U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija, 4. oktobra 2021. godine objavljen je javni poziv za mjeru podrške u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, a koji je zatvoren 3. decembra 2021. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 28 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli. Prijave nisu prikazane prema broju ostvarenih bodova.

Naziv podnosioca prijaveOdabrana prijava
Obrt Očuz VisokoDA
Mesna industrija “VIMES” d.o.o. VisokoDA
Salmon d.o.o. LjubuškiDA
Bonatura d.o.o. TešanjDA
Mesna industrija „MI TRIVAS“ d.o.o. PrnjavorDA
Mlin Ivo & Bele d.o.o. Oštra Luka, OrašjeDA
Beemed d.o.o. TuzlaDA

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

Naziv podnosioca prijaveOdabrana prijava
Zlatni Med d.o.o. Sanski MostNE
Mushroom d.o.o. ČelinacNE
Mljekara Dule d.o.o. Srednji DragaljevacNE
Maglov Funghi d.o.o. ČelinacNE
Mujanovići d.o.o. VogošćaNE
Bašo d.o.o. Velika KladušaNE
Bilje i ljekobilje d.o.o. SokolacNE
Frutti-Funghi d.o.o. VisokoNE
Semko d.o.o. VisokoNE
Vinarija ŠkegroNE
Agropot d.o.o. Banja LukaNE
MESARSKI OBRT MESNICA “PAŠALIĆ” ZenicaNE
Vrganj Promet d.o.o. BužimNE
Herbos Nature d.o.o. SarajevoNE
Eko Sir Puđa d.o.o. LivnoNE
MPI „MLIN“ d.d. UstikolinaNE
Biona & Beyond d.o.o. SarajevoNE
Podrumi manastira Tvrdoš d.o.o. TrebinjeNE
Smrčak d.o.o. ZvornikNE
ELI BIO d.o.o. Gornji Vakuf-UskopljeNE
PRŠUTANA BURA d.o.o. LjubuškiNE

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 11. marta 2022. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.