Projekat EU4AGRI je 14. septembra i 28. novembra 2022. godine objavio dva javna poziv za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikacije u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, a koji su zatvoreni 14. oktobra i 30. decembra 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje ukupno 16 zaprimljenih prijava prema administrativnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 11 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

Rb.

Naziv podnosioca prijave

Administrativna provjera

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Odabrana prijava

1.

“Conte-Co” d.o.o.

DA

230

DA

DA

2.

“Ribnjak Janj” d.o.o.

DA

220

DA

DA

3.

Vital Fruit d.o.o. Zenica

DA

190

DA

DA

4.

Agroimpex Nova

d.o.o.

DA

175

DA

DA

5.

Bečejac d.o.o.

DA

175

DA

DA

6.

Mat Trade d.o.o.

DA

175

DA

DA

7.

Poljoprivredna zadruga ”Agroplan”

DA

175

DA

DA

8.

Hercegovačka udruga maslinara i uljara – HUUM

DA

170

DA

DA

9.

Subašić d.o.o. Tešanj

DA

145

DA

DA

10.

Udruženje voćara i proizvođača proizvoda od voća “Voćni klub Brčko”

DA

145

DA

DA

11.

UG Pčelarsko društvo “Nektar” Tuzla

DA

145

DA

DA

 Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

Rb.

Naziv podnosioca prijave

Administrativna provjera

Ocjena kvalitativnih kriterija

Verifikacijska posjeta

Odabrana prijava

1.

RPG Palavra Jusuf (Poljoprivredno gazdinstvo Palavra)

NE

/

/

NE

2.

KARAS-B

d.o.o.

NE

/

/

NE

3.

OZ Vitalnatura P.O.

NE

/

/

NE

4.

Udruženje poljoprivrednika i stočara „Karaula-Vlašić“

NE

/

/

NE

5.

Jaffa Komerc d.o.o.

NE

/

/

NE

 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 31. mart 2023.godine, do 17:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni putem on-line platforme. Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.