Projekat EU4AGRI-Recovery je 19. juna 2023. godine objavio javni poziv za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH, koji je zatvoren 25. avgusta 2023. godine i na koji je zaprimljeno 28 prijava.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 28 zaprimljenih prijava prema opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijske posjete na terenu.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 200 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 60 bodova za nastavak evaluacije.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava i u skladu sa raspoloživim sredstvima za finansiranje ove mjere podrške, sačinjena je preliminarna lista od 16 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI-Recovery.

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli:

R.br.

Naziv podnosioca prijave 

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija 

Ocjena kvalitativnih kriterija 

Terenska verifikacija 

Odabrana prijava 

1.

CASTELLINA SRPSKA doo

DA

125

DA

DA – uz dodatnu provjeru

2.

diVision Agro d.o.o.

DA

125

DA

DA

3.

Milo Selo d.o.o.

DA

115

DA

DA – uz dodatnu provjeru

4.

Obrtnička djelatnost 4K

DA

115

DA

DA – uz dodatnu provjeru

5.

ECO TAG d.o.o.

DA

110

DA

DA

6.

Baš-bašča Breza

DA

110

DA

DA

7.

Farma Bego

DA

105

DA

DA

8.

Agroherc d.o.o.

DA

105

DA

DA

9.

Poljoprivredni obrt Rajič

DA

100

DA

DA – uz dodatnu provjeru

10.

Dominant d.o.o.

DA

100

DA

DA

11.

IRADIA COMPANY d.o.o.

DA

100

DA

DA – uz dodatnu provjeru

12.

PD FARMA DŽANIĆ

DA

95

DA

DA

13.

PZ Skugrićanka

DA

90

DA

DA

14.

Obrt FARMA BILAJBEGOVIĆ

DA

90

DA

DA

15.

PD Agromedžik s.p.

DA

85

DA

DA – uz dodatnu provjeru

16.

Poljovet d.o.o.

DA

85

DA

DA – uz dodatnu provjeru

 

 Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu: 

R.br.

Naziv podnosioca prijave

Ispunjenost opštih i posebnih kriterija

Ocjena kvalitativnih kriterija

Terenska verifikacija

Odabrana prijava

1.

STAKLENICI d.o.o.

DA

95

NE

NE

2.

Terra Natura d.o.o.

NE

/

/

NE

3.

STARNET d.o.o.

NE

/

/

NE

4.

ZELENGAJ d.o.o.

NE

/

/

NE

5.

„FARMA-EURO“ d.o.o.

NE

/

/

NE

6.

Sandra Ljeskovac

NE

/

/

NE

7.

Borovnica – Mirtillo d.o.o.

NE

/

/

NE

8.

Poljoprivredna djelatnost Karanović

NE

/

/

NE

9.

Rakić Komerc d.o.o.

NE

/

/

NE

10.

PILE FARM d.o.o.

NE

/

/

NE

11.

OPZ Kapi života

NE

/

/

NE

12.

Grajs d.o.o.

NE

/

/

NE

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u Smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti obaviješteni o rezultatima javnog poziva kroz sistem za podnošenje prijava. U navedenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Na rezultate preliminarne liste podnosioci prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu mogu uložiti prigovor. Krajnji rok za podnošenje prigovora je 24. novembar 2023. godine do 12:00 sati. Prigovori moraju biti dostavljeni putem web platforme Javni pozivi (javnipoziv.undp.ba).

Prigovori dostavljeni drugim putem (npr. putem faksa, e-maila ili pošte), neće biti uzeti u razmatranje.

Finalna lista odabranih korisnika će biti objavljena na web stranici UNDP http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta https://eu4agri.ba/ kako je navedeno u Smjernicama javnog poziva po završetku rada Komisije za obradu prigovora.