Projekat EU4AGRI je 18. novembra 2022. godine objavio Javni poziv za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju koji je zatvoren 31. januara 2023. godine i na koji je zaprimljena 41 prijava.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 41 zaprimljene prijave prema administrativnim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija poslovnih planova i verifikacijska posjeta na terenu.

U ocjeni bazne godine podnosioci prijave su morali imati ocjenu jednaku ili veću od 10.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 80 bodova za nastavak evaluacije.

Kroz ocjenu nefinansijskih efekata investicije podnosioci prijave su morali osvojiti minimalno 50 bodova, u skladu sa odredbama Smjernica javnog poziva.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 17 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.  

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije  I ekonomske opravdanosti

Ocjena nefinansijskih efekata 

Odabrana prijava 

1

“FRUIT PROM” d.o.o.

DA 

20

130

DA 

60

DA 

2

“TATAROVIĆ” d.o.o.

DA 

14

120

DA 

60

DA 

3

“FARMA M-G” s.p Baltić Ljuban.

DA 

14

115

DA 

60

DA 

4

“PRIMUS-AGRO” d.o.o.

DA 

14

110

DA 

60

DA 

5

“AGROMONT” d.o.o.

DA 

16

105

DA 

60

DA 

6

“KOMPOT – VOĆE” d.o.o.

DA 

20

105

DA 

60

DA 

7

“AGRO PEJIN” d.o.o.

DA 

20

100

DA 

60

DA 

8

“FARMA ŠKUNDRIĆ” s.p. Milan Škundrić

DA 

20

100

DA 

60

DA 

9

“BRAĆA PAVLOVIĆ” doo

DA 

18

100

DA 

60

DA 

10

“JELEN – KLANAC” d.o.o.

DA 

13

95

DA 

50

DA 

11

“RDS PROM” d.o.o.

DA 

18

95

DA 

60

DA 

12

Poljoprivredni obrt “RAJIČ”

DA 

12

90

DA 

55

DA 

13

“DUVNJAK” d.o.o.

DA 

12

90

DA 

60

DA 

14

“FARMA KARAJICA” s.p. Karajica Nataša.

DA 

20

85

DA 

60

DA 

15

PD “AGROMEDŽIK” s.p. Slavko Čolić

DA 

20

85

DA 

60

DA 

16

“FARMA BRKIĆ MG” s.p.Milan Brkic

DA 

14

80

DA 

55

DA 

17

“FARMA LAZAREVIĆ” s.p.Željko Lazarević

DA 

15

80

DA 

60

DA 

 

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena bazne godine 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Ocjena realnosti projekcije I ekonomske opravdanosti 

Ocjena nefinansijskih efekata 

Odabrana prijava 

1

“VITA LAND” d.o.o.

DA 

14

115

NE

/

NE

2

“ANDRIĆ-FARM” d.o.o. 

DA 

12

95

NE

/

NE

3

“DOMINANT” d.o.o.

DA 

16

90

NE

/

NE

4

“TROGLAV” d.o.o.

DA 

16

90

NE

/

NE

5

PD “ŽIVKOVIĆ AGRO”

DA 

14

85

NE

/

NE

6

“ZELENGAJ” d.o.o.

DA 

10

85

NE

/

NE

7

“RANČ INOTA” vl. Biletić Mario

DA 

14

85

NE

/

NE

8

Dado Komerc d.o.o. Odžak

DA

12

80

/

/

NE

9

PP “BAAF”

DA 

16

75

/

/

NE

10

SD “FARMA BILAJBEGOVIĆ”

DA 

16

70

/

/

NE

11

“ARIFAGIĆ INVESTMENT” d.o.o.

DA 

11

65

/

/

NE

12

“FARMA SULE” vl. Suad Selić

DA 

14

60

/

/

NE

13

PD “AGRO BARBARIĆ”

DA 

8

/

/

/

NE

14

PD “FARMA DŽANIĆ” vl. Džanić Selma

DA 

8

/

/

/

NE

15

“POLJOVET” d.o.o.

DA

4

/

/

/

NE

16

„MDH“d.o.o.

DA

4

/

/

/

NE

17

Point d.o.o. Orašje

DA

0

/

/

/

NE

18

“EKOMED” s.p. Maslić Radovan

NE

/

/

/

/

NE

19

SPD „HALKIĆ REMZIJA“

NE

/

/

/

/

NE

20

PD „LEOVAC“

NE

/

/

/

/

NE

21

„IRASS“ d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

22

„EKO-MILK FARMA“

NE

/

/

/

/

NE

23

IPP “HADŽIĆKO POLJE” vl. Zoran Perković

NE

/

/

/

/

NE

24

„CASTELLINA SRPSKA“ d.o.o.

NE

/

/

/

/

NE

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u Smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 24. juli 2023. godine, do 12:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni putem web platforme Javni pozivi (undp.ba).

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa, e-maila ili pošte), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.