Pitanja i odgovori

Pretraga pitanja

Displaying 1 - 20 of 891123456

Poštovani, javljam se ispred Privredne jedinice u sklopu kazneno popravnog zavoda koja je registrovana za preradu mesa. Mi želimo da vršimo rekonstrukciju farme svinja. Zamjena dotrajalih boksova i podova u štali, kao i vodovodnih i električnih instalacija. Da li je to moguće ovim projektom? Hvala.
Datum upita: 18-10-2021

Poštovani zahvaljujemo na dostavljenom upitu. U skladu sa tačkom 2.1. Smjernica za podnosioce prijava, prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća u skladu sa važećom klasifikacijom u BiH koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. U skladu s tačkom 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi, u tabeli A. LISTA PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA pod sekcijom 3. SEKTOR PRERADE MESA nalaizi se lista prihvatljivih investicija.

Šifra djelatnosti Zadruge je 01.13 Zadruga bi u sklopu ovog poziva nabavila i sortirnicu za voće. Poslujemo u objektu s hladnjačom ukupne površine 600 m2 koji je u najmu na 5 godina, a čiji vlasnik je općina. Jesmo li prihvatljivi za navedeni javni poziv?
Datum upita: 18-10-2021

Poštovani zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ukoliko se interesujete za sektor prerade voća, molimo da pogledate prihvaltjive investicije/troškove pod tačkom 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi, u tabeli A. LISTA PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA pod sekcijom 1. SEKTOR PRERADE VOĆA, POVRĆA, VINARSTVO, PRERADE MASLINA, GLJIVA, ZAČINSKOG BILJA. Po pitanju vlasništva pogledajte tačku 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosioca prijave i projektnog prijedloga pod rednim brojem 9.

Poštovani, Da li može učestvovati naše preduzeće koje se bavi proizvodnjom pekarskih proizvoda i proizvodnjom tjestenina, prema statistici osnova je djelatnost je 10.71, a navedeno je da mogu učestvovati prerađivači žitarica, a mi od brašna pravimo gotov proizvod (hljeb)?
Datum upita: 18-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo Vam se na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. U skladu sa tačkom 2.7.2.5. Sektor prerade žitarica u okviru posebnih kriterija definsano je ko su prihvaljtivi podnosioci prijava. Također i lista prihvaltjivih investicija/troškova pod tačkom 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi, u tabeli A. LISTA PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA pod sekcijom 5. SEKTOR PRERADE ŽITARICE upućuje ko su prihvaltjivi podnosioci prijava za ovaj sektor tj. pekare, poslastičarnice i proizvođači tjestenine nisu prihvatljivi podnosioci prijava.

Poštovani, molimo informaciju, da li preduzeća iz oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda (pekarstvo, proizvodnja suhe tjestenine, proizvodnja kroasana sa dugim rokom trajanja, proizvodnja tortilja) mogu ostvariti pravo na poticaj za navedeni Javni poziv. S poštovanjem.
Datum upita: 18-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo Vam se na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. U skladu sa tačkom 2.7.2.5. Sektor prerade žitarica u okviru posebnih kriterija definsano je ko su prihvaljtivi podnosioci prijava. Također i lista prihvaltjivih investicija/troškova pod tačkom 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi, u tabeli A. LISTA PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA pod sekcijom 5. SEKTOR PRERADE ŽITARICE upućuje ko su prihvaltjivi podnosioci prijava za ovaj sektor tj. pekare, poslastičarnice i proizvođači tjestenine nisu prihvatljivi podnosioci prijava.

Molimo Vas za odgovor da li će u narednom periodu biti objavljen novi javni poziv za podnosioce prijava koji su ostvarili prihod veći od 10.000.000 KM (tačka 2.7.1. opći kriteriji prihvatljivosti)s obzirom da u javnom pozivu iz 2020 godine nije postajao navedeni uslov odnosno kriterij
Datum upita: 18-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo Vam se na Vašem pitanju i interesu. U ovom momentu nismo u mogućnosti odgovoriti na Vaše pitanje. Ljubazno Vas molimo da u narednom periodu nastavite pratiti našu web stranicu i naše pozive.

Postovani, buduci da postoji znacajano sirok obuhvat davanja punomoci konsultantu, molim da odgovorite na sto tacno treba da glasi punomoc koju ce preduzece dati konsultantu koji ce vrsiti izradu biznis plana; npr. samo punomoc za izradu biznis plana za EU4Agri ili istu treba prosiriti ?
Datum upita: 18-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Minimalna punomoć koju konsultant mora imati se odnosi na izradu poslovnog plana za aplikaciju na ovaj javni poziv. Od podnosioca prijave ovisi koji nivo punomoći zastupanja i predstavljanja će dati konsultantu a samim time će i dio obaveza koje mogu uključiti komunikaciju sa Projektom, izvještavanje i sl. prenijeti na konsultanta.

Postovani, da li pod opremom za cuvanje i skladistenje Zitarica, kao prihvatljivom investicijom, podrazumjevate i metalne silose ?
Datum upita: 18-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Ukoliko se već bavite preradom žitarica (mlinarski proizvodi) i ispunjavate ostale kriterije Smjernica javnog poziva, onda je nabavka metalnog silosa prihvatljiva.

Imam pčele,proizvodim med,polen,propolis i sakupljam i prerađujem samoniklo ljekobilje u medu ,meleme i još toga Radim na proširenju društava pčele pa bi ušla u apiterapiju-liječenje udisanjem zraka iz košnica. Da li i kako bi ušla u program za sredstva hvala lp
Datum upita: 18-10-2021

Poštovana, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. Prihvatljivi podnosilac prijave je definisan pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške u Smjernicama javnog poziva, a što se tiče sektora meda, definisano je pod tačkom 2.3. Prihvatljivi sektori prerade za podršku gdje stoji da u sektoru meda prerada podrazumijeva procese obrade/prerade svježih poljoprivrednih proizvoda i proizvodnju isključivo prehrambenih proizvoda što vašu poslovnu ideju čini neprihvatljivom u sklopu ovog Javnog poziva. Moguće je da će tokom naredne godine kroz poziv za diverzifikaciju ovo biti prihvatljiv sektor i aktivnost.

Molimo vas odgovorite nam sta se podrazumijeva pod preradom zitarica. Jel se to odnosi na pekare ili mlinare?
Datum upita: 18-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo Vam se na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.3 su opisani Prihvatljivi sektori prerade za podršku. U skladu sa navedenom tačkom Javni poziv se odnosi na preradu žitarica (samo mlinarski proizvodi, izuzev stočne hrane) tj. pekare, poslastičarnice i proizvođači tjestenine nisu prihvatljivi podnosioci prijava.

Primarna djelatnost firme je proizvodnja svježih šampinjona, sa sektorom prerade u pasterizirane šampinjone. Možemo li aplicirati na A.Lista 1. Sektor 1.1.5. Izgradnja postrojenja za solarnu energiju 1.2.4. Nabavka opreme i uređaja za zamrzavanje
Datum upita: 19-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Po opsiu vaše prerađivačke djelatnosti, spadate u prihvatljiv sektor po ovom javnom pozivu. U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.8.1. su definisane prihvatljive investicije i troškovi po prihvatljivim sektorima. Sve investicije i troškovi moraju biti u skladu sa namjenom javnog poziva odnosno moraju se odnositi isključivo na jačanje prerađivačkih kapaciteta i/ili marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Poštovani, obraćamo Vam se sa upitom vezano za uslove navedene pod tačkom 2.7.1. pod 7. podnosilac prijave u 2020. godini nije ostvario prihod veći od 10.000.000 KM, da li je to eliminatorni kriterij budući da naša firma premašuje iznos gore navedenog prihoda, a ima u planu proširivanje kapaciteta.
Datum upita: 19-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. U Smjernicama za podnosice prijave u tačci 2.7. su jasno definisani kriteriji čije ispunjenje je obavezno (eliminatorno) tj. u vašem slučaju ako godišnji prihodi premašuju iznos od 10 miliona KM niste prihvatljiv podnosilac prijave.

Poštovani, firma se bavi otkupom i preradom žitarica. Otkupljujemo i sušimo žitarice za ljudsku i ishranu stoke. Trenutno smo u izgradnji novog skla. kapaciteta za žitarice, nabavke opreme za sušenje žitarica, opreme za testiranje, kolska vaga. Da li ova investicija moze aplicirati na javni poziv
Datum upita: 19-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. U Smjernicama za podnosioce prijave u tačci 2.3 su definisani prihvatljivi sektori dok su u tačci 2.8.1. definisane prihvatljive investicije i troškovi po prihvatljivim sektorima. Sve investicije i troškovi moraju se odnositi isključivo na prihvatljive sektore i biti u skladu sa namjenom javnog poziva - jačanje prerađivačkih kapaciteta i/ili marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Poštovani, bavimo se proizvodnjom stočne hrane, u planu nam je da pokrenemo preradu jaja, da li možemo aplicirati? Firma je registrovana vise od dvije godine, ispunjavamo sve ostale uslove. Zanima nas da li je moguće aplicirati ako se tek u ovom periodu kreće sa procesom prerade jaja? Hvala, pozdrav
Datum upita: 19-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.7. su jasno definisani kriteriji čije ispunjenje je obavezno (eliminatorno). U tačci 2.7.1 je navedeno da je podnosilac prijave je registrovan minimalno dvije godine prije objave ovog Javnog poziva i aktivno se bavi preradom prehrambenih proizvoda koji su predmet prijave više od jedne godine. Dakle, podnosilac prijave koji se ne bavi preradom prehrambenih proizvoda koji su predmet prijave više od jedne godine nije prihvatljiv.

Poštovani, Mi proizvodimo drvene police i ambalažu za (u međuostalom) poljoprivredne artikle. Sve naše artikle su sa printom i tako odličan marketiški alat za reklamiranje. Da li mi imamo pravo sudjelovati u javnom natečaju?
Datum upita: 19-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.1 definisani su Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške. Prihvatljivi podnosioci su mikro, mala i srednja preduzeća koja su registrovana najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda. Dodatno, u tačci 2.3 su opisani Prihvatljivi sektori prerade za podršku. Proizvodnja drvenih polica i ambalaže nije među navedenim sektorima prerade.

Poštovani Mi imamo registrovan obrt Rasadnik. Bavimo se uzgojem i prodajom ukrasnog bilja i uređenjem zelenih površina. Da li postoji mogućnost da se mi prijavimo na navedeni Javni poziv, jer u sklopu ukrasnog bilja imamo i lavandu i ruzmarin. Unaprijed zahvaljujem
Datum upita: 19-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.1 definisani su Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške. Prihvatljivi podnosioci su mikro, mala i srednja preduzeća koja su registrovana najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva i bave se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda. Dodatno, u tačci 2.3 su opisani Prihvatljivi sektori prerade za podršku. Uzgoj i prodaja lavande i ružmarina ne spada pod preradom poljoprivrednih proizvoda.

Imamo li pravo sudjelovanja, odnosno možemo li ući u izbor ako je OPG registriran 2013 godine na moje ime, a od ove godine nosilac OPG-a je sin, a muž i ja smo registrirani kao članovi na OPG-u. Zemlja je u našem vlasništvu (gruntovno je na meni) i radi se o površini 4.0597 ha pod nasadom jabuka.
Datum upita: 19-10-2021

Poštovani, moramo naglasiti da je ovo javni poziv za preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a ne za primarnu proizvodnju. Javni poziv za primarnu proizvodnju je planiran u narednih nekoliko mjeseci i molimo da pratite našu web stranicu www.eu4agri.ba gdje će blagovremeno biti istakunto obavještenje o tom javnom pozivu.

Postovani, da li je prihvatljiv podnosilac poljoprivredno gazdinstvo koje je registrovano u februaru 2021.godine?
Datum upita: 20-10-2021

Poštovani, moramo naglasiti da je ovo javni poziv za preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a ne za primarnu proizvodnju. Javni poziv za primarnu proizvodnju je planiran u narednih nekoliko mjeseci i molimo da pratite našu web stranicu www.eu4agri.ba gdje će blagovremeno biti istakunto obavještenje o tom javnom pozivu.

Mi smo preduzeće koje se, između ostalog, bavi proizvodnjom i prodajom svježih kolača i peciva. Registrovana šifra djelatnosti je 10.71 Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača. Molimo vas da nam odgovorite da li naša navedena djelatnost zadovoljava kriterije za prijavu na Javni poziv.
Datum upita: 20-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo Vam se na Vašem interesu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. U Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.3 su opisani Prihvatljivi sektori prerade za podršku. U skladu sa navedenom tačkom Javni poziv se odnosi na preradu žitarica (samo mlinarski proizvodi, izuzev stočne hrane) tj. pekare, poslastičarnice i proizvođači tjestenine nisu prihvatljivi podnosioci prijava.

Displaying 1 - 20 of 891123456