Pitanja i odgovori

Pretraga pitanja

Displaying 81 - 100 of 89112345678910

U objektu tržnice izgradiće se 9 lokala i natkrivene tezge. Za 6 lokala i 15tak tezgi predviđeni su krajnji korisnici kako je navedeno u smjernicama u tački 2.3. Preostali lokali i tezge će se iznajmiti licima za prodaju robe, usluge, ugostiteljstva... Da li u prihode i rashode uvrštavamo i te preostale lokale?
Datum upita: 15-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. Prihodi i rashodi se odnose na poslovanje tržišne infrastrukture, odnosno njenu održivost te je potrebno uključiti sve što utječe na ovaj pokazatelj ali i detaljno objasniti u vašem projektnom prijedlogu. Napominjemo da je cilj ovog javnog poziva unapređenje pristupa tržištu lokalnih poljoprivrednih proizvođača i zanatlija u skladu sa Smjernicama tačka 1.3 i da će se samo troškovi koji su u skladu sa time smatrati prihvatljivim. Sve ostali troškovi mogu biti dio ukupnog budžeta (kao neprihvatljivi troškovi) (npr. izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje ugostiteljskih objekata).

Poštovani, U obrascu za prijavu (Prilog I), pod tačkom 18. Održivost, stoji tabela o trenutnom poslovanju. Registrovani smo kao lokalna samouprava, da li tabelu treba popuniti? Projektom smo predvidjeli nabavku sajamske opreme za sajmove i manifestacije koja nema komercijalnu namjenu, već promotivnu.
Datum upita: 17-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. Svrha tabele je sagledavanje svih troškova održavanja infrastrukture kao i prihoda iz kojih će se isti pokriti. U skladu sa time je neophodno i popuniti navedenu tabelu, a obzirom da nećete ostvarivati prihode od iznajmljivanja tržišne infrastrukture krajnjim korisnicima neophodno je da navedete izvor iz kog će rashodi vezani za korištenje infrastrukture biti pokriveni. Pošto se radi o JLS pretpostavka je da će troškovi biti pokriveni iz budžeta JLS što mora biti vidljivo u budžetu JLS. Napominjemo da ukoliko nećete naplaćivati korištenje infrastrukture tada je potrebno to prikazati u prijavnom obrascu kao subvencioniranje cijene korištenja infrastrukture (posebna tabela).

U smjernicama tačka 3.1 stav 14. zahjtjeva se ugovor o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta na 10 god. Obzirom da se radi o postavljanju mobilne sajamske infrastrukture nije moguće zakupiti lokacije odnosno trg na 10 godina. Da li je ovo neophodno za sajamsku mobilnu infrastrukturu?
Datum upita: 17-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Navedeno se zahtjeva u slučaju građevinskih radova i/ili opremanja novoizgrađenih ili postojećih objekata. Obzirom na specifičnost sajamske infrastrukture razumljivo je da za istu niste u mogućnosti dostaviti dokaz o zakupu na period od 10 godina ali ste u mogućnosti u Vašem projektnom prijedlogu dati detaljno pojašnjenje na kojim lokacijama, u koju svrhu i pod kojim uslovima planirate koristiti navedenu infrastrukturu. Ukoliko ste u mogućnosti dostaviti i listu sajamskih događaja koje ste prethodno organizovali u periodu 2019-2021.

Poštovani, Da li se subvencija cijena za korištenje infrastrukture može smatrati finansijskim učešćem JLS? Također, u Smjernicama stoji da se subvencija obezbjeđuje po realizaciji, da li se tu misli na realizaciju nabavke infrastrukture ili na realizaciju ukupnog projekta?
Datum upita: 19-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. Subvencija cijene korištenja tržišne infrastrukture za krajnje korisnike se ne smatra financijskim učešćem podnosioca. Da bi krajnji korisnik koristio infrastrukturu a samim time i plaćao trošak korištenja iste, infrastruktura mora biti stavljena u funkciju.

U Prilogu 6 Pismo namjere da li se piše ukupan broj mjeseci subvencije zbirno za sve korisnike ili da navedemo detaljno koliko njih i koliko procenata sbvencije kako smo i definisali projektom: 15 korisnika 12 mjeseci 75% subvencije i 5 korisnika 6 mjeseci 50% subvencije.
Datum upita: 22-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. U prijavnom obrascu je dat primjer na koji način se popunjava tabela koja se odnosi na subvencioniranje cijene korištenja infrastrukture, gdje je specificirano da se podaci unose detaljno.

Da li je po ovom pozivu prihvatljiva investicija nabavka opreme - opremanje pogona za sušenje voća/povrća - sušara, u postojećem objektu u vlasništvu Općine?
Datum upita: 22-11-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem upitu. Namjena i ciljevi ovog javnog poziva su detaljno objašnjeni u tačci 1.3. Ciljevi mjere podrške ruralnoj/lokanoj tržišnoj infrastrukturi, gdje je jasno navedeno šta se podrazumijeva pod ruralnom infrastrukturom: "Ruralna i tržišna infrastruktura, u skladu sa ovim smjernicama, podrazumijevaju isključivo infrastrukturne objekte koji omogućavaju pristup tržištu lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i to: zelene pijace, stočne pijace, tržnice, otkupne stanice, mobilna sajamska infrastruktura namijenjena za prodaju poljoprivrednih i zanatskih proizvoda, distancirana prodajna mjesta locirana uz regionalne i lokalne ceste i eko prodajne kuće. "

Poštovani, Može li grad koji se sastoji od više opština i u svom vlasništvu nema zemljišta, već su vlasnici istog opštine, postaviti prodajnu mobilnu infrastrukturu (štandovi, mobilne kućice) na lokacije u vlasništvu opština, uz njihovu saglasnost?
Datum upita: 23-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. Za postavljanje tržišne infrastrukture potrebno je dostaviti ugovor o zakupu prostora na period ne kraći od 10 godina (u slučaju da se planira postavljanje štandova/kučica kao isturenih prodajnih mjesta).

Kad u tabelu budžeta pod 3 konsultatnste usluge unesem određene stavke, direktno mi iznos prebaci u tabelu neprihvatljivih troškova. Da li mogu ove troškove podijeliti na UNDP i JLS u odnosu na 75:25 % ili da opština finansira sa 100%?
Datum upita: 25-11-2021

Poštovana, zahvaljujemo na Vašem upitu. U obrascu 2. Budžet u tabeli neprihvatljivih troškova, ukupno KM, u ćeliji F89 postoji greška u formuli koju podnosioci prijava samostalno mogu ispraviti. Trenutno formula sadrži zbir troškova za stavke izgradanja i konsultanti, što je pogrešno. Ćelija treba sadržavati ukupan zbir svih stavki navedenih pod šifrom neprihvatljivi troškovi. Dakle, slobodno možete ispraviti zbir troškova u navedenoj ćeliji.

Naša firma se bavi proizvodnjom i preradom krompira u pomfrit, krokete, mladi blanširan krompir, i prisutni smo na tržištu od marta tekuće 2021.godine. Sa posjedovanjem ugovora o zakupu zemljišta sa jednim planinarskim društvom da li ispunjavamo uslove za aplikaciju na vaš javni poziv?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na dostavljenom upitu i interesu za Javni poziv. Obzirom da svi aplikanti na Javni poziv moraju ispunjavati niz kriterija, iz vašeg upita nije jasno na šta se pitanje odnosi. Prvenstveno, poziv je namijenjen privrednim subjektima u primarnoj proizvodnji. Za druge uvjete molimo da pročitate Smjernice za podnosioce prijava.

Fizička osoba planira traktor s priključcima. Da li priključci ulaze u ograničenje od 40 % cijene traktora ili iznosa sredstava? Cijena traktora je 42.735 KM, znači projekt daje 17.094 KM (40% cijene) a podnositelj ostalih 25.641 KM što automatski znači da ukupan omjer projekta 70:30 nije ni moguć?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Ograničenje da se maksimalno 40% sredstava financijske podrške može utrošiti na kupovinu traktora (ili 40% cijene traktora, ovisno šta je manje) se odnosi samo na traktor, i ne uključuje priključke. U smjernicama je također navedeno da podnosilac prijave kroz ovaj projekat ne može nabavljati samo traktor.

Naslijedio sam poljoprivrednih parcela, vinograd, voćnjak, kuća, gospodarska zgrada, katastarski vlasnik 1/1, mogu li se natjecati za unapređenje i kupnju mehanizacije? Postupak usklađivanja ZK je u toku. Imam pčelarsku opremu i perad u prirodnom okruženju pa bih i povećao proizvodnju. Molim za bliže informacije.
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave su jasno definisani kriteriji koje podnosioc prijave i sama prijava moraju zadovoljiti da bi se smatrali prihvatljivim. Molimo Vas da isčitate kriterije te ukoliko imate konkretno pitanje da nam se obratite.

Potrebno je dostaviti diplomu o završenom stepenu obrazovanja ovlaštenog lica/podnosioca prijave (za fizičko lice). Podnosilac je završio samo osnovnu školu prije više od 40 godina. Da li je u ovom slučaju neophodno da se dostavi i dokaz za to?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U kvalitativnim kriterijima se dodatno boduje ukoliko vlasnik/podnosioc prijave posjeduje obrazovanje vezano za poljoprivredu (formalno ili neformalno-kursevi). Da bi isto bilo bodovano neophodan je dokaz - diploma i/ili certifikati. U Vašem slučaju diploma o završenoj osnovnoj školi se ne odnosi na obrazovanje u poljoprivredi te stoga nemate obavezu dostavljanja iste.

Dal stvarno mislite da je moguće bilo kakvo pitanje postaviti u 300 karaktera i to s razmacima? Da li je zaposlenje u m:telu eliminatorno za fizička lica? Relevantan prihod nam je 600KM podsticaja Vlade RS godišnje. Znači li to da smo ograničeni na 300KM? Jel ovaj Poziv smišljen da odbije fizička lica???
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave je definisano da fizička lica (osobe koje nemaju registrovanu djelatnost kao obrt, samostalni preduzetnik ili preduzeće) mogu tražiti financijsku podršku u iznosu od 50% ostvarenog prihoda u prethodnoj godini ili maksimalno 70.000 KM. Ostvareni poticaji u 2020. godini se ne posmatraju samo kao prihod, već kao dokaz ostvarene proizvodnje iz koje ste generisali prihod (npr. zasijana površina, količina prodanih proizvoda i sl.). Dokaz ostvarenih prihoda u 2020. godini mogu biti rješenja o ostvarenom poticaju, nota računi, otkupni blokovi, bankovni izvodi, i drugi transakcijski dokumenti te lične evidencije proizvodnje. Nije eliminatorno da sve prihode morate na ovaj način dokazati, za to postoji i izjava koju trebate potpisati i sastavni je dio paketa dokumentacije koju možete preuzeti sa web stranice www.eu4agri.ba gdje se nalazi ovaj Javni poziv. Međutim, ukoliko ste u 2020. godini ostvarili prihod od samo 600 KM tada Vaša prijava nije prihvatljiva jer je minimalni iznos financijske podrške koji se može tražiti kroz ovu mjeru 20.000 KM. Vezano za upit o zaposlenju u telekom kompaniji, u Smjernicama za podnosioce prijave, u dijelu 2.7.1. Opći kriteriji prihvatljivosti podnosilaca prijava je navedeno da su neprihvatljivi samo podnosioci koji obavljaju javnu funkciju.

Proširenje mini farme Puretine sa domacinskog uzgoja od 50kom na veci uzgoj do 3000kom godišnje
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Molimo Vas da postavite konkretno pitanje.

Ako je fizička osoba u 2020. imala ukupno prihoda recimo 50.000 KM kako će joj se računati gornja granica iznosa koji može dobiti da li 25 000 KM ili može tražiti do 70.000 KM?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave je definisano da fizička lica (osobe koje nemaju registrovanu djelatnost kao obrt, samostalni preduzetnik ili preduzeće) mogu tražiti financijsku podršku u iznosu od 50% ostvarenog prihoda u prethodnoj godini ili maksimalno 70.000 KM. U Vašem slučaju maksimalan iznos je 25.000 KM.

Šifra naše proizvodnje 01.30. Možemo li putem ovog projekta nabaviti transportna sredstva za dostavu? Plan nam je i proširenje u okviru ove djelatnosti na pakeraj začinskog bilja, možemo li putem ovog projekta nabaviti mašine potrebne za pakovanje tih začina? Može li nabavka podloga za sadnice voća?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za Javni poziv. Nabavka vozila (transportna sredstva) se u skladu sa Smjenicama smatra neprihvatljivom investicijom (2.8.3., deseta tačka). Oprema za pakiranje se smatra dozvoljenom investicijom za sektor začinskog bilja - tačka 4.2.16. Međutim bitno je napomenuti da investicija mora biti funkcionalna po završetku što pretpostavlja da podnosilac prijave već posjeduje drugu opremu, koja je potrebna do momenta pakiranja. Nabavka podloga za sadnice voća kao repromaterijala nije prihvatljiva investicija u skladu sa Smjernicama (Neprihvatljive investicije - 2.8.3. nabavka sirovina I poluproizvoda). Pored toga, Vaša prijava se može odnositi samo na jedan sektor pa vas molimo da u tom smislu obratite pažnju na vrstu investicije.

Želimo nabaviti novi traktor Claas Axion 960 TT (prvi u BiH), nabavna vrijednost istog je 250.000 eura (oko 489.000 KM) budući da se bavimo poljoprivredom i obrađujemo 900 ha zemljišta u Odžaku. Naš osnivač je tvrtka iz inozemstva čiji je promet preko 5,000.000 KM da li je moguća prijava na natječaj?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na Vašem interesu za Javni poziv. U Smjernicama za podnosioce prijave, dio 2.1 Prihvatljivi podnosioci prijava (ko može podnijeti prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava) je definisano da su prihvatljivi podnosioci prijave oni koji imaju godišnjih prihod, uključujući i prihod povezanih lica/društva u 2020. godini, ne veći od 5 miliona KM. Definicija povezanog lica je data u Smjernicama.

Jesu li prihvatljive sljedeće investicije: 1. ugradnja pirolitičke peći od 350 kw u plastenik? 2. rekonstrukcija postojećeg staklenika porušenog od snijega?
Datum upita: 10-12-2021

Poštovani, zahvaljujemo na interesu za javni poziv. Prihvatljivi troškovi i investicije po sektorima su definisani u Smjernicama za podnosioce prijave u dijelu 2.8.2. Prihvatljive investicije i troškovi. Ugradnja opreme za zagrijavanje zaštićenog prostora je definisana kao prihvatljiva investicija (4.2.9.) dok se bilo kakve popravake staklenika smatraju neprihvatljivim troškom.

Displaying 81 - 100 of 89112345678910