Projekat EU4AGRI je 21. jula 2022. godine objavio javni poziv za mjeru podrške jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama, koji je zatvoren 12. septembra 2022. godine i na koji je zaprimljeno 17 prijava.  

Pristigle prijave su ocijenjene prema općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem projekata.  

 

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.  

 

Naziv podnosioca prijave 

Partnerska organizacija

Naziv prijedloga projekta

Opći kriteriji 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Odabrana prijava 

1. 

UNIVERZITET U SARAJEVU – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Plant doo

Model kreiranja prilagođenih mikrobioloških đubriva

DA 

123

DA 

2. 

Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

Udruženje žena “Hercegovka”

Udruženje „Otaharin“

Kreiranje, uvođenje i testiranje Digitalnih Alata u Poljoprivredi – „DAP“

DA 

105

DA 

3. 

JU Poljoprivredni Institut Republike Srpske, Banja Luka

PTD “Jelena”doo

Poljoprivredni klaster “Krajina”

 

Precizna poljoprivreda – primjena daljinske detekcije u racionalnoj primjeni azota u ishrani strnih žita

DA 

90

DA 

4. 

Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

PZ “Plodovi zemlje”

Jačanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u Županiji Zapadnohercegovačkoj primjenom znanstveno-istraživačkog rada i modernih tehnologija

DA 

89

DA 

5. 

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

PZ “Smart Village”

Razvoj održivog agritech ekosistema u sektoru voćarstva i vinogradarstva u severozapadnoj BiH – ITree

DA 

86

DA 

6. 

Univerzitet u Sarajevu – Poljoprivredo – prehrambeni fakultet

ZZ „Gračanka“

OPZ „Kapi života“

Pametni sistemi u poljoprivredi – odgovor izazovima 21. stoljeća

DA 

82

DA 

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

 

Naziv podnosioca prijave 

Partnerska organizacija

Naziv prijedloga projekta

Opći kriteriji 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Odabrana prijava 

1

Univerzitet “Bijeljina” u Bijeljini

RC Agronet

Agroekološke prakse na porodičnim gazdinstvima – AgroEkoPP

DA

64

NE 

2

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo

Ekološka udruga “Eko-plod”

Zavod za PSS HNK

Odsjek za PSS ZDK

Introdukcija domaćih sorti povrća uz održivo upravljanje vodnim resursima

DA

62

NE 

3

Naučnoistraživački institut Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju

“Mlin” MPI d.d.

Istraživanje primjene vještačke inteligencije za održivu digitalnu transformaciju i inovaciju u poljoprivrednom sektoru u BiH

DA

61

NE 

4

Univerzitet u Banjoj Luci-Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet Banja Luka

Pčelarska zadruga „Krajinamed“

Poljoprivredni klaster „GLS“

Unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru proizvodnje meda i pčelinjeg voska sa glavnim fokusom na njihov kvalitet

DA

60

NE 

5

JU Poljoprivredni Institut Republike Srpske, Banja Luka

“Rapić” doo

“Perutnina Ptuj” doo

Ublažavanje posljedica i prilagođavanje klimatskim promjenama kroz unapređenje tehnologije proizvodnje ratarskih i krmnih biljaka sa ciljem obezbjeđenja većeg prinosa, boljeg kvaliteta i zdravstvene bezbjednosti sirovina za proizvodnju stočne hrane za tov brojlera u peradarskoj industriji

DA

58

NE

6

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Mostar

“Farma Smiljanić” doo

Udruga “Pramenka”

 

Unaprjeđenja procesa proizvodnje i prerade mlijeka kreiranjem mjera, analizom rizika i utvrđivanjem kritičnih kontrolnih točaka, na zemljopisnim područjima proizvodnje livanjskog sira i sira iz mjeha

DA

57

NE

7

Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru Agromediteranski fakultet

REDAH

Razvoj poljoprivrede u HNK/Ž spojem IoT-a i nauke

NE

/

NE

8

Veterinarski zavod Teolab doo Bijeljina

Veterinarski fakultet Sarajevo

“DS AGRO” doo

Upotreba dijagnostičkih testova u dijagnostici bruceloze uz primjenu vakcinacije

NE

/

NE

9

Univerzitet u Sarajevu

Veterinarski fakultet

Udruženje “Dobro.ba”

Pčelarstvo za XXI vijek

NE

/

NE

10

Univerzitet u Bihaću, Biotehnički fakultet

“B-Oils” doo

B-ekstrat, ekstra

NE

/

NE

11

Visoka škola “Prometej”

Udruženje poljoprivredih proizvođača opštine Istočni Stari Grad

PZ “Zdravo”

Solarne pumpe u poljoprivredi

NE

/

NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava su obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom obavještenju, svi podnosioci prijava su dobili individualizirane komentare o podnesenoj prijavi. 

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 26. april 2023. godine do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu: 

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) 

Projekat EU4AGRI 

UN HOUSE 

Zmaja od Bosne bb 

71 000 Sarajevo 

 

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje. 

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.