Pitanja i odgovori

Pretraga pitanja

Displaying 61 - 80 of 891123456789

Poštovani, da li su prihvatljivi troškovi pripreme projektnog prijedloga i troškovi konsultantskih usluga za upravljanje projektima koje pružaju vanjski konsultanti?
Datum upita: 08-11-2021

Poštovani zahvaljujemo na dostavljenom upitu. U tačci 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi, u tabeli C. PRIHVATLJIVE KONSULTANTSKE USLUGE nalazi se lista prihvatljivih konsultanstkih usluga. Priprema projektnog prijedloga i troškovi konsultantskih usluga za upravljanje projektima koje pružaju vanjski konsultanti ne nalaze se na toj listi, dakle nisu prihvatljivi troškovi.

Radi se o rekonst. i opremanju objekta pijace. Unutrašnji dio sadrži lokale. Da li su inverterski klima uređaji prihvatljiv trošak kao nabavka opreme? Vanjski dio je projektovan kao natkrivena površina sa betonskim tezgama. Da li je nabavka mobilnih tezgi-kućica prihvatljiv trošak kao nabavke opreme?
Datum upita: 08-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Prihvatljive investicije su pobrojane u tačci 2.8.1. Prihvatljive investicije i troškovi iz čega je vidljivo da je nabavka mobilnih sajamskih štandova (što uključuje i kućice) te prodajnih stolova (štandova) prihvatljiv trošak. Molimo Vas da u Vašoj prijavi kvalitetno opišete namjenu opreme (mobilnih kućica) te da validirate potrebu njihove nabavke. Što se tiče nabavke invertorskih klima ukoliko su u svrhu unapređenja prodajnih mjesta su prihvatljivi troškovi.

Postovani, molim potvrdite da li je dobro uradjeno povezivanje polja u excel file -2b. uprkos podacima preduzeca koje prenesemo iz bilansa stanja i uspjeha bazne godine u tacke 8.7 i 8.8, na poziciji ocjena bazne godine (pod tackom 10. dobiveni rezultati u file 2b) se prikazuje: #N/A. Hvala
Datum upita: 08-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. Vezano za Vaš upit, provjerili smo povezivanje i urađeno je sasvim korektno. Mogući razlog za pojavljivanje spomenute poruke je: Na sheetu 2.1. Podaci o podnosiocu u liniji 22 nije odabran sektor u kome se realizuje investicija. Drugi mogući razlog jeste da u tabele niste unijeli sve podatke koji su neophodni za izračun kriterija koji se koriste za ocjenu bazne godine.

Postovani, u slucaju da preduzece aplikant ima vise vlasnika sa znacajnijim ucescem u vlasnistvu i da ima vise izvrsnih direktora, da li svako od tih lica, ponaosob, treba dati izjavu ne obavlja i javnu funkciju ? Hvala.
Datum upita: 08-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. Svi suvlasnici i odgovorna lica određenog subjekta moraju dostaviti izjavu da ne obavljaju javnu funkciju.

Poštovani, Mislim da excell tablice treba doraditi: 1. plan ulaganja u trajna obrtna sredstva 2. Ekonomski tok - nema nikako tablice Pitanje: kad ćete ovo uraditi? Pitanje: Hoćete li ublažiti kriterije za baznu godinu , jer isključuje vinare i maslinare?
Datum upita: 09-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. Tabele koje spominjete neće biti dodate u postojeći model poslovnog plana niti će biti ublaženi kriteriji za ocjenu bazne godine.

Da li imam pravo na novca na sredstva ako imam projekat sadnje 4 dum lijeske na podrucje opcine Bugojno. Da li nam je potreban projekat. Na proljeće vec krece sadnja.
Datum upita: 09-11-2021

Poštovani, moramo naglasiti da je ovo javni poziv za preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a ne za primarnu proizvodnju. Javni poziv za primarnu proizvodnju je planiran u narednih nekoliko mjeseci i molimo da pratite našu web stranicu www.eu4agri.ba gdje će blagovremeno biti istakunto obavještenje o tom javnom pozivu.

Mi smo farma krava, koja se bavi proizvodnjom mlijeka. Farma je registrovana 2007god. U novembru 2021.god kao djelatnost firme dodata je prerada mlijeka. Da li se mi možemo prijaviti na ovaj poziv, da li postoji neki vremenski period koji mora proći od kako je firma registrivana, za preradu. Pozdrav
Datum upita: 09-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. Kako je navedeno u Smjericama javnog poziva, podnosilac prijave mora ispuniti niz kriterija da bi se smatrao prihvaljtivim, a između ostalog da se aktivno bavi preradom u sektoru za koji aplicira i to minimalno 12 mjeseci. To znači da ukoliko se u posljednjih 12 mjeseci niste bavili preradom iz sektora za koji planirate da podneste prijavu, već tek to namjeravate raditi, niste prihvatljiv podnosilac prijave.

Poštovani, Da li nabavka električnog paletara prihvatljiv trošak - oprema koja bi se nabavila u okviru projekta – sektor prerade voća, povrća i gljiva? Hvala i srdačan pozdrav.
Datum upita: 09-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. Električni paletar je prihvatljiva investicija za sektor koji pitate.

Može li Zadruga koja se bavi proizvodnjom organskih sjemena kroz ovaj projekt raspoloživa sredstva potrošiti na kupnju velikog traktora, kojim bi se zadovoljile potrebe na velikim poljoprivrednim površinama. Unaprijed hvala na odgovoru.
Datum upita: 10-11-2021

Poštovana, moramo naglasiti da je ovo javni poziv za preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a ne za primarnu proizvodnju. Javni poziv za primarnu proizvodnju je planiran u narednih nekoliko mjeseci i molimo da pratite našu web stranicu www.eu4agri.ba gdje će blagovremeno biti istakunto obavještenje o tom javnom pozivu.

preduzece ima vlastitu primarnu proizvodnju mesa,potom preradu mesa,te polj.apoteku. U okviru posl.plana tacke 3.3, 3.4, 8.1 da li se unose podaci samo o sirovinama i količinama proizvoda koje se odnose bas na preradu mesa, koja cini 50% prihoda? Kako unijeti stocnu hranu za tov u prim.proizvodnji ?
Datum upita: 10-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. Model poslovnog plana je struktuiran da prikazuje trenutno poslovanje podnosioca u cjelini (tabele koje su označene kao trenutno polsovanje bez investicije), ali također pokazuje i direktne efekte investicije (table označene kao direktni efekti investicije). U tabele direktni efekti investicije se unose samo podaci koji su relevantni za investiciju (ne bi se pojaviuli bez investicije) dok se u tabele trenutno poslovanje unose svi podaci relevantni za cjelokupno poslovanje podnosioca i to u baznoj godini (izračun ostalih godina je automatizovan).

Poštovani, Zanima nas da li Javne ustanove mogu da apliciraju za ovaj konkurs bespovretnih sredstava za prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda? Hvala
Datum upita: 11-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. Smjernicama javnog poziva u poglavlju 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške stoji sljedeći kriteriji: koji u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala. Prema tome, to znači da JU nisu prihvaljtivi podnosioci prijava.

Da li je asfaltiranje parking prostora prihvatljiv trošak? U slučaju da nije može li se ono odraditi nakon završetka projekta, jer objekti koji su predmet projekta i bez parkinga mogu dobiti upotrebnu dozvolu?
Datum upita: 11-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Samo asfaltiranje parking prostora se ne smatra prihvatljivim troškom. Projektni prijedlog može sadržavati i neprihvatljive troškove koji su neophodni za realizaciju projektnog prijedloga ali financijsko učešće u njihovoj realizaciji ne ulazi u obavezno financijsko učešće koje se traži ovim Javnim pozivom.

Postovanje, interesuje me da li se mogu prijaviti za dobijanje bespovratnih sredstava od strane vase fondacije iako nemam registrovanu djelatnost, ali sam u postupku otvaranja iste?! U pitanju je djelatnost prerade zitarica...
Datum upita: 12-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i iskazanom interesu. Ljubazno vas molimo da pročitate smjernice javnog poziva i pogledate ko može biti prihvaljtiv podnosilac prijave.

Poštovani, proslijedili smo dodatno pitanje 11.12.na Vaš odgovor na zvaničan email info@eu4agri.ba, jer smo ovdje ograničeni na 300 karaktera, zamolili bi Vas da nam odgovorite. Lijep pozdrav
Datum upita: 12-11-2021

Poštovana, ne možemo vam davati odgovore putem drugih kanala komunikacije osim ovog koji je predviđen za postavljanje pitanja. Ljubazno vas molimo da postavite vaše pitanje ovdje, možete poslati i više pitanja. Hvala na razumjevanju.

Postovani. nasa firma je registrovana kako javni poziv i zahtijeva, prije 2 godine, medjutim aktivno se bavimo preradom par mjeseci unazad, sve ostale uslove ispunjavamo. Je li to eliminatorno da se firma morala aktivno baviti 12 mjeseci unazad? Hvala, srdacan pozdrav.
Datum upita: 12-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo se na iskazanom interesu. Kao što je navedeno u Smjernicama javnog poziva, da bi se podnosilac prijave smatrao prihvatljivim mora se kativno baviti preradom minimalno 12 mjeseci pored toga sto mora biti registrovan minimalno 2 godine.

Naša firma ima namjeru, da se bavi preradom žitarica kroz proizvodnju trave od ječma i pšenice. To je postupak uzgoja u inkubatorima bez zemlje i pesticida, a krajnji proizvodi su prah ili sok koji se dobija hladnim cijeđenjem. Proizvodi su namijenjeni za humanu upotrebu kao dodaci ishrani
Datum upita: 12-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na dostavljenom upitu iskazanom interesu. Kako je navedeno u Smjericama javnog poziva, podnosilac prijave mora ispuniti niz kriterija da bi se smatrao prihvaljtivim, a između ostalog da se aktivno bavi preradom u sektoru za koji aplicira i to minimalno 12 mjeseci. To znači da ukoliko se u posljednjih 12 mjeseci niste bavili preradom iz sektora za koji planirate da podneste prijavu, već tek to namjeravate raditi, niste prihvatljiv podnosilac prijave.

Poštovani, Bavimo se proizvodnjom prirodnih sokova 100% koji su dobiveni iz koncentrata . Obzirom da to nije primarna prerada voća nego je prerada voćnih kocnentrata. Prerada podrazumjeva regulisanje suhe tvari i termičku obradu kako bi dobili gotov proizvod. Da li je taj nivo prerade prihvatljiv?
Datum upita: 12-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. U Smjernicama javnog poziva pod tačkom 2.1. Prihvatljivi podnosioci prijava financijske podrške u fusnoti br. 2 definisano je šta se podrazumijeva pod preradom. Shodno navedenoj definiciji proizvodnja sokova iz koncentrata nije prihvatljiv nivo prerade.

Preduzeće će vlastitim sredstavima potpuno finansirati neprihvatljive troškove dijela investicije (izgradnja), kao dijela projekta. da li i za pomenute neprihvatljive troškove treba priložiti predračun kao dio obavezne dokumentacije, te projektnu dokumentaciju (projekat, gradj. i urb,dozvola). Hvala!
Datum upita: 13-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo se na Vašem upitu i iskazanom interesu. Neprihvatljivi troškovi koji su neophodni za realizaciju investicije trebaju biti jasno deklarisani i detaljno opisani u poslovnom planu. Kako bi se osigurala potpuna realizacija investicije u skladu sa postojećim zakonima i normama neophodno je dostaviti svu relevantnu dokumentaciju koja uključuje dozvole za građenje, dijelove projekata čak i ako se oni odnose na spomenute neprihvatljive troškove. Ponude dobavljača nije potrebno dostavljati.

Displaying 61 - 80 of 891123456789