Uncategorized

Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Preliminarna lista korisnika javnog poziva za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Projekti EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery su 24. novembra 2021. godine objavili javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a koji je zatvoren 03. februara 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 47 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 400 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 100 bodova za nastavak evaluacije.

U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10.

U skladu sa Smjernicama javnog poziva ocjena bazne godine nije rađena za fizička lica.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih i posebnih kriterijaOcjena kvalitativnih kriterijaOcjena bazne godineOcjena realnosti projekcijeOcjena ekonomske opravdanostiOdabrana prijava
1. AGROS DOODA22520DADADA
2. AGROKOSTIĆ DOODA18520DADADA
3. PERICA SAILOVIĆDA155n/a Fizičko liceDADADA
4. SIMIĆ AGROLINE DOODA15511DADADA
5. FARMA ARSENIĆ DOODA15516DADADA
6. FARMA TUŠNICA DOODA14013DADADA
7. LAKS EKSPORT IMPORT DOODA11520DADADA

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

 Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih i posebnih kriterijaOcjena kvalitativnih kriterijaOcjena bazne godineOcjena realnosti projekcijeOcjena ekonomske opravdanostiOdabrana prijava
1„EKOMED“ zanatska radnjaDA23518DANENE
2Eko-Eko PlastDA18514NENENE
3Nebojša MitrovićDA180Fizičko liceDANENE
4„AGRO GREEN-ĐUKIĆ“ d.o.o.DA15520DANENE
5„ŠIPOVAC“ d.o.o.DA15016NENENE
6Srodna djelatnost uzgojnih muznih krava FARMA DERVIŠEVIĆDA14511DANENE
7Poljoprivredna djelatnost LeovacDA14516DANENE
8Agropejin d.o.o.DA14020NENENE
9P.D ŽIVKOVIĆ-AGRODA13014NENENE
10Samostalna poljoprivredna djelatnost DUKIĆ DA13018DANENE
11Srodna djelatnost „FARMA BILAJBEGOVIĆ“DA12518DANENE
12„MONS-PRODUKT” d.o.o.DA12518NENENE
13Peradar d.o.o.DA1004//NE
14Fruit prom dooNE////NE
15LIGNO-KOMERC d.o.o.NE////NE
16OR Domaća radinost KIKANE////NE
17Samostalna pd DukićNE////NE
18Obrt Farma “Durmiš”, vl. Durmiš ReđibNE////NE
19MABOG GUMANOVIC D.O.O.NE////NE
20Primus-agro d.o.o.NE////NE
21Zemljoradnička zadruga Agroobjeda p.o. VidoviceNE////NE
22Malucanović d.o.o.NE////NE
23POLJOPRIVREDNI OBRT PIRAGIĆNE////NE
24Arifagić Investment d.o.o.NE////NE
25AGRICOLA TRADE d.o.o.NE////NE
26Obrt Proizvodnja i prerada mlijeka LemešNE////NE
27Agromix d.o.o.NE////NE
28LUG-MB d.o.o.NE////NE
29Laktal dooNE////NE
30AgromontNE////NE
31Farma “Baltić”NE////NE
32Ilija RistićNE////NE
33Dragomir ĐurovićNE////NE
34Jusuf PalavraNE////NE
35Osman KanurićNE////NE
36Marinko MerdžanNE////NE
37Željko JovanovićNE////NE
38Petar VučkovacNE////NE
39Dragan JokićNE////NE
40Zijad SmajićNE////NE

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 19. juli 2022. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.