave mora biti reistrovan i aktivno se baviti djelatnosti pružanja turistiško/ugostiteljskih usluga od 2019. godine. Shodno tome, vi niste prihvatljivi kao podnosilac prijave, ali ste prihatljiv kao patner ukoliko ispunjavate ostale kriterije koje se odnose na partnere.

Poštovani, imam biznis plan, čija bi osnovna djelatnost bila pružanje usluge smještaja, uz sportsko - rekreacijske i zdravstvene aktivnosti. Zanima me mogu li se ja prijaviti kao podnositelj prijave, s obzirom na to da trenutno nemam registriran obrt i nisam se bavio uslugom pružanja smještaja? Lp
Datum upita: 11-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Javni poziv podrške investicijama u ruralnom turizmu. U smjernicama javnog poziva jasno je propisano da podnosilac prijave mora biti registrovan i aktivno se baviti pružanjem turističko/ugostiteljskih djelatnosti i usluga, te s tim u vezi niste prihvatljiv kao podnosilac prijave, ali možete biti prihvatljivi kao partner ukoliko ispunjavate i ostale kriterije smjernica javnog poziva.

1. Da li na javni poziv može aplicirati obrt koji bismo tek osnovali (već smo u pripremi investicije u turizam, ali, trenutno, porodično, kao fizička lica)? 2. Molim pojašnjenje tačke 2.7.2.1. - koliko shvatam traži se upotrebna dozvola za objekte koji su u izgranji što je zakonski nemoguće.
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za Javni poziv podrške investicijama u ruralnom turizmu. U smjernicama javnog poziva jasno je propisano da podnosilac prijave mora biti registrovan i aktivno se baviti pružanjem turističko/ugostiteljskih djelatnosti i usluga, te s tim u vezi niste prihvatljiv kao podnosilac prijave, ali možete biti prihvatljivi kao partner ukoliko ispunjavate i ostale kriterije smjernica javnog poziva. Vezano za Vaš zahtjev da se pojasni poglavlje 2.7.2.1. u nastavku dostavljamo tumačenje: svi postojeći objekti koji su predmetom investicije u smislu sanacije/rekonstrukcije/adaptacije i sl. moraju imati važeću dozvolu. Ukoliko su objekti predmetom izgradnje onda moraju imati građevinsku dozvolu ili mišljenje nadležnog organa da nije potrebna dozvola za gradnju. Napominjemo da svi objekti koji su predmet investicije najkasnije po realizaciji investicije moraju imati upotrebnu dozvolu.

Poštovani, Da li je lokalna razvojna agencija čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave prihvatljiv podnosilac prijave? Hvala unaprijed.
Datum upita: 12-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Razvojne agencije su prihvatljive samo u slučaju ako se bave turizmom tj. ako mogu dokazati da posjeduju iskustvo u vođenju razvojnih projekata i promocije turističke ponude (sa najmanje tri uspješno izvedena razvojna projekta i/ili promocije turističkog proizvoda/ponude u posljednjih 5 godina) a koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica), te ukoliko ispunjavaju i ostale zahtjeve javnog poziva.

Poštovani, da li je potrebno dostaviti zemljišnoknjižni izvadak za objekat u koji će se instalirati oprema koja je predmet investicije?
Datum upita: 13-01-2022

Poštvani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Podnosilac je obavezan dokazati vlasništvo ili pravo korištenja objekta u koji će oprema biti instalirana na periodu od minimalno 10 godina od datuma objave javnog poziva. Također, obavezan je dokazati da je objekat u koji će oprema biti instalirana legalno izgrađen (dozvola o građenju).

Da li je objekat za smještaj koji je u vlasništvu JLS, koji posjeduje urbanističku i građevinsku dozvolu, a koga dijelom koristi jedna javna ustanova i organizacije civilnog društva, a za koji je pokrenuta procedura dobijanja upotrebne dozvole može biti prihvatljiv za finansiranje. Hvala
Datum upita: 13-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Iz Vašeg pitanja nije jasna namjena investicije te stoga nismo u mogućnosti odgovoriti na Vaše pitanje. Molimo Vas da provjerite posebne kriterije u dijelu 2.7.2. Posebni kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijava u skladu sa kojima investicija mora biti realizovana.

Poštovani, Moje pitanje kao Projekt menadzera zaštićenog područja se odnosi prije svega na održavanje Info sesije u skladu sa navedenim javnim pozivom. Imate li u planu da je organizujete putem Zoom ili Microsoft platforme za nas aplikante? S poštovanjem,
Datum upita: 14-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Prva info sesija je održana u utorak, 18.01.2022. godine putem Facebook prenosa, snimak sesije možete potražiti na linku u nastavku https://fb.watch/aGnNojXgha/ Druga info sesija je planirana dvije sedmice nakon prve, bit će blagovremeno najavljena putem naše web stranice www.eu4agri.ba i Facebook stranice projekta, te vas ljubazno molimo da pratite obavijesti i registrujete se za naš newsletter kako bi vam na email dolazile obavijesti o sličnim dešavanjima.

Poštovani, obzirom da sam samostalni poduzetnik i imam registriranu dodatnu djelatnost "odmarališta i sl. objekti za kraći odmor" imam li mogućnost javiti se na ovaj javni poziv?
Datum upita: 14-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Uslovi koje podnosilac prijave kao i struktura obaveznog partnerstva je detaljno opisana u Smjernicama za podnosioce prijave. Ukoliko budete imali pitanje nakon što pročitate Smjernice stojimo vam na raspolaganju.

Poštovani, prošli put smo bili među dva projekta koja su prošla u najuži krug. Projekat je poništen iz nama nepoznatih razloga. Potrošili smo mnogo vremena i sredstava na njega. Možemo li podnijeti projekat sa istim partnerima tj isti projekat jer u njemu nije bilo greški. Bar ih niste nama rekli.
Datum upita: 15-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na inetersu za Javni poziv. Ukoliko je postojeći projekat u skladu sa uslovima ovog Javnog poziva tada je prihvatljivo da ga ponovo podnesete. Molimo Vas da detaljno pročitate Smjernice kako bi ste bili sigurni da Vaš projekat uključuje sve obavezne elemente.

Poštovani, da li poljoprivredna gazdinstva moraju biti registrovana kao komercijalna da bi bila prihvatljiv partner ili to mogu biti i ona koja su registrovana kao nekomercijalna?
Datum upita: 17-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Poljoprivredna gazdinstva moraju biti upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava ne kasnije od 01.01.2020.godine. Prihvatljiva su i komercijalna i nekomercijalna gazdinstva ukoliko ispunjavate i ostale uslove javnog poziva.

Potencijalni partner na projektu ima PL po kome je parcela u negovom posjedu 1/1 i ZK po kome je suvlasnik parcele sa udjelom od 1/2. Prema propisima, posjednik se smatra vlasnikom sve do završetka postupka ujednačavanja zemljišnih knjiga kada postaje stvarni vlasnik. Da li je on prihvatljiv partne?
Datum upita: 17-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Obzirom na specifičnu situaciju zamolili bi smo da od nadležnog organa tražite mišljenje, rješenje ili sličnu vrstu potvrde koja će pojasniti ovu situaciju, te da istu uz vaš posjedovni list dostavite u Vašoj prijavi.

Na prethodnom pozivu razvojne agencije su bile prihvaljive uz ovlastenje JLS jer JLS je ocijenila da tako najoperativnije. Molim Vas jos jednom da potvrdite da razvojne agencije nisu prihvatljive ako su ovlastene od strane JLS, i osnovane od strane JLS.
Datum upita: 17-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Razvojne agencije su prihvatljive samo u slučaju ako se bave turizmom tj. ako mogu dokazati da posjeduju iskustvo u vođenju razvojnih projekata i promocije turističke ponude (sa najmanje tri uspješno izvedena razvojna projekta i/ili promocije turističkog proizvoda/ponude u posljednjih 5 godina) a koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica), te ukoliko ispunjavaju i ostale zahtjeve Javnog poziva.

U vezi sa mjerama Projekta, prema rasporedu poziva ispada da ovaj poziv za ruralni turizam pripada istoj mjeri kao i raniji Poziv za tržišnu infrastrukturu i da oba spadaju u mjeru jačanje i diverzifkacija ruralne ekonomije, da li su ova dva poziva ista mjera ili pozivi za različite MJERE?
Datum upita: 17-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se za iskazan interes za ovaj Javni poziv. Mjera podrške za investicije u ruralni turizam se razlikuje od mjere podrške za lokalnu tržišnu infrastrukturu, a oba spadaju u kategoriju ruralne diverzifikacije.

Poštovani, ukoliko nosilac programa sa partnerima dobije sredstva po programu, u kojem se omjeru dijele sredstva među nosiocem programa i partnerima?
Datum upita: 17-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na iskazanom interesu za ovaj Javni poziv. Smjernicama javnog poziva je ostavljeno partnerima da se međusobno dogovore o internoj raspodjeli ili distribuciji sredstava zavisno od njihovih potreba i kapaciteta. Svakako vodite računa da bude realno i fer.

U smjernicama (3.1.) nije pojašnjeno koje dokumente je potrebno dostaviti kao dokaz da se podnositelj prijave - općinska razvojna agencija (u skladu sa kriterijima opisanim u stavci 2.7.2) aktivno bavi pružanjem usluga/proizvodnjom koje su predmet prijave. Molim Vas odgovor koji su to dokumenti?
Datum upita: 18-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Razvojne agencije su prihvatljive samo u slučaju ako se bave turizmom tj. ako mogu dokazati da posjeduju iskustvo u vođenju razvojnih projekata i promocije turističke ponude (sa najmanje tri uspješno izvedena razvojna projekta i/ili promocije turističkog proizvoda/ponude u posljednjih 5 godina) a koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica), te ukoliko ispunjavaju i ostale zahtjeve javnog poziva. Svi relevantni dokumenti koji mogu dokazati to iskustvo kao što su ugovori, promotivni materijali koje ste producirali tokom implementacije takvih projekata, izvještaji, fakture, reference partnera i donatora, što više kvalitetnih dokaza tim bolje.

Displaying 1 - 20 of 211123456