Projekti EU4AGRI, EU4Agri-Recovery i EU4BusinessRecovery su 13. januara 2023. godine objavili zajednički javni poziv za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za jesenju sjetvu koji je zatvoren 10. marta 2023. godine i na koji je zaprimljena 21 prijava.

Pristigle prijave su ocijenjene prema općim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, nakon čega su izvršene verifikacijske posjete na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 19 prijava za finansiranje putem projekata.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli.

 

Naziv podnosioca prijave

Opći kriteriji

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Broj kooperanata za podršku

Odabrana prijava

1.

MLIN KO-KOPAČEVIĆ d.o.o.

DA

80

DA

32

DA

2.

ORANICA d.o.o.

DA

80

DA

82

DA

3.

DADO KOMERC d.o.o.

DA

80

DA

33

DA

4.

AGROPEX d.o.o.

DA

80

DA

33

DA

5.

PZ KOOPERATIVA

DA

70

DA

16

DA

6.

MEGGLE d.o.o.

DA

65

DA

39

DA

7.

IRASS d.o.o.

DA

60

DA

98

DA

8.

PZ OAZA

DA

60

DA

18

DA

9.

IVO&BELE d.o.o.

DA

60

DA

104

DA

10.

RAPIĆ d.o.o.

DA

60

DA

39

DA

11.

PZ AGROCENTAR

DA

60

DA

14

DA

12.

PZ AGROPROMET

DA

50

DA

28

DA

13.

ZAVIČAJ–KOMERC d.o.o.

DA

40

DA

11

DA

14.

ZZ GRAČANKA

DA

30

DA

79

DA

15.

PZ MM AGRO

DA

30

DA

30

DA

16.

ČAPLJANKA d.o.o.

DA

30

DA

11

DA

17.

TRI MD AGRO d.o.o.

DA

30

DA

33

DA

18.

OPZ KAPI ŽIVOTA

DA

30

DA

14

DA

19.

OPZ ZE- VIS

DA

20

DA

16

DA

 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

 

Naziv podnosioca prijave

Opći kriteriji

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Odabrana prijava

1.

POLJOPRIVREDNIK doo

NE

/

/

NE

2.

MLIJEČNA INDUSTRIJA 99 doo

Odustali od prijave

/

/

NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na EU4AGRI web stranici, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava su obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom obavještenju, svi podnosioci prijava su dobili individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 01. avgust 2023. godine do 12:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni putem web platforme Javni pozivi (javnipoziv.undp.ba).

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Konačna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.