Projekti EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery su 19. decembra 2022. godine objavili javni poziv za iskazivanje interesa za učešće u programu tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške start-up preduzećima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, koji je zatvoren 17. februara 2023. godine i na koji je zaprimljeno 258 prijava.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 258 zaprimljenih prijava prema administrativnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. Administrativnu provjeru, odnosno, usklađenost sa opštim kriterijima javnog poziva ispunilo je 135 prijava, koje su zatim bodovane prema kvalitativnim kriterijima.

Za nastavak evaluacije i terensku posjetu predloženo je 66 prijava koje su od maksimalnih 60 bodova osvojile minimalno 30 bodova prema kvalitativnim kriterijima.

Prilikom verifikacijskih posjeta na terenu, dvije prijave su isključene iz daljnjeg procesa evaluacije.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava i terenskih verifikacija sačinjena je preliminarna lista od 64 prijave odabrane za učešće u programu tehničke podrške, te za potencijalno finansiranje putem projekata EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery.

Učešće u programu tehničke pomoći ne podrazumijeva automatski i obavezu finansiranja od strane Projekata. Samo oni podnosioci prijave koji nakon dostavljanja finalnog projektnog prijedloga budu pozitivno ocijenjeni od strane komisije mogu biti finansirani kroz ovaj javni poziv.

 

Preliminarna lista odabranih prijava za tehničku podršku i potencijalno finansiranje navedena je u sljedećoj tabeli.

 

 

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Terenska verifikacija

Odabrana prijava

1

Emin Hajrulahović

DA

60

DA

DA

2

Gazdinstvo Bajić

DA

55

DA

DA

3

Anela Dervić

DA

55

DA

DA

4

Babić Elvir

DA

50

DA

DA

5

Mirko Pantić (Mirjana Radović)

DA

50

DA

DA

6

Selma Demirović (Poppi d.o.o.)

DA

50

DA

DA

7

Mirela Jusupović

DA

50

DA

DA

8

Obrt Bohorina

DA

50

DA

DA

9

Željka Kljunić

DA

50

DA

DA

10

Predrag Radoja

DA

45

DA

DA

11

Jelena Mihić Salapura

DA

45

DA

DA

12

Kenan Kudić

DA

45

DA

DA

13

PČELARSTVO “Mujanović”

DA

45

DA

DA

14

Pavle Zorić

DA

45

DA

DA

15

Biljana Savic

DA

45

DA

DA

16

Vinarija Dalmati

DA

45

DA

DA

17

Dragan Đukić

DA

40

DA

DA

18

Mirsad Kličić

DA

40

DA

DA

19

Emrah Arapović

DA

40

DA

DA

20

Emir Mešanović

DA

40

DA

DA

21

Darko Demonjić

DA

40

DA

DA

22

Smiljana Jevtić

DA

40

DA

DA

23

Mario Perić

DA

40

DA

DA

24

ILIJA ĐUKIĆ

DA

40

DA

DA

25

Andrijana Pisarević

DA

40

DA

DA

26

Berina Bašić

DA

40

DA

DA

27

Ajdin Avdović

DA

40

DA

DA

28

Srđan Jeremić

DA

40

DA

DA

29

Safet Fejzić

DA

40

DA

DA

30

Opća zadruga „Goodberry“

DA

40

DA

DA

31

Predrag Babić

DA

40

DA

DA

32

Llaeth Sirana d.o.o.

DA

40

DA

DA

33

Kristina Naletilić

DA

40

DA

DA

34

Danko Gužvić

DA

40

DA

DA

35

Sadat Kolonic za PROSILVA

DA

40

DA

DA

36

Adi Grebović

DA

35

DA

DA

37

Aldin Balta

DA

35

DA

DA

38

Stefan Radić

DA

35

DA

DA

39

Dragana Starčević

DA

35

DA

DA

40

Farma ovaca Klanac (Goran Mijović)

DA

35

DA

DA

41

OPZ “Domaćin”

DA

35

DA

DA

42

Irsa Jonuzović (Sara Pčelarstvo)

DA

35

DA

DA

43

Vahid Čustović

DA

35

DA

DA

44

BEE NATURAL

DA

35

DA

DA

45

Armina Mulalić

DA

35

DA

DA

46

Kemal Zukić

DA

35

DA

DA

47

Nadir Zlotrg

DA

35

DA

DA

48

FENA MILK DOO

DA

35

DA

DA

49

ENERGY MBA

DA

35

DA

DA

50

Vladimir Tošić

DA

35

DA

DA

51

Ivan Golemac

DA

35

DA

DA

52

OPZ „EKO FUTURA“ p.o. Mostar

DA

35

DA

DA

53

River Creek d.o.o.

DA

35

DA

DA

54

POLJOPRIVREDNI OBRT “VUJINOVIĆ”

DA

30

DA

DA

55

MILK DŽANIĆ DOO

DA

30

DA

DA

56

IPP „Nišićka kuća“

DA

30

DA

DA

57

Adela Bavrk

DA

30

DA

DA

58

Selma Vejzagić

DA

30

DA

DA

59

Koza Naša d.o.o.

DA

30

DA

DA

60

“SIRO-FARM” KUKULJE

DA

30

DA

DA

61

Dalibor Milić

DA

30

DA

DA

62

Pašan Pinjić

DA

30

DA

DA

63

RIBNJAK BUNA DOO

DA

30

DA

DA

64

Vinarija Čuvalo

DA

30

DA

DA

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

 

 

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Terenska verifikacija

Odabrana prijava

1

Boško Nikolić

DA

45

NE

NE

2

Aner Trtak

DA

45

NE

NE

3

Anel Krličević

DA

25

/

NE

4

Marko Janković

DA

25

/

NE

5

Poljoprivredno gazdinstvo „Stojanović“, Miljan Stojanović, s.p. Foča

DA

25

/

NE

6

Edvin Behaderović

DA

25

/

NE

7

Tomislav Simić

DA

25

/

NE

8

Midhad Ajkić/Obrt Med Sanica Bee

DA

25

/

NE

9

Boris  Puljanović

DA

25

/

NE

10

Advija Numanović

DA

25

/

NE

11

Srodna djelatnost „FARMA NB“/Husejin Selimović

DA

25

/

NE

12

Adnan Avdukić

DA

25

/

NE

13

Tanja Dominović

DA

25

/

NE

14

Danijela Kulić

DA

25

/

NE

15

Violeta Polić Paspalj

DA

25

/

NE

16

Aleksandar Perendić

DA

25

/

NE

17

Enijad Brkić

DA

25

/

NE

18

SP MIHAL

DA

25

/

NE

19

Mihajlo Simić

DA

25

/

NE

20

Sanel Sulić

DA

25

/

NE

21

Srodna djelatnost “MELDO”

DA

25

/

NE

22

Sanel Hadžić

DA

25

/

NE

23

Stefan Ćutilo

DA

25

/

NE

24

Nedim Popovac

DA

25

/

NE

25

AGRO RADOVIĆ

DA

25

/

NE

26

Emina Pajić

DA

25

/

NE

27

Katja Bulajič

DA

25

/

NE

28

Srodna djelatnost „A-L-MALIĆ“ Hirka Malić

DA

25

/

NE

29

Vesna Blagojević

DA

25

/

NE

30

Jovana Gužvić

DA

25

/

NE

31

Kadrić Aida

DA

25

/

NE

32

Muhamed Golubić

DA

25

/

NE

33

Tomica Alilović

DA

25

/

NE

34

Žikica Simić

DA

25

/

NE

35

Ajdin Begović

DA

25

/

NE

36

Marijana Vlaški

DA

25

/

NE

37

Ranko Čičić

DA

25

/

NE

38

Sandra Gojković

DA

25

/

NE

39

Samira Hadžić

DA

25

/

NE

40

Almir Kusur

DA

25

/

NE

41

P.D. AgroDol

DA

25

/

NE

42

Eldina Kanurić

DA

25

/

NE

43

Ivan Maroš

DA

25

/

NE

44

Ivana Grbić

DA

25

/

NE

45

Dušanka Velemir

DA

25

/

NE

46

Milana Šilj

DA

25

/

NE

47

Faruk Hadžić

DA

25

/

NE

48

Mehmedalija Salihović

DA

25

/

NE

49

Amer Čirkin

DA

25

/

NE

50

Darko Sredić

DA

25

/

NE

51

Snježana Gajić

DA

25

/

NE

52

Dragana Pajkanović

DA

25

/

NE

53

Jusuf Fazlović

DA

25

/

NE

54

Ishab Fazlović

DA

25

/

NE

55

Ahmed Čolić

DA

20

/

NE

56

Selma Galičić

DA

20

/

NE

57

Sabina Kekić

DA

20

/

NE

58

Sadka Smajlagić

DA

20

/

NE

59

Hazema Bajramović

DA

20

/

NE

60

Boško Mišić

DA

20

/

NE

61

Mile Sredić

DA

20

/

NE

62

Franjo Grganović

DA

20

/

NE

63

Milan Nijemčević

DA

20

/

NE

64

Mersudina Kovač

DA

15

/

NE

65

Denis Šabanović /OR Suharak

DA

15

/

NE

66

Olgica Petraković

DA

15

/

NE

67

Gordana Stanišić

DA

15

/

NE

68

Mensur Dervišević

DA

10

/

NE

69

Merisa Dervišević

DA

10

/

NE

70

Pčelarstvo “Vule” Vukašin Cvjetković s.p. Modriča

DA

10

/

NE

71

MB TERRA d.o.o

DA

10

/

NE

72

Amer Hrustić

NE

/

/

NE

73

Armin Kadrić

NE

/

/

NE

74

Kenan Kurt

NE

/

/

NE

75

Radivoje Đurašinović

NE

/

/

NE

76

Faris Hemić

NE

/

/

NE

77

Sadmir Husaković

NE

/

/

NE

78

Dragan Jandrić

NE

/

/

NE

79

Samir Topčagić

NE

/

/

NE

80

Armin Jašarević

NE

/

/

NE

81

OD Emina

NE

/

/

NE

82

PP Šabić Edin Šabić

NE

/

/

NE

83

Evolve Group doo Eldar Mešević

NE

/

/

NE

84

Fahrudin Kuduzović

NE

/

/

NE

85

Bešir Sivić

NE

/

/

NE

86

Nermin Mujić

NE

/

/

NE

87

Ivan Planinić

NE

/

/

NE

88

Saldina Delić

NE

/

/

NE

89

Adem Husaković

NE

/

/

NE

90

Edin Zvizdić

NE

/

/

NE

91

Sadka Kapetanović

NE

/

/

NE

92

Selma Osmanović

NE

/

/

NE

93

Džemal Goran

NE

/

/

NE

94

Sanel Kuzmanović

NE

/

/

NE

95

Agro-Čobe

NE

/

/

NE

96

Mato Marić

NE

/

/

NE

97

Željka Gajić

NE

/

/

NE

98

SZR BES

NE

/

/

NE

99

Ružica Mićić

NE

/

/

NE

100

Ilijas Begić

NE

/

/

NE

101

Midhat Muslić

NE

/

/

NE

102

SD Pčelarstvo Šehović Bajro Šehović

NE

/

/

NE

103

Tamara Obrenović

NE

/

/

NE

104

Adnan Pezo

NE

/

/

NE

105

Aleksandar Lakić

NE

/

/

NE

106

Kasim Kulovac

NE

/

/

NE

107

Brankica Antonić

NE

/

/

NE

108

Goran Pejčinović

NE

/

/

NE

109

Marinko Gavran

NE

/

/

NE

110

Marinko Gavran

NE

/

/

NE

111

LACTIS

NE

/

/

NE

112

Branko Ivančević

NE

/

/

NE

113

Indira Alibabić

NE

/

/

NE

114

Dino Kosić

NE

/

/

NE

115

Jasmin Fejzić

NE

/

/

NE

116

Smaila Bilinović

NE

/

/

NE

117

Matej Šutalo

NE

/

/

NE

118

Juso Alić

NE

/

/

NE

119

OPPPUZ “WELT” po. VITEZ

NE

/

/

NE

120

Zoran Simić

NE

/

/

NE

121

Dragan Stanojević

NE

/

/

NE

122

Igor Jošilo

NE

/

/

NE

123

Mahir Ahmetašević

NE

/

/

NE

124

Ermin Đonlagić

NE

/

/

NE

125

Pavo Planinić

NE

/

/

NE

126

Divović Nezim OD “MZ”

NE

/

/

NE

127

Zijad Mešanović

NE

/

/

NE

128

Matea Lešić

NE

/

/

NE

129

Salkan Selić

NE

/

/

NE

130

Selma Tarić

NE

/

/

NE

131

Ajla Hajrić

NE

/

/

NE

132

Adin Hrnjić

NE

/

/

NE

133

Mira Erceg Tubak

NE

/

/

NE

134

Oruć Edhem

NE

/

/

NE

135

“GRADINA” Miladin Momčilović s.p. Milići

NE

/

/

NE

136

Nizadin Smajlović

NE

/

/

NE

137

Adisa Jusić

NE

/

/

NE

138

Sulejman Ovčina

NE

/

/

NE

139

Salkić Selma

NE

/

/

NE

140

Toni Babić

NE

/

/

NE

141

O.R. „Frisheco“

NE

/

/

NE

142

EKO-BRIJEG

NE

/

/

NE

143

Samira Ficić

NE

/

/

NE

144

Fikret Deljković

NE

/

/

NE

145

Vedran Begić

NE

/

/

NE

146

Izvor prirode

NE

/

/

NE

147

Poljoprivredna djelatnost “Bejha”

NE

/

/

NE

148

Nikić Đorđe

NE

/

/

NE

149

Anđelija Milekić

NE

/

/

NE

150

Suad Čolaković

NE

/

/

NE

151

Marko Petričević

NE

/

/

NE

152

Sanja Leovac

NE

/

/

NE

153

Društvo za preradu mlijeka „Naša mljekara“ d.o.o., Banja Luka

NE

/

/

NE

154

Mehmed Kruščica

NE

/

/

NE

155

Alden Kreponić

NE

/

/

NE

156

Nedjeljko Bartolović

NE

/

/

NE

157

Emir Džapo

NE

/

/

NE

158

Emira Đerahović

NE

/

/

NE

159

Dejan Janjić

NE

/

/

NE

160

„Humanitas socijalno preduzetništvo“ d.o.o. Banja Luka društveno preduzeće

NE

/

/

NE

161

Mahir Mešić

NE

/

/

NE

162

Boro Dobrilović

NE

/

/

NE

163

Nikola Kovačević

NE

/

/

NE

164

Organska Jaja Ponorac

NE

/

/

NE

165

Nebojša Antešević

NE

/

/

NE

166

Slaven Sibincic

NE

/

/

NE

167

SD „Poljoprivredno Gazdinstvo JOKIĆ“

NE

/

/

NE

168

Jelena Savic

NE

/

/

NE

169

Helvida Semin

NE

/

/

NE

170

Vladimir Klepić

NE

/

/

NE

171

Farma Borova Glava doo

NE

/

/

NE

172

Gabrijela Račić

NE

/

/

NE

173

Svjetlana Tešić

NE

/

/

NE

174

Bojan Lukić

NE

/

/

NE

175

Iva Nedić

NE

/

/

NE

176

Ostoja Jerinić

NE

/

/

NE

177

Milan Nešić

NE

/

/

NE

178

Mirko Erceg

NE

/

/

NE

179

Jagoda Osmančević

NE

/

/

NE

180

Mulić Mediha

NE

/

/

NE

181

Zoran Stojančević

NE

/

/

NE

182

Vedran Puđa

NE

/

/

NE

183

Mirsad Pilipović

NE

/

/

NE

184

Tarik Vejzović

NE

/

/

NE

185

Dragica Vidović

NE

/

/

NE

186

Lis energetics & electronics

NE

/

/

NE

187

Josip Tomičić

NE

/

/

NE

188

Ognjen Skočajić

NE

/

/

NE

189

Angelina Vasković

NE

/

/

NE

190

Azemina Marić

NE

/

/

NE

191

Omer Ibrahimkadić

NE

/

/

NE

192

Nina Selman

NE

/

/

NE

193

Besir Sivić

NE

/

/

NE

194

Anja Jerković

NE

/

/

NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u Smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava su pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 26. juli 2023. godine do 12:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni putem web platforme Javni pozivi (javnipoziv.undp.ba).

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa, e-maila ili pošte), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku tehničke podrške i ocjene finalnih projektnih prijedloga.