Projekat EU4AGRI je 15. maja 2023. godine objavio javni poziv za mjeru podrške uvođenju inovacija i informaciono-komunikacionih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor, a koji je zatvoren 14. jula 2023. godine i na koji je zaprimljeno 17 prijava.  

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je njihovo komisijsko vrednovanje i bodovanje prijava prema opštim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, kao i verifikacijska posjeta na terenu. 

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 70 bodova za nastavak evaluacije. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 7 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.  

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli: 

R. br. 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Terenska verifikacija 

Odabrana prijava 

1. 

AGROHERC ORGANIC AGRICULTURE doo 

Partner: BreakPoint doo 

DA 

220 

DA 

DA 

2. 

ISAAC CODE doo 

Partner: Farma Podhum doo 

DA 

185 

DA 

DA 

3. 

OD CONTENT BA 

Partner: PP „eXZo“ 

DA 

170 

DA 

DA 

4. 

ANTECNA doo 

Partner: VZ TEOLAB doo 

DA 

150 

DA 

DA 

5. 

PZ Klekovača 

Partner: NET Solutions doo 

DA 

120 

DA 

DA 

6. 

GRADSKA PEKARA JABLANICA 

Partner: XSOFT doo 

DA 

115 

DA 

DA 

7. 

MLJEKARA PAĐENI doo 

Partner: SYSTRAX TECHNOLOGY doo 

DA 

100 

DA 

DA 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

R. br. 

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Terenska verifikacija 

Odabrana prijava 

1. 

IRADIA COMPANY doo 

Partner: ORAGOO Neven Radić sp 

DA 

175 

NE 

NE 

2. 

MLJEKARA SMAJIĆ doo 

Partner: MULTILINE doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

3. 

REBUS doo 

Partner: OD „4K“ 

NE 

/ 

/ 

NE 

4. 

MPI MLIN dd USTIKOLINA 

Partner: VERLAB doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

5. 

MEDIA PRO doo 

Partner: PZ Smart Village 

NE 

/ 

/ 

NE 

6. 

MEGGLE BH doo 

Partner: ITM Group doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

7. 

TERI INŽENJERING doo 

Partner: CATENA doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

8. 

RAKIĆ KOMERC doo 

Partner: Ražanica doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

9. 

AUTOMATED GEOSOLUTIONS dpp 

Partner: Prerada voća „PG VRHOVAC“ 

NE 

/ 

/ 

NE 

10. 

HASANBAŠIĆ FEHIM 

Partner: Agencija ES doo 

NE 

/ 

/ 

NE 

 Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi. 

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 05. oktobar 2023. godine do 12:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni putem web platforme Javni pozivi (javnipoziv.undp.ba). 

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila) neće biti uzeti u razmatranje. 

Konačna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada komisije za obradu prigovora.