Pitanja i odgovori za novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, Dec 2021

Displaying 61 - 80 of 211123456789

Poštovani, Da li je dozvoljeno da jedan od partnera u sklopu projekta prijavi 2 različita elementa, npr. ulaganje u smještaj i proizvodnju tradicionalnih zanatskih proizvoda, u skladu sa svim ostalim uvjetima prihvatljivosti?
Datum upita: 28-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama javnog poziva nije eksplicitno postavljeno ograničenje da jedan partner može ulagati u više od jednog elementa. Međutim, ukoliko projektni prijedlog ima smisla te se uklapa u budžet, može se smatrati prihvatljivim.

Poštovani, Koji su kriteriji dozvoljnog kapaciteta u kw/h u slučaju ugradnje fotonaponske centrale? I za koji tip centrale se može prijaviti: skladištenje energije u baterije ili slanja energije u elektromrežu - prodaja/kompenzacija s elektroprivredom za utrošenu energiju domaćinstva u toku godine?
Datum upita: 28-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama nije definisan prihvatljiv kapacitet, međutim energija koja se proizvede iz obnovljivih izvora mora biti korištena isključivo za direktne potrebe podnosioca/partnera u svrhu stvaranja turističke ponude ili usluge.

Poštovani, Da li je prihvatljivo ulaganje u opremu za izložbu i prodaju tradicionalnih rukotvorina u urbanom području ako se cjelokupna proizvodnja i ulaganje u proizvodnju rukotvorina odvija u ruralnom području?
Datum upita: 28-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Sve investicije koje se realizuju u sklopu projekta za koji tražite podršku moraju biti realizovane u ruralnim područjima.

Poštovani, Registrovani smo kao Javna zdravstvena ustanova i planiramo ugradnju solarnih panela, pošto su nam potrebna dva partnera zanima nas jesu li prihvatljivi partneri OPĆINA (JLS) i Mjesna zajednica (Udruženje). Unaprijed Vam se zahvaljujemo na odgovoru
Datum upita: 28-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce, u dijelu 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava i partneri su jasno definisani prihvatljivi partneri i podnosioci kao i prihvatljiva struktura partnerstva.

Poštovani, Mogu li fizičke osobe/seoska domaćinstva i svi ostali koji nisu u sustavu PDV-a prikazati trošak PDV-a kao vlastito učešće u investiciji s obzirom na stvarni trošak koji predstavlja u cilju ravnopravnog postupanja prema svim podnosiocima prijave i partnerima?
Datum upita: 28-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. PDV se smatra neprihvatljivim troškom, a financijsko učešće se odnosi isključivo na prihvatljive troškove. Bez obzira što PDV jeste stvarni trošak ne može biti prihvaćen kao financijsko učešće podnosioca/partnera.

Molim Vas za pojašnjenje da li OPG registrovano za ratarstvo ispunjava uslov specifičnog prihvatljivog elementa proizvodnje na zanatski i tradicionalni način, odnosno šta se podrazumjeva pod proizvodnjom na zanatski i tradicionalan način?
Datum upita: 30-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i interesu za ovaj Javni poziv. OPG bez obzira kojom vrstom poljoprivredne proizvodnje se bavi, ukoliko ispunjava i ostale uslove Javnog poziva, može se smatrati prihvatljivim partnerom. Ono što je važno da znate da se ovaj Javni poziv ne odnosi na podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji već dodavanju vrijednosti odnosno preradi poljoprivrednih proizvoda u prehrambene proizvode koji će biti dio turističke ponude. Proizvodnja na zanatski i tradicionalni način, po staroj recepturi, podrazumijeva preradu poljoprivrednih proizvoda na stare, tradicionalne načine (npr. od šljive se pravi slatko ili bestilj koje će se upakovati u manja, atraktivna pakovanja i prodavati kao dio turističke ponude u koju su uključeni ostali partneri).

Ako je JLS podnosilac projekta, a poljoprivredno gazdinstvo partner na projektu, da li je nabavka mašina potrebnih za izradu košnica i pakovanje meda na datom poljoprivrednom gazdinstvu koje se otvara za turiste, prihvatljiv trosak?
Datum upita: 30-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem pitanju i interesu za ovaj Javni poziv. U Smjernicama javnog poziva u poglavlju 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi, u podnlaslovu v) Proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalni način i direktna prodaja na gazdinstvu ili plasman putem turističke ponude u BiH navedeni su prihvatljivi troškovi za preradu meda: (oprema i pribor za otklapanje saća, vrcaljke, duplikator za med, kade za odlaganje ramova, topionici voska, dekristalizatori i ostala oprema za preradu meda), oprema za čuvanje (posude za med i ostala oprema za čuvanje proizvoda od meda), oprema za pakovanje (vage, etiketirke i ostala oprema za pakovanje meda i proizvoda od meda), te ostala pčelarska oprema i košnice. To se smatra prihvatljivim troškovima za partnere tj. seoska gazdinstva koja moraju zadovoljiti ostale kriterije Javnog poziva (upisan u APIF ili RPG, odnosno registar pčelara itd.). Sve investicije koje se odnose na primarni dio proizvodnje meda nisu prihvatljivi troškovi.

U Smjernicama (2.8.3.) naznačeno je da Ponude dostavljaju svi podnosioci, izuzev JLS-a i institucija koje su obavezi sprovodjenja javnih nabavki te da pomenuti dostavljaju inetrnu procjenu troškova pa zbog toga smo i postavili prethodno pitanje vezano za ponude, da li dostavljamo i internu procjenu
Datum upita: 31-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašim upitima i interesu za ovaj Javni poziv. Kako ste i sami naveli u pitanju, ukoliko je podnosilac prijave JLS potrebno je da uradi internu procjenu troškova obzirom da imaju obavezu provođenja procesa javnih nabavki. To nije prepreka da pribavite, ukoliko ste u mogućnosti, i ponudu za onaj dio investicije koji se odnosi na JLS. Za ostale partnere u projektu i njihove investicije se MORA dostaviti po jedna ponuda za svaku stavku kako je navedeno u Smjernicama.

Poštovani, kao partner u projektu planiram uraditi adaptaciju postojećeg objekta (vikendice). Zbog nemogućnosti posjedovanja građevinske dozvole (Problemi sa službom za urbanizam), što smatrate prihvatljiv dokazom o vlasništvu objekta na kojem će se provoditi aktivnosti iz projekta. Unaprijed hvala
Datum upita: 31-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama je jasno navedeno da za sve građevinske i zanatske radove je neophodno posjedovati važeću dozvolu za građenje ili mišljenje nadležnog organa da za predmetne radove nije potrebna dozvola za građenje. Svi objekti koji su predmet investicije MORAJU biti legalno izgrađeni.

U sklopu javnog poziva planiram izgraditi drvenu kućicu na planinskom izletištu. Pročitao sam pitanja uz javni poziv da nisu potrebne dozvole za gradnju. Da li kao partner u projektu (fizičko lice) moram dostaviti dokaz o vlasništvu parcele na kojoj bi objekt bio izgrađen. Unaprijed zahvaljujem
Datum upita: 31-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Obavezni ste dostaviti dozvolu za građenje za spomenuti objekat kao i dokaz da imate pravo koristiti predmetno zemljište ili po osnovu prava vlasništva ili zakupa istog, s time da u tom slučaju zakup ne može trajati kraće od 10 godina od objave ovog Javnog poziva.

Da li je prihvatljiv partner firma koja je osnovana 06.11.2020 god., ali je od 2017.god. bila u sklopu podružnice firme koja je sada njen vlasnik? Pitanje se odnosi zbog dostavljanja fin. izvještaja za 2019. godinu, da li možemo dostaviti fin. izvještaj dok smo bili u sklopu podružnice naše firme?
Datum upita: 31-01-2022

Poštovani zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ukoliko ste u mogućnosti dokazati sljedljivost i dostaviti financijski izvještaj koji se odnosi samo na Vaše poslovanje tada se možete smatrati prihvatljivim partnerom. Međutim, želimo i da vas posjetimo da ste obavezni ispuniti i sve ostale kriterije navedene u Smjernicama za podnosioce.

Vlasnik sam farme goveda (drušvo podnositelj prijave). Pored toga, član sam nadzornog odbora u društvu koje ima godišnje prihode preko 5 milijuna KM, s tim da nisam vlasnik kapitala u društvu. Da li se mogu smatrati prihvatljivim podnositeljem prijave?
Datum upita: 31-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave su definisani prihvatljivi podnosioci prijave pa tako za preduzeće stoji:
a) preduzeća (u rangu mikro ili mala preduzeća) koja u vlasničkoj strukturi nemaju javnog kapitala a registrovana su i bave se pružanjem turističkih usluga/proizvoda (npr. turistička agencija, organizator izleta i putovanja, pružaoci usluga smještaja i sl.), te koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica)
Obzirom na Vašu djelatnost (ne bavite se pružanjem turističkih usluga/proizvoda), bez obzira na status povezanog lica, ne smatrate se prihvatljivim podnosiocem prijave.

Bavim se seoskim turizmom deset godina kao seosko domacinstvo izletnnickog tipa i kao s.p ugostiteljstvom sa jednom smjestajnom jedinicom. Ako sve dozvole sto se gradnje tice ne budemo u mogucnosti zavrsiti da li ce slicnih poziva biti u buducnosti
Datum upita: 31-01-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U ovom momentu nismo u mogućnosti dati Vam odgovor pošto to ovisi o utrošku sredstava po ovom Javnom pozivu. Pozivamo Vas da pratite našu web stranicu kako bi ste imali blagovremenu informaciju o budućim javnim pozivima.

1. Da li je prihvatljiv partner na projektu zemljoradnička zadruga registrovana kao poslovno gazdinstvo u registru poljoprivrednih gazdinstava? 2. Šta podrazumijevate pod ruralnim područjem? Da li opština Laktaši sa 90% ruralne površine spada u ruralna područja kao opština ili posmatrate naselja?
Datum upita: 01-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Zadruga kao poseban organizacioni oblik nije prihvatljiv partner. Molimo Vas da pogledate Smjernice za podnosioce prijave, 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava i partneri. Investicija se mora realizovati u ruralnim dijelovima JLS, što znači da morate posmatrati na nivou naselja. Investicije se ne mogu realizirati u administrativnom centru Laktaši (tj. užoj gradskoj/opštinskoj jezgri) već u njenim ruralnim dijelovima.

1. Da li je za opremu za pčelare koja je navedena u pozivu, neophodno dostaviti dozvole za građenje ili upotrebne dozvole? 2. Ukoliko je Opština Laktaši aplikant, da li je prihvatljivo da predmet investicije preda na upravljanje javnoj ustanovi čiji je 100% osnivač i u čijoj je to nadležnosti?
Datum upita: 01-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Vezano za Vaša pitanja: 1. Objekti u koje se instalira oprema koja je predmet investicije moraju biti legalno izgrađeni. Također vas molimo da pogledate dio 2.7.2.5. Proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalni način i direktna prodaja na gazdinstvu ili plasman putem turističke ponude u BIH gdje su detaljno opisani uslovi koje moraju ispunjavati projekti ovisno o vrsti investicije. 2. Ukoliko je JLS podnosilac prijava, tada je u potpunosti odgovorna za realizaciju investicije i ta odgovornost ne može biti prenesena na drugog. Po realizaciji investicije i ostvarenju svih Ugovornih obaveza JLS može staviti na upravljanje predmet investicije ukoliko je to u skladu sa važećim zakonskim rješenjima i nije u sukobu sa prirodom projekta.

Da li se volonterski rad članova udruženja na projektu može vrednovati kao finansijsko ulaganje? Da li postoji kriterij vrednovanja volonterskog rada?
Datum upita: 01-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na ineteresu za Javni poziv. Obavezno financijsko učešće mora biti osigurano isključivo u novcu i volonterski rad kao ni plaće nisu prihvatljivi kao dio Vašeg učešća.

Displaying 61 - 80 of 211123456789