Projekat EU4AGRI poziva predstavnike jedinica lokalne samouprave na prezentaciju “naučenih lekcija” iz Javnog poziva za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture koja će biti održana 20.10.2021. godine u terminu od 11:00 do 13:00 sati putem Microsoft Teams aplikacije.

Predstavnicima jedinica lokane samouprave se želi skrenuti pažnja na najčešće greške i propuste koje su pravili podnosioci prijava kod prethodnog Javnog poziva, a sa ciljem unapređenja kvalitete budućih projektnih prijedloga i prijava. Također će se iskoristiti prilika za najavu novog Javnog poziva za mjeru podrške investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture koji će bit objavljen do kraja mjeseca oktobra 2021. godine.

Ljubazno vas molimo da vaše prijave za učešće na prezentaciji šaljete na sljedeću email adresu: info@eu4agri.ba do 18.10.2021. do 17:00 sati sa sljedećim podacima:

Ime i prezime:
Naziv pozicije:
Naziv jedinice lokalne samouprave:
Kontakt telefon:
E-mail adresa:

Napominjemo da je važno da se blagovremeno registrujete sa navedenim podacima i kontakt email adresom kako bismo vam dostavili pristupni link preko Microsoft Teamsa.