Farma Arsenić iz Kozarske Dubice je među prvima u Bosni i Hercegovini uz podršku Evropske unije nabavila modernu cisternu za tečno stajsko đubrivo kojom će ekološki unaprijediti plodnost zemljišta u okolini farme i povećati proizvodnju mlijeka.

Za porodicu Arsenić iz naselja Johova u Kozarskoj Dubici svaki dan počinje obilaskom farme sa više od dvije stotine krava. Njihov posao je da osiguraju uspješnu proizvodnju kvalitetnog svježeg mlijeka koje distribuiraju širom Bosne i Hercegovine, ali i u zemlje Evropske unije.

Svi članovi porodice, od najstarijih do najmlađih, vjerno čuvaju porodični biznis koji traje više od pet decenija. Vlasnik farme Milorad Arsenić, koji je odrastao na farmi uzgajajući krave, kaže da farma nikada nije prestala proizvoditi mlijeko, još od sedamdesetih godina kada su je osnovali njegov otac i djed. Danas uspijevaju proizvesti blizu 2.700 litara mlijeka svakog dana.

Arsenić priznaje da nije lako voditi posao, ali kaže da je uz podršku porodice, stručnih radnika i tehnoloških pomagala proizvodnja mnogo lakša nego što je bila godinama unazad.

“Kada sam preuzeo upravljanje farmom 90-ih godina tada se već naziralo da dolazi vrijeme novih tehnologija. Tada sam odlučio krenuti u ozbiljniju proizvodnju prateći iskustva i prakse rada na farmama u razvijenijim zemljama”, rekao je Arsenić.

Farmer iz Kozarske Dubice, inače po struci mehaničar mašina i postrojenja, vjeruje da je ključ opstanka njegove farme u stalnom usavršavanju. Stoga prati razvoj moderne tehnologije koja mu može pomoći u proizvodnji, te slijedi inovativne ideje vođenja farme. Uvidjevši da je prihranjivanje poljoprivrednog zemljišta na farmi jedan od glavnih izazova s kojim se svakodnevno suočava, Arsenić je procijenio da mu je neophodna tehnološki napredna cisterna za gnojivo.

“Naša farma na godišnjem nivou proizvodi jako veliku količinu tečnog gnojiva i mi ga želimo iskoristiti na najboli mogući način, a da pri tome vodimo računa o okolini i zaštiti životne sredine”, rekao je Arsenić.

Zahvaljujući podršci Evropske unije kroz projekat „Podrška Evropske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“(EU4AGRI), Arsenić je uspio nabaviti visokokvalitetnu cisternu za tečno gnojivo zapremine 24.400 litara u vrijednosti od preko 140.000 KM. Evropska unija je osigurala 93.300 KM, a Farma Arsenić 48.000 KM.

“Dobili smo cisternu koja nije obična, već je opremljena sa injektorima koji apliciraju tečno stajsko đubrivo direktno u zemljište. Na taj način tečno stajsko đubrivo nema kontakta sa vazduhom i time su veće mogućnosti da ga iskoristimo, a efekti po životnu sredinu su dosta povoljniji. Nova cisterna je također dosta većeg kapaciteta nego cisterna koju smo do sada koristili na farmi”, rekao je Arsenić.

Farma Arsenić je u martu 2023. godine pustila u pogon novu cisternu, a vlasnici već primjećuju pozitivne efekte. Kako pojašnjavaju radnici na farmi, danas u dosta kraćem vremenu i sa manje energije preusmjeravaju gnojivo sa farme na obližnje poljoprivredno zemljište.

“Cisterna je zahtjevnija za rukovanje od ranijih koje smo koristili zbog mogućnosti aplikacije đubriva direktno u zemljište, ali uprkos tome mi smo jako zadovoljni njenim radom. Sve mašine na farmi su savremene i imaju veliki učinak što nam dosta olakšava rad”, rekao je radnik na farmi Dejan Tica.

Vlasnica farme Dragana Arsenić dodaje da će nova cisterna za tečno gnojivo dugoročno unaprijediti plodnost poljoprivrednog zemljišta, čime se na farmi očekuje i povećanje prinosa. Farma će smanjiti troškove goriva, povećati iskorištavanje azota, smanjiti potrebu za vještačkim đubrivima, značajno smanjiti opterećenje na životnu sredinu i povećati efikasnost proizvodnje.

“Moderna tehnologija ove cisterne ubrizgava tečno stajsko đubrivo u zemljište na dubini od 15 do 20 centimetara, direktno u zonu korijena biljaka, čime se povećava iskoristivost đubriva do 95 posto. Na taj način se poboljšava i život okolnog stanovništva jer nakon ubacivanja tečnog stajskog đubriva u zemlju nema neprijatnog mirisa koji se širi nadaleko”, pojasnila je Arsenić.

 

Jedna muzna krava na Farmi Arsenić godišnje prosječno proizvede više od 8.000 litara mlijeka, dok farma svake godine uspijeva proizvesti blizu 900.000 litara mlijeka. Farma danas broji 226 krava, od čega su 103 muzna grla. Porodica Arsenić planira nabavku još 80 krava, te izgradnju novog objekta na farmi uz podršku Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.

“U budućnosti planiramo na savremen način robotizirati mužnju i upravljanje farmom. Imamo osam radnika i nedavno smo zaposlili još jednog novog. Nadamo se i novim zapošljavanjima u skladu s proširenjem kapaciteta. Pored naše porodice danas barem osam porodica živi od ove farme, ali i veliki broj indirektnih saradnika koje angažujemo na sezonskim poslovima”, rekao je Arsenić.

Milorad i Dragana Arsenić kažu da su uspjeli jer su uvijek težili dobroj organizaciji, održavanju dobrobiti životinja, te konstantnom radu i modernom usavršavanju. Na ovaj način Farma Arsenić je postala jedan od izuzetno značajnih snabdjevača sirovog mlijeka na području Republike Srpske.

Projekat EU4AGRI je četverogodišnja inicijativa (2020-2024) s ciljem modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranja novih i zadržavanja postojećih radnih mjesta te podrške oporavku od krize prouzrokovane COVID-19 virusom u Bosni i Hercegovini.