Pitanja i odgovori

Pretraga pitanja

Displaying 41 - 60 of 89112345678

Preduzeće je registrovano 2004 godine. Društvo se bavi proizvodnjom, trgovinom i uslugama u oblasti poljoprivredne proizvodnje. U peridu pandemije, preduzeće posluje s gubitcima. Interesuje me mogu li se prijaviti na Javni poziv za podršku zbog trenutnih gubitaka u poslovanju.
Datum upita: 28-10-2021

Poštovani, u Smjernicama za podnosioce prijave, u tačci 2.7. su jasno definisani kriteriji čije ispunjenje je obavezno (eliminatorno). U tačci 2.7.1 stav 21) je navedeno da podnosilac prijave morao imati pozitivan poslovni rezultat u 2020. godini. Izuzetno, ukoliko je podnosilac prijave ostvario negativan poslovni rezultat u 2020. godini usljed posljedica izazvanih COVID-19, uzeće se u obzir poslovanje iz 2019. godine u kojoj je podnosilac prijave morao ostvariti pozitivan rezultat kao i pozitivan rezultat u 2021. godini (u periodu koji prethodi objavi Javnog poziva).

Poštovani, Interesuje me da li je eliminišući faktor za konkurisanje na poziv prihod od 10.050.000,00 KM koji je viši od ograničenja za 50.000,00 KM od predviđenog limita? Srdačan pozdrav
Datum upita: 28-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. U Smjernicama za podnosice prijave u tačci 2.7. su jasno definisani kriteriji čije ispunjenje je obavezno (eliminatorno) tj. u vašem slučaju ako godišnji prihodi premašuju iznos od 10 miliona KM niste prihvatljiv podnosilac prijave.

Da li je preduzeće registrirano kao trgovinsko, ali koje ima radnu jedinicu koja se bavi preradom jagodičastog voća i koje proizvode plasira u BiH , ali i izvozi, prihvatljivo za apliciranje na projekat. Osim unapređenja trenutne prerade, željeli bi otvoriti i pogon za proizvodnju sokova.
Datum upita: 28-10-2021

Poštovani zahvaljujemo na Vašem upitu. U tačci 2.2. Neprihvatljivi podnosioci prijava Smjernica za podnosioce prijave, su pobrojani neprihvatljivi podnosioci. Ukoliko Vaša djelatnost nije navedena u spomenutoj tačci smatrate se prihvatljivim podnosiocem, uz napomenu da se planirana investicija mora isključivo odnositi na prihvatljive sektore koji su navedeni u Smjernicama, kao i uz ispunjenje svih drugih zahtjeva prihvatljivosti podnosioca prijave.

Poštovani, podnosilac prijave (sektor prerade mesa) ima prihod od 4 miliona KM u 2020. god. On je suvlasnik 50% kapitala u drugom privrednom društvu koja ima prihod 9 miliona KM u 2020. Da li je podnosilac prijave prihvatljiv po osnovu tačke 2.1. JP (prihod nije veći od 10 miliona KM)? Hvala
Datum upita: 28-10-2021

Poštovani, zahvljajujemo se na Vašem upitu. U Smjernicama javnog poziva pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške definsano je da podnosilac prijave ne može imati godišnji prihod veći od 10 miliona KM. To uključuje i povezana lica po osnovu vlasništva i kapitala odnosno posmatra se u kumulativu.

Postovanje kao obrt sam registrovana i to tradicionalni zanati te nemam knjigovodsvo, odnosno zavrsne racune za trazeni period u Vasem pozivu. Sve racune placam preko banke i da li mogu da apliciram na ovaj poziv s obzirom da se bavim uzgojem ljekovitog bilja, pčelarsvom i kombinacijama proizvoda?
Datum upita: 29-10-2021

Poštovana, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. Što se tiče finansijskog poslovanja, potrebno je dostaviti informacije o vašem poslovanju koji ne moraju nužno biti bilansi stanja i uspjeha. Po osnovu takvih ulaznih parametara praviti i poslovni plan. Što se tiče sektora pčelarstva i ljekovitog bilja, oba su prihvatljiva, uz napomenu da se prijavljujete za samo jedan sektor i uz uslov da je u pitanju prerada a ne primarna proizvodnja (što iz vašeg upita nije dovoljno jasno).

Da li preduzece koje je uspjesno sprovelo grant sredstva EU4B projekta Javnog poziva za preradu, moze aplicirati na ovaj javni poziv? U smjernicama se navodi da ne mogu na istu mjeru svih javnih poziva objavljenih od 2020-2024 pa mozete li nam reci da li taj javni poziv ulazi u taj period.
Datum upita: 30-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. Preduzeća koja su uspješno spovela grant sredstva kroz javni poziv za preradu u okviru EU4Business projekta mogu aplicirati na ovaj javni poziv jer se isti implementira kroz tri druga projekta (EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery) u okviru kojih će javni pozivi biti objavljeni u periodu od 2020. do 2024. godine.

Poštovani, lice N.N. je vlasnik firme "A" iz oblasti prerade voća sa učešćem u kapitalu od 20% i firme "B" iz oblasti visokogradnje sa učešćem u kapitalu od 30%. Firma "A" i firma "B" nemaju nikakvih poslovnih veza niti odnosa. Da li su firme "A" i "B" povezana lica?
Datum upita: 31-10-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. U Smjernicama javnog poziva pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške u fusnoti br. 3 definisano je ko su povezana lica.

Poštovani, da li su prihvatljivi podnosioci prijava po ovom pozivu subjekti koji su ranije podržani kroz istu mjeru podrške za preradu tokom EU4BUSINESS projekta (ne EU4AGRI). Prema smjernicama jesu a prema odgovorima na pitanja nisu (pitanje i odgovor br.37)? Hvala. Lp
Datum upita: 01-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. Preduzeća koja su uspješno spovela grant sredstva kroz javni poziv za preradu u okviru EU4Business projekta mogu aplicirati na ovaj javni poziv jer se isti implementira kroz tri druga projekta (EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery). Pravno lice koje je postavilo pitanje br. 37 je prethodno podržano kroz javni poziv za preradu u okviru EU4AGRI projekta te iz navedenog razloga nije prihvatljiv podnosilac prijave po ovom javnom pozivu.

Preduzeće ima proizvodnju na dvije lokacije. Jedna lokacija ima upotrebnu dozvolu, dok druga ima građevinsku i predali smo zahtjev za upotrebnu. Želimo da nabavimo opremu. Da li smo relevatni da apliciramo prema ovom kriterijumu ako ne možemo prije 03. decembra imati upotrebnu za drugu lokaciju.
Datum upita: 03-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu i dostavljenom upitu. Lokacija koja je predmet investicije odnosno u koju će biti instalirana oprema koju planirate nabaviti mora imati sve relevantne dozvole koje ćete predati u sklopu aplikacije.

Poštovani, Firma je osnovana prije godinu dana, ali je prije toga bila 4 godine u sklopu podružnice firme koja je sada njen vlasnik. Da li možemo aplicirati na projekat s obzirom da se radi o povezanim društvima?
Datum upita: 04-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na iskazanom interesu. Uslovi za podnosioca prijave po voom javnom pozivu su između ostaloga i da je registrovan najmanje 24 mjeseca od objave javnog poziva, te da je za taj period u prilici dokazati iskustvo u sektoru za koji se prijavljuje.

Da li ja kao fizičko lice i registrirani pčelar imam pravo na apliciranje po ovom programu. Dali aplikaciju dostavljati postom ili elektronskim putem?
Datum upita: 04-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. U Smjernicama javnog poziva pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške definsano ko sve može biti podnosioc prijave za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ove mjere podrške. Dodatno pod tačkom 3.2. Način dostave prijave definisano je na koji način se dostavljaju aplikacije.

- Šta se misli u poslovnom planu sa tabelama, kada se radi o postojećoj proizvodnji i samo investicija, kao popuniti odeđene stavke Konkretno: Tabela 3.3.1. - šta su ulazni materijali? Tabela 3.4.1. - šta se navodi u svakoj od 4 stavke? Tabela 3.3.2. - šta su ulazni materijali samo investicija?
Datum upita: 05-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu i dostavljenom upitu. Za ova vaša pitanja molimo da poslušate našu info sesiju koja će se održati putem Facebook stranice projekta EU4AGRI u utorak, 09.11. od 13h do 15h. Tokom sesije je planirano da se daju pojašnjenja vezano za excel tabele i pojedina polja uključujući i ova za koja ste postavili pitanja. Ukoliko niste u prilicu poslušati info sesiju ista će biti snimljenja, pa možete naknadno poslušati/pogledati snimak.

Preduzeće koje bi apliciralo na poziv je u procesu dobijanja upotrebne dozvole i očekuje da će do kraja roka za apliciranje dobiti dozvolu. Ako preduzeće ne dobije dozvolu do krajnjeg roka za apliciranje, da li je prihvatljivo da dostavi Zahtjev za izdavanje dozvole, a naknadno dopuni dokumentaciju?
Datum upita: 05-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu i dostavljenom upitu. Prilikom prijave na javni poziv morate dostaviti sve relevantne dozvole zahtjevane javnim pozivom i precizirane u Smjernicama za podnosioce prijava. Naknadna dopuna dokumentacije nije dozvoljena.

Imamo poljoprivedno gazdinstvo 10 godina. Da li je moguća nova gradnja investicija za proširivanje kapaciteta farme za tov pilića?
Datum upita: 05-11-2021

Poštovani, moramo naglasiti da je ovo javni poziv za preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i to za subjekte koji minimalno 12 mjeseci posluju u preradi u određenom sektoru, a ne za primarnu proizvodnju. Javni poziv za primarnu proizvodnju je planiran u narednih nekoliko mjeseci i molimo da pratite našu web stranicu www.eu4agri.ba gdje će blagovremeno biti istakunto obavještenje o tom javnom pozivu.

Poštovani, Da li se kao prihvatljiv podnosioc može smatrati preduzeće (doo) koje se bavi nabavkom, obradom, pakovanjem i distribucijom žitarica,sjemenki za konditorsku industriju kao i ljekobilja a koje trenutno ima šifru djelatnosti 46 90 Nespecijalizovana trgovina a namjerava ulagati u modernizaciju
Datum upita: 07-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. Kako je navedeno u Smjericama javnog poziva, podnosilac prijave mora ispuniti niz kriterija da bi se smatrao prihvaljtivim, a između ostalog da se aktivno bavi preradom u sektoru za koji aplicira i to minimalno dvije godine. To znači da ukoliko se u posljednjih 12 mjeseci niste bavili preradom iz sektora za koji planirate da podneste prijavu, već tek to namjeravate raditi, niste prihvatljiv podnosilac prijave.

Obrt je registrovan 2016.g. Od marta 2021. obrt mijenja vlasnika (muž prebacuje vlasništvo na mene) i ulazimo u sistem PDV-a. Nabavka sirovina za preradu se nabavljala pretežno preko otkupnih blokova, tj. plaćanje nije vršeno putem bankovne transakcije. Dali možemo aplicirati obzirom na način poslo
Datum upita: 08-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na dostavljenom upitu i iskazanom interesu za učešće na ovom javnom pozivu. Iz vašeg pitanja nije nam jasno kako obrt može promjeniti vlasnika, te kojom vrstom prerade i koliko dugo se bavi taj obrt. Ljubazno vas molimo da dostavite dodatno pojašnjenje kako bi vam mogli dati odgovor na vaše pitanje.

Poštovani, u opštim kriterijumima prihvatljivosti 2.7.1. pod tačkama 5. i 6. navedene su obavezne: obuka vezana za sigurnost hrane i obuka za protokole u uslovima pandemije...Ko su prihvatljivi "eksperti" za navedene stavke i koju dokumentaciju je potrebno da posjeduju?
Datum upita: 08-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Ovim javnim pozivom nisu specificirani eksperti koji će izvoditi spomenute obuke jer isto ovisi o potrebama Vaših korisnika kao i lokaciji predmetne infrastrukture. Međutim, u skladu sa dobrim praksama neophodno je da navedeni eksperti posjeduju znanje i iskustvo kako bi mogli kvalitetno realizovati predmetne obuke. Također, očekujemo da će te odabir konsultanata izvršiti na transparentan način uz jasne kriterije koje isti moraju zadovoljiti.

Bavimo se preradom mesa. Izgradili smo objekat za klaonicu i imamo u planu nabaviti opremu za klaonicu i halal box. Nakon završetka investicije, nećemo biti u mogućnosti da koljemo mini. 50 junadi dnevno, ali ćemo moći preraditi preko 10 t. mesa godišnje. Da li ispunjavamo posebni kriterij prihvatljivosti?
Datum upita: 08-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. U smjernicama javnogpoziva, u sekciji 2.7.2.3 Sektor prerade mesa. Za klaonice jasno je navedeno da podnosioci prijave koji se bave preradom mesa i mesnih proizvoda moraju ispuniti sljedeće posebne uslove nakon završene investicije: Projektni prijedlog koji se odnosi na objekte za klanje stoke i živine mora rezultirati sa sljedećim dnevnim kapacitetima klanja i primarne obrade: minimalno 50 junadi. To znači da morate ispuniti ovaj kriteriji kako bi se, pored ispunjenja ostalih kriterija, smatrali prihvatljivim podnosiocem prijave.

Displaying 41 - 60 of 89112345678