U okviru EU4AGRI projekta kojeg finansira Evropska unija, bit će omogućena posebna kreditna linija Sparkasse banke za poljoprivredne projekte uz posebne pogodnosti – kreditiranje potrebnog sufinansiranja za EU grantove uz posebne uslove i mogućnost korištenja određenih garantnih linija. Cilj ovog partnerstva, koje je UNDP kao implementator EU4AGRI projekta postigao sa Sparkasse Bankom, je da se poljoprivrednom sektoru olakša pristup finansijskim sredstvima i omogući sufinansiranje EU4AGRI investicija čija je svrha modernizacija i unapređivanje konkurentnosti sektora, te dalji ekonomski rast i razvoj Bosne i Hercegovine.

Ova kreditna linija ima nekoliko prednosti za poljoprivredna preduzeća koja se prijavljuju za bespovratna sredstva Evropske unije kroz projekat EU4AGRI. Banka nudi dodatnu podršku kroz uključivanje garantnih fondova, što znači da će poljoprivrednicima biti jednostavnije da osiguraju novac koji im je potreban za sufinanciranje projekata.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, Steliana Nedera istaknula je značaj saradnje sa Sparkasse Bankom u okviru EU4AGRI projekta, sa posebnim fokusom na poljoprivredno-prehrambeni sektor:

„Osmišljeni finansijski proizvod će biti povezan sa postojećim mehanizmom grantova kroz EU4AGRI projekat čime će se stvoriti dodatna podrška poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH. Ovo je od posebne važnosti za poslovanja koja vode žene i mladi, a koja su u značajnoj mjeri izuzeta od finansijskih usluga te se suočavaju sa dodatnim izazovima u finansiranju svog poslovanja. Do sada je EU4AGRI projekat, kojeg finansira Evropska unija, finansirao 107 investicionih projekata sa 23,35 miliona KM, ostvarujući koristi za više od 1.222 poljoprivredno-prehrambena preduzeća i proizvođača.“

Kreditna linija je namijenjena mikro, malim i srednjim preduzećima, primarnim proizvođačima i prerađivačima poljoprivrednih proizvoda sa godišnjim prihodom do 30 miliona KM (uključujući povezana lica), a može se koristiti za investicije u opremu ili izgradnju proizvodnih kapaciteta.

Predsjednik Uprave Sparkasse Banke Amir Softić ističe važnost ovog koraka za ekonomiju Bosne i Hercegovine: „Ekonomija BiH sada više nego ikada treba dobra, inovativna rješenja za jačanje onih industrija i sektora koji mogu generirati rast poslovne aktivnosti i kreirati nova radna mjesta. To su bez sumnje sektor srednjeg i malog biznisa u kojem se kreira oko 70% poslovne aktivnosti u BiH, a ako govorimo o industrijama, to su u prvoj liniji turizam i poljoprivreda. Sparkasse Banka na ova tri polja radi aktivno, ciljano i sa konkretnim inicijativama.

Ova kreditna linija u partnerstvu sa UNDP BiH je jedna od njih. Poljoprivreda i proizvodnja hrane krije ogromne, neiskorištene potencijale. Stoga, Sparkasse Banka želi biti predvodnik i aktivno poticati promjene u smjeru povećanja dostupnosti izvora finansiranja za ovaj sektor, jačeg korištenja poljoprivrednih potencijala i time, u konačnici, građenja okosnice samoodržive ekonomije BiH.”

Sve informacije o kreditnoj liniji se mogu naći na www.sparkasse.ba, a aplikacije za osiguranje  bespovratnih sredstava Evropske unije, kroz projekat EU4AGRI, poljoprivrednici mogu podnijeti putem portala javnipoziv.undp.ba.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA). Sredstvima Evropske unije do sada je podržano 107 investicionih projekata sa 23.35 miliona KM, za više od 1000 korisnika. Uz kontinuiran razvoj bh. poljoprivrede, EU4AGRI & EU4AGRI-Recovery također rješavaju glavne strateške, naučne i tehnološke izazove kroz pokretanje bh. inovacija u sektoru poljoprivrede.