Projekti EU4AGRI , EU4AGRI Recovery i EU4Business Recovery su 23. decembra. 2021. godine objavili javni poziv za mjeru podrške investicijama u ruralni turizam, koji je zatvoren 15. marta 2022. godine.  

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 48 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu. 

Administrativne, opšte i posebne kriterije zadovoljilo je 7 podnosilaca prijave. 

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 250 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 50 bodova za nastavak evaluacije. Ocjenu kvalitativnih kriterija zadovoljilo je 6 prijava. 

Kroz ocjenu prijedloga projekata, podnosioci prijava su od postojećih 100 bodova morali osvojiti minimalno 70 bodova. Ocjenu projektnih prijedloga je prošlo 6 prijava. 

Nakon terenske verifikacije, 5 podnosilaca prijave preporučeno je za finansiranje i uvrštavanje na preliminarnu listu. 

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

  Naziv podnosioca prijave  Partneri  Ispunjenost opštih i posebnih kriterija  Ocjena kvalitativnih kriterija  Ocjene projektnog prijedloga  Odabrana prijava 
  1. Turistička agencija „BIS TRAVEL“  Danijel Prpoš, Predrag Trninić, „BERRY TALE“sp  DA  130  72  DA 
  2. Opština Han Pijesak  PPG Nada Maksimović, Ljubomir i Ljubiša Kosorić, SUR-Restoran „POGLED“, PD „Javor – Sunčana planina“  DA  105  70  DA 
  3. Općina Čitluk  „HERCEGOVAČKO SELO“ d.o.o., OPG Mario Vasilj, Šimun Bencun, OPG Ivan Kordić  DA  85  73  DA 
  4. Općina Breza  PPG „BAŠ-BAŠČA“, Mevludin Šišić, Motel „BOSNIA“  DA  80  70  DA 
  5. Javno preduzeće Nacionalni park „Una“ doo  Kemal Štrkljević, Mustafa Fajković, Obrt „PČELICA“  DA  55  80  DA 

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

  Naziv podnosioca prijave  Ispunjenost opštih i posebnih kriterija  Ocjena kvalitativnih kriterija  Ocjene projektnog prijedloga  Odabrana prijava 
Turistička agencija „GUIDELINE“ doo  DA  80  75  NE 
Javna ustanova Turistička organizacija opštine Rogatica  DA  40  NE 
Druga kuća d.o.o.  NE    NE 
Continental Adventure d.o.o.  NE    NE 
Opština Istočna Ilidža  NE    NE 
SPLAVARENJE LEPARA – Čelebići – Konjic  NE    NE 
Udruženje za posao i poduzetništvo LiNK Mostar  NE    NE 
Općina Banovići  NE    NE 
AD Delić d.o.o.  NE    NE 
10  PBP d.o.o. Poslovna jedinica RESTORAN HAN  NE    NE 
11  MN-GROUP d.o.o. Konjic  NE    NE 
12  JU Turistička organizacija opštine Bratunac  NE    NE 
13  HOSTEL BED AND BREAKFAST, vl: Muzaferija Nihad  NE    NE 
14  HOTEL „ADA“ Blagaj,  MOSTAR  NE    NE 
15  Malinić 2 samostalni preduzetnik, Ljiljana Malinić, Ugljevik  NE    NE 
16  Udruženje Planinarsko društvo Njivce, Bijela Brčko distrikt BiH  NE    NE 
17  MV LOGISTIKA d.o.o. Banja Luka  NE    NE 
18  Grad Živinice  NE    NE 
19  Putnička agencija MEET BOSNIA d.o.o.  NE    NE 
20  PD KONJIC TRAVEL DOO, BIJELA, KONJIC  NE    NE 
21  UG Omladinski pokret Foča  NE    NE 
22  Turistička agencija Orion d.o.o.  NE    NE 
23  KKDD d.o.o.   NE    NE 
24  Seosko domaćinstvo “Čardaklije” Vrtoče, Bosanski Petrovac   NE    NE 
25  Ugostisteljska radnja Bistro “MEDENA DOLINA”  NE    NE 
26  „SLONACO“ d.o.o. Foča  NE    NE 
27  Općina Kakanj  NE    NE 
28  Stolarska radnja“Balta brvnare“   NE    NE 
29  Turistička organizacija Grada Trebinja  NE    NE 
30  Contact Travel d.o.o.  NE    NE 
31  Obrtička komora Unsko-sanskog kantona  NE    NE 
32   Općina Kneževo  NE    NE 
33  Općina Kladanj  NE    NE 
34  UR “GOTIVA”  NE    NE 
35  Malak Invest d.o.o.  NE    NE 
36  M&B doo  NE    NE 
37  Općina Kiseljak  NE    NE 
38  Opština Istočni Stari Grad  NE    NE 
39  DeTeM VISION doo  NE    NE 
40  Regionalni razvojni centar -RRS Drvar  NE    NE 
41  Happy travel d.o.o. Bijeljina  NE    NE 
42 Grad Gradiška NE /   NE
43 Putnička agencija M-97 doo NE /   NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi. 

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 25. juli 2022. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu: 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Projekat EU4AGRI
UN HOUSE
Zmaja od Bosne bb
71 000 Sarajevo

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje. 

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.