Pitanja i odgovori za zatvoreni Javni poziv za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture (jun, 21)

Pretraga pitanja

Displaying 41 – 60 of 681234

U Prilog II Budžet, navedene su 3 stavke: 1.Oprema; 2.Izgradnja, adaptacija, sanacija i rekonstrukcija i 3. Konsultantske usluge. Da li se investicija u sanaciju pristupnog puta gradskoj tržnici u vlasništvu Općine odnosi na stavku 2.budžeta, odnosno u minimalnih 30% ?
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Molimo da pogledate odgovoreno pitanje od 02.06.2021. godine.

Da li upravitelj može dostaviti aktualni izvod iz sudskog registra ili mora prvu i zadnju?
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Ukoliko projektom se planira Upravitelj, potrebno je dostaviti kopiju rješenja o registraciji – prva i zadnja ukoliko je bilo izmjena i dopuna.

Tačka 13. Interna procjena troškova…..Već ćemo u Vašem obrascu za budžet imati precizan iznos troškova, tako da nije najjasnije šta novo treba biti ovdje?
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Interna procjena troškova je dokument pripremljen od JLS koji je osnov za procjenu budžeta potrebnog za realizaciju investicije a koristi se i za pripremu i popunu Budžeta projekta koji je sastavni dio prijavnog paketa.

Pominje se i upotrebna dozvola. Obzirom da cemo upotrebnu dozvolu dobiti tek kad je proces završen, mi bismo kroz projekat željeli odraditi različite instalacije (izgradnju smo već samostalno započeli) i dio opreme (plus manji konsultantski segment) u odgovarajućem aranžmanu sufinansiranja?
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Tačka 2.8.1. Smjernica,  definiše prihvatljive troškove kao i mogućnost fazne izgradnje.  Bilo kakva oprema koju planirate nabaviti kroz ovaj javni poziv mora biti ugrađena kako bi bila prihvatljiva. Tačka 3.1. Potrebna dokumentacija, stav 15 definiše u kom slučaju se od podnosioca prijave zahtjeva dostava upotrebne dozvole.

Ukoliko je naš projekat vrijednosti cca 500.000,00 KM, od UNDP apliciramo na 200.000,00 KM, ostatak 300.000,00 KM općina. Da li tih 300.000,00 KM mozemo pravdati kao svoje učešća ukoliko nađemo i druge financijere
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 2.6.1. Smjernica, treći paragraf definiše minimalni iznos vlastitog sufinansiranja  od ukupnog iznosa predložene investicije (bez PDV-a).  Po vašem upitu, JLS treba da obezbjedi minimalno 125.000,00 KM vlastitih sredstava za potrebe sufinansiranja projekta dok ostatak od 175.000,00 KM može biti prihvaćen od drugih finansijera.

U Prilog II Budžet, navedene su 3 stavke: 1.Oprema; 2.Izgradnja, adaptacija, sanacija i rekonstrukcija i 3. Konsultantske usluge. Da li se investicija u sanaciju pristupnog puta gradskoj tržnici u vlasništvu Općine odnosi na stavku 2.budžeta, odnosno u minimalnih 30% ?
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Tačka 2.6.2. drugi paragraf jasno definiše na šta se mora odnositi minimalnih 30% ukupne investicije.

Glavni projekat za rekonstrukciju gradske pijace je završen, sad smo u fazi revizije; objektat je devastiranom tokom rata, opština je vlasnik i biće upravitelj, za potrebe izrade projekta izdata je lokacijska dozvola, nakon cega se izdaje građevinska dozvola (od strane opstine). Mozemo li aplicirati
Datum upita: 02-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Molimo vas da pogledate ranije odgovoreno pitanje od 17.05.2021. godine.

Općina Kakanj, je odredila parcelu na kojoj bi se gradio poljoprivredni centar i ustupio na korištenje Savezu “KAP” Kakanj koji čine 8 sektorskih udruž. iz polj. Da li su po ovom projektu prihvatljivi troškovi uređenja parcele (regulisanje voda i zemljani radovi) ili izgradnja prizemlja objekta?
Datum upita: 03-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Molimo da detaljno pregledate tačke 2.8.1. i 2.8.2. koje definišu prihvatljive i neprihvatljive troškove.

Da li su prihvatljivi troškovi asvaltiranja oko tržnice?
Datum upita: 03-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi Smjernica za podnosioce prijave su definisani prihvatljivi troškovi. Investicija navedena u Vašem upitu je prihvatljiva ukoliko se odnosi na pristupne puteve koji pripadaju postojećoj tržišnoj infrastrukturi ili projektom planiranoj za izgradnju. Molimo Vas da prilikom pripreme vodite računa o tačci 2.6.2. drugi paragraf. 

Prema Zakonu o građenju USK, član 140. građevine za koje nije potrebna upotreb.dozvola su one za koje je izdato uvjerenje nadležne službe da se ne smatraju bespravno izgrađenim Takav slučaj je sa našom tržnicom. Da li je prihvatljivo da umjesto upotreb.dozv. dostavimo spomenuto uvjerenje?
Datum upita: 03-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 3.1. Potrebna dokumentacija, stav 10 je rečeno da ukoliko za planirane radove (pobrojani)  koji su predmet projektnog prijedloga nije potrebna građevinska dozvola podnosilac je obavezan dostaviti dokaz o tome – mišljenje/potvrdu nadležnog organa (samo ukoliko projekti uključuju građevinske radove) ovjerena kopija. Da bi objekat mogao biti korišten neophodno je da isti posjeduje Upotrebnu dozvolu, ukoliko je nadležni organ u mogućnosti, u skladu sa zakonom, izdati uvjerenje/mišljenje da za predmetni objekat nije potrebna Upotrebna dozvola to uvjerenje/mišljenje je prihvatljivo.

Da li je prihvatljiva investicija sanacija i opremanje javnog sanitarnog čvora u sklopu glavne gradske tržnice?
Datum upita: 03-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi Smjernica za podnosioce prijave su definisani prihvatljivi troškovi. Investicija navedena u Vašem upitu je prihvatljiva ali Vas molimo da vodite računa o tačci 2.6.2. drugi paragraf. 

Da li jedan od članova tima odgovornog za sveukupno upravljanje, praćenje i realizaciju projektnih aktivnosti može biti predstavnik upravitelja tržnice ili svi članovi tima moraju biti isključivo iz JLS?
Datum upita: 03-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U slučaju prihvatanja Prijave za podršku od strane EU4AGRI projekta, Ugovor se potpisuje sa jedinicom lokalne samouprave (podnosilac prijave) koja je odgovorna za realizaciju svih koraka predloženog projektnog prijedloga i komunikaciju prema EU4AGRI.

Poštovani, ispred Udruženja sportskih ribolovac “Bila” iz Han Bile, zanima me da li mi kao udruženje imamo pravo aplicirati. Udruženje ima pravo/koncesiju na vode u tom području, te je idealno za razvoj lokalne zajednice, obzirom da se radi o ruralnoj sredini da velikim potencijalom.
Datum upita: 03-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 2.1 Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava) Smjernica za podnosioce prijave je definisano da je jedini prihvatljiv podnosioc prijave jedinica lokalne samouprave.

Da li je JLS prihvatljiv Upravitelj tržišne infrastrukture ako je 2019. godine poslovala sa deficitom, a 2020. sa suficitom?
Datum upita: 04-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U  vezi sa vašim pitanjem, tačka 3.1., stav 8.  navodi potrebnu dokumentaciju za JLS.

U obrascu piše 1. Sažetak projekta (najviše jedna stranica) a sama Sekcija 1. bez odgovora je već prešla jednu stranu. Molim za pojašnjenje da li se limit odnosi na celu Sekciju 1. ili samo na pitanje 1. Kratki opis projekta (ukratko opišite šta je predmet investicije, gdje je projekt lociran…
Datum upita: 04-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Na postavljeno pitanje je ranije odgovoreno, molim Vas da provjerite ranije odgovore.

Da li Upravljač tržišne infrastrukture može biti Javna ustanova Turistička organizacija Brod? Ova javna ustanova ispunjava sve uslove poziva, ali u kriterijumima poziva za oblik registracije Upravitelja se ne navodi da može biti javna ustanova. Hvala!
Datum upita: 04-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. Javna ustanova, ukoliko zadovoljava sve ostale postavljene kriterije u skladu sa Smjernicama je prihvatljiva da bude Upravitelj tržišne infrastrukture.

Poštovani, Da li je organizovanje raznih manifestacija putem kojih bi promovisali poljoprivredne proizvođače opravdan trošak u projektu i ako nije, može li se računati kao kontribucija podnosioca prijave, jer bi u tom slučaju podnosilac prijave snosio troškove istih ?
Datum upita: 04-06-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 2.8.1. se navode prihvatljive investicije i troškovi. S tim u vezi, konsultantske usluge/tehnička podrška je prihvatljivi trošak u skladu sa detaljnim opisom u Smjernicama. Nadalje, kontribucija prijave mora biti u skladu sa navedenim prihvatljivim troškovima.

Da li partneri na projektu mogu biti budžetirani, tj. plaćeni za aktivnosti koje sprovode sa aplikantom u toku realizacije projekta ?
Datum upita: 04-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi je definisano šta se podrazumjeva pod prihvatljivim troškovima. Obzirom da je Vaše pitanje uopšteno konkretniji odgovor Vam nismo u mogućnosti pružiti.

Da li je prihvatljivo da se aplicira za agro-meteorološke stanice (može se voditi kao OPREMA)? (podaci o vremenu bi u realnom vremenu bili dostupni svim poljoprivrednicima na teritoriji opštine besplatno i to za nivoe mikrolokacija, što bi unaprijedilo njihovu poljoprivrednu proizvodnju?
Datum upita: 05-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 1.3. Ciljevi mjere podrške ruralnoj/lokanoj tržišnoj infrastrukturi je definisano šta se podrazumjeva pod ruralnom i tržišnom infrastrukturom kao i ciljevi Javnog poziva.

 

Da li je prihvatljivo da uz stanice ide i odgovarajući softver sa modelima predikcije pojave bolesti i štetočina? (značajno bi se smanjila upotreba pesticida i zaštitnih sredstava, očuvao bi se kvalitet hrane i zemljišta, te bi poljoprivrednici imali niže troškove proizvodnje)?
Datum upita: 05-06-2021

Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture. U tačci 1.3. Ciljevi mjere podrške ruralnoj/lokanoj tržišnoj infrastrukturi je definisano šta se podrazumjeva pod ruralnom i tržišnom infrastrukturom kao i ciljevi Javnog poziva.

Displaying 41 – 60 of 681234