Pitanja i odgovori za novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, Dec 2021

Displaying 41 - 60 of 21112345678

Dali ja kao fizicko lice koje planira otvoriti seosko domacinstvo na Demirovic Brdu, Kulen Vakuf imam pravo aplicirati na ovaj projekat. Imam svoju kucu na selu i zemlju i vec dugo planiram otici gore živjeti i baviti se seoskim turizmom, al mi trebaju novcana sredstva. Uz moje ulaganje. Lp
Datum upita: 23-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesu za ovaj Javni poziv. Kao što je navedeno u Smjernicama javnog poziva fizička lica mogu biti prihvatljivi podnosioci prijava ukoliko se žele baviti nekom vrstom pružanja turističkih usluga (smještaj, ugostiteljstvo) ili ako se već bave poljoprivrednom proizvodnjom i žele svoje proizvode preraditi i ponuditi u okviru turističkog paketa cjelokupnog partnerstva. Napominjemo da se na Javni poziv podnose prijave ISKLJUČIVO u partnerstvu tj. ne možete se prijaviti samostalno. Vi kao fizičko lice ne možete biti podnosila prijave već isključivo partner. Vodite računa da se investicija mora realizirati u ruralnim krajevima tj. selima, planinskim područjima i sl. kao što ste naveli u svom pitanju.

Zdrvao, da li moze obicna osoba aplicirati za pokretanje posla otvaranje manjeg obrta radnje
Datum upita: 24-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesovanju za ovaj Javni poziv. Fizička lica su prihvatljiva kao partneri na projektu ukoliko ispunjavaju i druge uslove Javnog poziva. Fizička lica ne mogu biti podnosioci prijave. Fizičko lice može tokom trajanja projekta registrovati obrt, ali to nije zahtjev ovog Javnog poziva već je potrebno da se registruje za pružanje usluga smještaja ukoliko se time planira baviti.

Poštovani, Obzirom da JLS sredstva finansijske podrške može koristi za uređenje postojećih staza, postavljanje klupa, uređenje izletišta, izgradnja wc-a, uređenje jezera da li su za ove radove potrebne saglasnosti/dozvole, obzirom da se radi o području kojim upravlja šumarstvo.
Datum upita: 24-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesovanju za ovaj Javni poziv. Navedene investicije su prihvatljive ukoliko su u službi cjelokupne turističke usluge svih partnera u projektu, tj. mora biti njen integralni dio. U vašem slučaju je potrebno pribaviti saglasnost šumarstva da se provedu takve investicije koje su stalnog karaktera.

Poštovani, Zainteresirana sam za otvaranje biznisa na području Prozor Rama. Na što sve se možete dobiti poticaj kafić, restoran, apartmani? Da li možda imate neki kontakt telefon na koji se može dobiti vise informacija? Ljepi pozdrav
Datum upita: 24-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesovanju za ovaj Javni poziv. Vaše pitanje je generalno, te ne možemo dati konkretan odgovor. Molimo vas da pažljivo pročitate Smjernice javnog poziva i pogledate/poslušate snimak info sesije koju možete naći na linku u nastavku https://fb.watch/aPLBT1jJS4/ Odgovore na pitanja dajemo isključivo pismeno, te ukoliko imate dodatnih pitanja stojimo na raspolaganju.

Postovani, Da li Zemljoradnička zadruga koja djeluje u okviru katoličke biskupije i koja se bavi proizvodnjom vina i turizmom, može biti podnosilac na Javni poziv, naravno uz odgovarajuće partnere. Hvala!
Datum upita: 24-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesovanju za ovaj Javni poziv. Zemljoradničke zadruge nisu prihvatljivi niti kao podnosioci prijava niti kao partneri za ovaj Javni poziv.

Poštovani(a), da li je prihvatljivo za projekt da sudjeluje d.o.o. sa unajmljenim objektom koji je u vlasništvu većinskog vlasnika i direktora koji ima staru kuću 1/1 koju treba renovirati i koristila bi se za iznajmljivanje kroz seoski turizam?
Datum upita: 24-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem interesu za ovaj Javni poziv. Da bi d.o.o. bio prihvatljiv kao podnosilac prijave ili partner, mora ispuniti niz kriterija. Što se tiče objekta koji je predmet investicije, d.o.o. mora dostaviti dokaz o vlasništvu tj. ZK ili ugovor o zakupu objekta na period ne kraći od 10 godina od dana objave ovog Javnog poziva.

Poštovani(a), da li je prihvatljiv partner u projektu fizička osoba koja bi obavljala djelatnosti vezane uz turizam,a koja bi se registrirala u toku Projekta?
Datum upita: 24-01-2022

Poštovani, kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, fizička lica su prihvatljivi parteri ukoliko ispunjavaju ostale kriterije Javnog poziva i koji će se obavezati da tokom trajanja projekta se registruju za pružanje određenih turističkih usluga.

Poštovani, ukoliko bi kao partner u projektu planinarsko udruženje u svom planinarskom domu pružalo usluge smještaja, da li i jedan od seoskih domaćinstava mora također pružati iste usluge ili je dovoljno samo planinarsko udruženje ?
Datum upita: 24-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na vašem upitu i interesovanju za ovaj Javni poziv. Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva u poglavlju 2.3. Prihvatljive oblasti, da bi integrisani turistički proizvod bio prihvatljiv mora uključivati minimalno dva elementa od kojih je bar jedan iz skupine prihvatljivih specifičnih elemenata (Specifični prihvatljivi elementi):
1) Proizvodnja rukotvorina i tradicionalnih zanatskih proizvoda (tradicionalni zanati ) te njihova direktna prodaja na lokaciji ili plasman putem turističke ponude u BiH,
2) Proizvodnja i prerada poljoprivredno prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalan način.
To znači, da ukoliko vi kao udruženje želite da se bavite uslugama smještaja, da makar jedan partner tj. seosko domaćinstvo mora da se bave jednom od gore navedenih specifičnih elemenata.

Da li je naše Udruženje prihvatljiv partner? S obzirom da se radi o udruženju proizvođača rakije, a projektom su predviđene druge aktivnosti?
Datum upita: 24-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, poglavlje 2.2. Neprihvatljivi podnosioci prijava i partneri i projektni prijedlog projekti neće odobriti podršku podnosiocima prijava koji sudjeluju u proizvodnji alkoholnih pića (osim piva i vina). Ova odredba se odnosi i na partnere u projektu bez obzira što planirana aktivnost ne uključuje alkoholna pića.

Obzirom da smo Javna ustanova, na koji način ćemo dostaviti ponude od potencijalnih dobavljača, obzirom da se radi o investicijama većim od 6.000,00 KM, koje podležu tenderskim procedurama. Da li da prikupimo neformalne ponude od dobavljača kako bi imali uvid u vrednost investicije ili kako već?
Datum upita: 25-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. Razumijemo da javne ustanove podliježu postupku javnih nabavki, ali za potrebe pripreme projekcija u sklopu projektnog prijedloga, dovoljno je da dostavite ponude dobavljača kao što rade i ostali podnosioci prijava tj. neformalne su ali moraju se pripremiti na način kako je opisano u Smjernicama javnog poziva tj. u poglavlju 2.8.4. Sadržaj ponude.

Poštovani, javljam Vam se ispred Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo sa pitanjem da li možemo se prijaviti na ovaj Javni poziv s obzirom da smo partneri Općini Centar Sarajevo i SERDA-i na projektu koji će se realizovati sa GIZ-om na istom ovom pozivu. Lp
Datum upita: 26-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. Ukoliko je isti projektni prijedlog dostavljen drugom projektu i ukoliko je ili će biti odobren za finansiranje od drugog projekta, onda takav projektni prijedlog neće biti prihvaćen u sklopu ovog javnog poziva.

Rado bih učestvovao u vašim projektima ali nemam tolika sredstva za subvenciju. Imam Obrt i bavim se proizvodnjom alkoholnih pića, likera, branjem samoniklog bilja i spravljanja ljekovitih proizvoda, spravljanjem ulja itd. Interesuje me da li imate projekte koji bi pomogli malim obrtnicima a da ih se ne primorava na subvenciju u učešće od 35% sredstava. Napominjem da sam sa Obrtom počeo prije dvije godine i pokušavam da unaprijedim proizvodnju i poboljšam proizvode. Radim kao zaštitar u jednoj agenciji i moja primanja su minimalna. Ukoliko imate projekte koji bi meni mogli da pomognu, ne kažem samo meni, ovdje mislim na sve male poduzetnike koji ne mogu da priušte 3500 KM da bi učestvovali u sadašnjim vašim projektima. Ne postoji čak ni mogućnost dizanja kredita jer se kredit digao da bi mogao izgraditi prostorije za svoje pr
Datum upita: 26-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašim pitanjima. Kroz sve javne pozive se zahtjeva finansijsko učešće podnosioca prijave ili partnera, što je općenito praksa ovakvih instrumenata pomoći koje finansira EU, a koji se provode u BiH i drugim zemljama koje su u procesu pristupanja EU ili su već njene članice. Konkretno u ovom Javnom pozivu je to učešće svedeno na minimum od 15%, te ukoliko je podnosilac prijave općina ili druga institucija spremna da finansira učešće ostalih partnera, onda partneri u projektu nemaju finansijsko učešće. Pravila i procedure su takve da ne prihvataju one podnosioce prijava i partnere koji sudjeluju u proizvodnji alkoholnih pića (osim piva i vina), poglavlje 2.2. Neprihvatljivi podnosioci prijava i partneri. Razumljivo je da javni pozivi ne mogu obuhvatiti sve aktere u sektoru, a posebno što se ovdje radi o razvojnim projektima a ne poticajima i subvencijama.

Poštovani, Javna ustanova za zaštićena područja KS tokom prethodnog perioda je aplicirala kao pratner na projektu EU4BuissnesRecovery sa općinom Centar i SERDA-om. Čitajući Vaš poziv za projekat, javila se nedoumica da li se Ustanova može prijaviti i na poziv EU4AGRI? Srdačan pozdrav, KJU ZPP
Datum upita: 27-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. Ukoliko je isti projektni prijedlog dostavljen drugom projektu i ukoliko je ili će biti odobren za finansiranje od drugog projekta, onda takav projektni prijedlog neće biti prihvaćen u sklopu ovog javnog poziva.

U sekciji 2.2. poziva, navedena je tabela sa situacijama koje aplikante čine neprihvatljivim. U tački 9. se navodi situacija da investicije iz ranijih projekata finansiranih kroz EU4Business nisu završene. Da li to znači da ako imamo aktuelan projekat iz EU4Business nismo prihvatjljivi kao aplikant?
Datum upita: 27-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. Ukoliko podnosilac prijave i bilo koji od partnera nije završio provođenje investicija iz ranije odobrenih projekata koji su finansirani putem projekata EU4AGRI, EU4Business ili drugih projekata koje finansira i/ili implementira UNDP, onda takvi nisu prihvatljivi za ovaj javni poziv. To znači da ukoliko niste završili provođenje investicije iz EU4Business projekta niste prihvatljivi podnosilac prijave odnosno partner na ovom Javnom pozivu.

Imam registrovano preduzeće koje u proteklih 5 godina nije imalo poslovnih aktivnosti i nije ostvarivalo prihode, rapoloažemo sa objektom i okućnicom koja je unesena u vlasništvo preduzeća i koje namjenski građeno za pružanja turističkih usluga. Možemo li podnijeti prijavu na javni poziv.
Datum upita: 27-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. Smjernicama javnog poziva je propisan niz kriterija koje morate ispuniti, međutim nije jasno iz Vašeg pitanja koji oblik registracije imate i da li se prijavljujete kao partner ili podnosilac prijave. Napominjemo da se na ovaj Javni poziv može prijaviti isključivo u partnerstvu, a nikako samostalno. U svakom slučaju, pravna lica koja se prijavljuju bilo u svojstvu podnosioca prijave ili partnera moraju imati pozitivno poslovanje u 2019. godini. Molimo Vas da pročitate Smjernice javnog poziva, te ukoliko imate dodatno pitanje, stojimo na raspolaganju.

Da li pod fizičkim licima u kategoriji 1 smatrate prihvatljivim obrt koji je registriran kao tradicionalna djelatnost koja se bavi preradom voća i povrća i upisan je u registar poljoprivrednih gazdinstva? Hvala
Datum upita: 27-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. Kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva, poglavlje 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava i partneri, stoji da je kategorija 1: fizička lica ili seoska domaćinstva/gazdinstva koja su registrovana za pružanje turističkih usluga (usluge izdavanja smještaja, ugostiteljstva, itd.) ili planiraju da se registruju za pružanje navedene usluge ; i/ ili se bave proizvodnjom poljoprivrednih i/ili prehrambenih proizvoda (uključujući i tradicionalne) a registrovani su u RPG-u; i/ili proizvodnjom rukotvorina; i/ili uzgojem lokalnih sorti voća i povrća i autohtonih rasa domaćih životinja a registrovani su u RPG-u, a žele da obogate svoju ponudu uslugama ruralnog turizma. Iz vašeg upita zaključujemo da vi spadate u kategoriju 2 organizacije/preduzeća (u rangu mikro i mala preduzeća )/obrti/NVO - udruženja/komercijalna gazdinstva/samostalni preduzetnici koji su registrovana za pružanje turističkih usluga ili planiraju da se registruju za pružanje navedene usluge kao što su: izdavanje smještaja; ugostiteljstvo; objedinjavanje i promocija turističke ponude; organizacija turističkih programa zasnovanih na sportskim aktivnostima (kao npr. biciklizam, planinarenje, alpinizam, rafting, jahanje, lov i ribolov, kanjoning i sl.); proizvodnja suvenira i bavljenje tradicionalnim zanatima; održavanje kulturne, vjerske i tradicijske baštine BiH; mali obrti i proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalni način, i sl.).

Postovani, Zanima me mogu li se kao fizicka osoba prijaviti na natjecaj s ciljem izgradnje kuće za odmor?
Datum upita: 27-01-2022

Poštovani, ljubazno Vas molimo da pročitate prvo Smjernice javnog poziva i poslušate snimak info sesije koji možete pronaći na linku u nastavku https://fb.watch/aPPSvxaevy/. Ukoliko budete imali dodatnih nejasnoća, molimo da postavite što konkretnija pitanja kako bi Vam mogli adekvatno odgovoriti.

Poštovani, da li se na poziv može prijaviti jedno udruženje osnovano 2020. godine i jedan partner (fizičko lice)?
Datum upita: 28-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. Kako je propisano Smjernicama javnog poziva, na poziv se prijavljuje isključivo u partnerstvu kojeg čine minimalno 3 člana tj. podnosilac prijave i dva partnera. Niz je kriterija koje moraju ispunjavati i podnosilac prijave i partneri, a udruženje koje je osnovano 2020. godine nije prihvatljiv jer u općim kriterijima stoji da Podnosilac prijave i partneri nisu poslovali sa gubitkom u 2019. godine.

Postovani, registrovana sam u sestom mjesecu 2021. kao preduzetnik ugostiteljska djelatnost prenociste. Posto se bavimo uslugama smjestaja u ruralnom dijelu opstine interesuje me da li mogu aplicirati za Vas projekat za razvoj ruralnog turizma.
Datum upita: 28-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. Molimo da imate na umu da se ne možete samostalno prijaviti na ovaj javni poziv već isključivo u partnerstvu sa još minimalno dva člana: podnosilac prijave i još jedan partner. Niz je kriterija koji moraju ispuniti podnosilac prijave i partneri. Koliko možemo zaključiti iz vašeg pitanja, vi se možete prijaviti kao partner.

Poštovani, Ako fizičko lice/partner na projektu ulaže u ugostiteljstvo a bavi se i proizvodnjom i preradom poljoprivredno prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalan način smatra li se da projekt zadovoljava jedan od 2 specifična elementa. Ili navedeno ulaganje mora biti povezano s istim?
Datum upita: 28-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. Kao što je navedeno u Smjernicama javnog poziva ukoliko je partner fizičko lice ono se može baviti poljoprivrednom proizvodnjom i biti upisano u RPG a aplicirati na neki vid pružanja turističkih usluga i proizvoda. S tim u vezi, ukoliko želite da se Vaš dio projektnog prijedloga odnosi na ugostiteljstvo onda i investicija mora biti usmjerena na prihvatljive troškove koje su vezane za ugostiteljstvo, te će te biti u obavezi da se registrujete za tu vrstu djelatnosti tj. usluga.

Displaying 41 - 60 of 21112345678