Pitanja i odgovori za novi Javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, Dec 2021

Displaying 101 - 120 of 2111234567891011

Postovani, na str 14 dokumenta Smjernice 2.7.2.6 je navedeno da podnosioc mora imati iskustvo u pruzanju turistickih usluga od januara 2019, mi smo registrovani od 15.4.2019, posjedujemo izvjestaje za navedenu godinu. Da li mozemo biti podnosioc?
Datum upita: 03-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, kao što ste i sami naveli su definisani specifični kriteriji za pojedine vrste investicija. Iz navedenog proizilazi da ne zadovoljavate spomenuti kriterij.

Poštovani/na Imam parcelu na obali Drine. Zeljela bih napraviti nesto kao bungalove ili manji hostel, ali nisam u mogucnosti sama finansirati. Ako bih mogla nekako dobiti vasu podrsku kao Start up. Posao bih dobile 2 porodice. Lp
Datum upita: 03-02-2022

Poštovana, zahvaljujemo na interesu i pozivamo Vas da pratite našu stranicu kako bi ste pravovremeno bili informisani o vrstama podrške koje bi za Vas bile prihvatljive.

Poštovani, ako je jedan od partnera fizičko lice, koje se planira početi baviti uslugama smještaja, mora li pri podnošenju prijave dostaviti rješenje za usluge smještaja, uporabnu dozvolu i potvrdu da se bavi ovim djelatnostima ili se ovi dokumenti mogu dostaviti do kraja projekta, nakon registracije?
Datum upita: 04-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, dio 2.7.2.1. Usluge smještaja su definisani specifični kriteriji vezani za ovu vrstu investicije, i to:
• Objekti za noćenje i odmor u kojima se vrši pružanje usluge smještaja, a koji su predmet investicije, moraju imati upotrebnu dozvolu – prije i poslije investicije za podnosioce prijave, a nakon investicije za partnere;
• Objekti za noćenje i odmor, a koji su predmet investicije, moraju ispunjavati minimalne standarde i tehničke uslove propisanim važećima zakonima u BiH – prije (podnosioci prijave) i poslije investicije (podnosioci prijave i partneri).
Iz navedenog slijedi, da obzirom da se radi o partneru upotrebnu dozvolu dostavlja po realizaciji investicije a tada ima i obavezu da se registruje, u skladu sa zakonskim rješenjima, za pružanje usluge smještaja.

Poštovani, je li potrebno dostaviti upotrebnu dozvolu za objekt (za koji imamo mišljenje da nije potrebna građevinska ), ako se radi o partneru na projektu OPG koji se bavi pčelarstvom? Može li se dostaviti nakon instalacije opreme koja se traži projektom ili je mora imati kada se tek ide u prijavu?
Datum upita: 04-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, dio 1.7.2.1.Proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalni način i direktna prodaja na gazdinstvu ili plasman putem turističke ponude u BIH su definisani specifični kriteriji koji se odnose na vrstu investicije iz Vašeg pitanja, a to su:
• Objekti i oprema za preradu na gazdinstvima i u malim pogonima moraju ispunjavati minimalne tehničke uslove za bavljenje preradom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda definisane HACCP principima (podnosilac nije u obavezi izvršiti certifikaciju u skladu sa HACCPom nego samo primjeniti HACCP principe) – poslije investicije (odnosi se na registrovane i neregistrovane subjekte);
• Proizvodi i pakovanja, koji su predmet investicije, moraju ispunjavati standarde sigurnosti hrane propisane zakonima koji se odnose na sigurnost hrane i javno zdravstvo – poslije investicije;
• Registrirani pogoni za preradu proizvoda animalnog porijekla moraju imati upotrebnu dozvolu i veterinarski kontrolni broj (VKB) – prije i poslije investicije;
• Neregistrirani pogoni za preradu proizvoda animalnog porijekla moraju imati upotrebnu dozvolu i veterinarski kontrolni broj (VKB) – poslije investicije;
• Podnosioci prijava i/ili partneri se moraju baviti proizvodnjom ili preradom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda minimalno od 01.01.2020. godine. Na osnovu podataka iz Vašeg pitanja zaključujemo da se radi o neregistriranom pogonu, te će isti dostaviti upotrebnu dozvolu po realizaciji investicije (ovo je jedan od uvjeta plaćanja).

Pozdrav, zanima me kako bi mogao aplicirati za motokultivator sa mojim ucescem. Bavim se uzgojem malina duze vrijeme pa mi je potrebam motokultivator za lakšu obradu.
Datum upita: 04-02-2022

Poštovani, ovaj Javni poziv je namijenjen jačanju kapaciteta ruralnog turizma i odnosi se samo na projekte koji se podnose u partnerstvu. Molimo Vas da pratite našu stranicu kako biste bili pravovremeno informisani o javnim pozivima koji odgovaraju Vašim potrebama.

Pravno lice je registrovano kao d.o.o. Poslovna jedinica - restoran nalazi se na Igmanu. Da li možemo podnijeti prijavu kao restoran (poslovna jedinica) budući da nudimo usluge smještaja u restoranu i aktivno radimo na razvoju turizma (u sklopu restorana napravljene su kabali ljulje, šetališta...)
Datum upita: 04-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Poslovna jedinica je sastavni dio osnovnog pravnog lica i u pogledu ispunjavanja osnovnih kriterija posmatrat će se kao cjelina. Također napominjemo da sve investicije moraju biti realizovane u ruralnim krajevima.

Poštovani U Prilogu VI Pismo namjere navedeno je: Također se obavezujem da ću obezbijediti vlastito učešće u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava u okviru mjere podrške. Na koji način će se ova obaveza dokazuje?
Datum upita: 04-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Izjavu o vlastitom financijskom učešću dajete pod punom moralnom odgovornošću, a element osiguranja poštovanja te izjave jeste svakako bankovna garancija.

Ako partner ulaže u ugostiteljstvo gdje će između ostalog nuditi svoje tradicionalne poljoprivredne proizvode, ali proizvodnja poljoprivrednih proizvoda na tradicionalan način nije predmet ulaganja, da li novi integrisani turistički proizvod u tom slučaju uključuje obvezni specifični element?
Datum upita: 04-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce je jasno navedeno da projekat mora sadržavati minimalno jedan element iz skupine specifičnih prihvatljivih elemenata a koji su definisani kao:
- Proizvodnja rukotvorina i tradicionalnih zanatskih proizvoda (tradicionalni zanati19) te njihova direktna prodaja na lokaciji ili plasman putem turističke ponude u BiH,
- Proizvodnja i prerada poljoprivredno prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalan način.
Iz navedenog slijedi da proizvodnja MORA biti uključena u projektni prijedlog. Iz Vašeg pitanja zaključujemo da se Vaša investicija odnosi na ugostiteljstvo, te je neophodno da projekat uključi minimalno jedan od gore navedenih elemenata.

Da li bijela tehnika, kuhinjski uredjaju i bojler spadaja u prihvatljive troskove opreme za objekat koji bi se izgradio uz projektnu podrsku za pruzanje usluga smjestaja - seoska kuca.
Datum upita: 04-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Troškovi navedeni u Vašem pitanju se mogu smatrati prihvatljivim ukoliko su u skladu sa Smjernicama:
i) neophodni za implementaciju predloženog projekta;
ii) realni i predviđeni budžetom;
iii) opravdani i mjerljivi; i
iv) nastali nakon potpisivanja ugovora sa Projektima i tokom implementacije projekta.

Postovani, prije svega Vam zelim dobar dan. Javljam se ispred seoskog domacinstva koje vodi finansijsko knjigovodstvo, tacnije registrovani smo kao obrt cija je registracija izdata 18.04.2019. godine. Da li mi mozemo biti podnosioc prijave uz jos 2 partnera- fizicka lica. Hvala, Lijep pozdrav
Datum upita: 05-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Molimo Vas da pogledate dio koji se odnosi na prihvatljive podnosioce gdje je vidljivo da ukoliko je podnosilac prijave samostalni preduzetnik tada mora zadovoljavati sljedeće: obrti/samostalni preduzetnici (koji vode finansijsko knjigovodstvo a koji nemaju više od 30 zaposlenih u 2020. godini) koji su registrovani i bave se pružanjem turističkih usluga/proizvoda u ruralnim područjima a koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica). Iz tog je vidljivo da podnosilac prijave, osim svih ostalih uvjeta mora biti registrovan za pružanje turističkih usluga/proizvoda i baviti se time. Iz navedenog, a na osnovu podataka iz Vašeg pitanja slijedi da predloženi podnosilac nije prihvatljiv dok bi partneri mogli biti prihvatljivi, ovisno o predloženom projektu koji mora činiti jednu cjelinu.

Može li aplikant biti registrovani samostalni poljoprivrednik a ja kao partner fizicko lice za usluge smještaja, a drugi partner uzgajivac goveda za uslugu ponude domacih jela od mesa i mlijecnih proizvoda? U selu imamo vec izgrađene neke objekte vezane za seoski turizam i buduce etno selo.
Datum upita: 05-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Da bi prijava bila prihvatljiva mora biti podnesena kroz partnerstvo čija struktura je opisana u Smjernicama za podnosioce. Molimo Vas da pogledate dio koji se odnosi na prihvatljivi podnosioci gdje je vidljivo da ukoliko je podnosilac prijave samostalni preduzetnik tada mora zadovoljavati: obrti/samostalni preduzetnici (koji vode finansijsko knjigovodstvo a koji nemaju više od 30 zaposlenih u 2020. godini) koji su registrovani i bave se pružanjem turističkih usluga/proizvoda u ruralnim područjima a koja u 2020. godini nisu ostvarili prihod veći od 4.000.000 KM (uključujući i povezana lica). Iz tog je vidljivo da podnosilac prijave, osim svih ostalih uvjeta mora biti registrovan za pružanje turističkih usluga/proizvoda i baviti se time. Iz navedenog, a na osnovu podataka iz Vašeg pitanja slijedi da predloženi podnosilac nije prihvatljiv dok bi partneri mogli biti prihvatljivi, ovisno o predloženom projektu koji mora činiti jednu cjelinu.

Postovani, je li Poljoprivredno Gazdinstvo / Plastenička proizvodnja prihvatljiv partnet? Hvala pozdrav....
Datum upita: 06-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Plastenička proizvodnja spada u primarnu proizvodnju. U Smjernicama za podnosioce, dio 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi v) Proizvodnja i prerada poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na zanatski i tradicionalni način i direktna prodaja na gazdinstvu ili plasman putem turističke ponude u BiH vidljivo da se prihvatljive investicije odnose na preradu, unapređenje okoliša/iskoristivost resursa, unapređenje turističke ponude i postojećih procesa poslovanja te se plastenička proizvodnja ne može smatrati prihvatljivom.

Poštovani, kao opg bih aplicirala za opremanje vinarije, kusaonice za turiste, i kaze da treba dozvola za objekat u koji se oprema instalira da je legalno izgrađen, dal mi je dovoljan aviosnimak i potvrda iz katastra, obzirom da je objekat sagrađen prije 100ak godina? lp
Datum upita: 07-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Podnosilac prijave/partner je obavezan dostaviti dokaz o legalnosti objekta u koji će biti instalirana oprema. Navedeno je neophodno i radi obaveze ishođenja upotrebne dozvole za navedeni objekat po realizaciji investicije. Molimo Vas da od nadležnog organa u Vašoj JLS pribavite dokaz o legalnosti predmetnog objekta.

Pozdrav, ja kao fizičko lice prijavljujem projekt izgradnje, adaptacije kuće za iznajmljivanje turistima. Uz vlasnički list što jos trebam? I koje su moje obveze tocno po izgradnji tj isteku projekta nakon godinu dana? lp
Datum upita: 07-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ovaj poziv je namijenjen isključivo za podršku projektima koji se realizuju u partnerstvu, tako da kao individualni podnosilac niste prihvatljivi.

Potrebna dokumentacija pod br 25. Najmanje jedna ponuda... - gdje stoji da za podnosioca nisu potrebne ponude, a mi kao JP Nacionalni park i podnosilac prijave ovim projektom planiramo zajedničku turističku ponudu koja ima nabavku određenih usluga i roba, nismo li u obavezi priložiti ponude?
Datum upita: 07-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Navedeno se odnosi na slučaj u kome je podnosilac prijave JLS (ili organizacije osnovane od strane JLS) koja obzirom da je obavezna provesti proces javnih nabavki nije u obavezi dostaviti ponudu nego dostavljaju internu procjenu troškova na osnovu koje su planirali budžet. Obzirom da ste JP, te ukoliko podliježete obavezi provođenja javnih nabavki tada dostavljate dokument interna procjena troškova (detaljan dokument iz kog se vidi vrijednost svakog troška, kao i na osnovu čega je isti budžetiran). Ponude koje dostavite kao osnovu na kojoj ste bazirali vašu internu procjenu troškova su informativnog karaktera.

Podnosilac zahtjeva je etno selo. Investira u dogradnju Spa/fizijatrije (oprema) Partneri-fizička lica sa smještajem na planini-jačanje kapaciteta/usluga i integrisanje ponude (smještaj u vazdušnim banjama). Preduzeće ima više od 30 kreveta ne ulaže u svoj smještaj nego u diverzifikaciju ponude. Može li?
Datum upita: 07-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Podnosioci i partneri koji pružaju smještaj ili ugostiteljske usluge a imaju više od 30 ležajeva, odnosno više od 50 sjedećih mjesta se ne smatraju prihvatljivim podnosiocem ili partnerom bez obzira na namjenu investicije.

Poštovani, je li kao prihvatljiv voditelj projekta poduzeće, d.o.o. koje se bavi ugostiteljstvom, a prelazi kapacitet od 30 smještajnih jedinica i uslužni kapacitet od 50 osoba? Ulaganje bi u tom slučaju bilo u "iii) Zdravstveno-sportsko-rekreativne aktivnosti"?
Datum upita: 07-02-2022

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Podnosioci i partneri koji pružaju smještaj ili ugostiteljske usluge a imaju više od 30 ležajeva, odnosno više od 50 sjedećih mjesta se ne smatraju prihvatljivim podnosiocem ili partnerom bez obzira na namjenu investicije.

Displaying 101 - 120 of 2111234567891011